БУЏЕТСКИ ДНЕВНИК

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


02.07.2020.>> Календар вебинара од јуна до августа месеца погледајте овде.

>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:

> Телефони:
(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

> Имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.


ПРОПИСИ


Објављено је следеће службено гласило:
- „Службени гласник РС”, број 93 од 1.7.2020.

Издвајамо прописе од значаја за пословање буџетских корисника:
1. Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности
2. Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у јуну 2020. године
3. Уредба о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
4. Динарска вредност европских прагова (објављен 1. јула 2020. године)
5. Правилник о изменама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
6. Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки
7. Правилник о утврђивању општег речника набавке
8. Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки
9. Правилник о поступку отварања понуда
10. Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама
11. Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
12. Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци
13. Упутство за коришћење Портала јавних набавки
14. Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за високо образовање
15. Анекс I Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд


ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈАПрибављање документације за упис у Регистар понуђача по службеној дужности
Агенција за привредне регистре Републике Србије обавештава све заинтересоване за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, да ће се од понедељка, 6. јула 2020. године, сва документација потребна за то, прописана Законом о јавним набавкама, прибављати по службеној дужности.
За упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке, правним лицима и предузетницима биће потребно само да доставе одговарајућу регистрациону пријаву, односно захтев и доказ о уплати прописане накнаде за поступак регистрације, додаје се у саопштењу.

Е-пријаве за полагање државног испита и испита за матичаре
Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије саопштило је да од 1. јула почиње онлајн пријава за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара.
Органи државне управе и јединице локалне самоуправе пријаве за полагање ових стручних испита за своје запослене подносиће електронски, путем новог софтверског решења за стручне испите, које је успоставило ресорно министарство, уз подршку Канцеларије за ИТ и еУправу.
Министар Бранко Ружић рекао је тим поводом да је ово први овакав систем јер је у потпуности дигитализован цео процес пријаве, укључујући и процес одлучивања, који је сада лакши и рационалнији.
Он је навео да се у овом моменту могу пријавити државни стручни испит и испит за матичаре, а у припреми је и увођење електронске пријаве за испит за инспекторе.
Према његовим речима, сваке године неколико хиљада кандидата полаже стручне испите, што показује колико је важно увођење услуга електронске управе у ову област.
Ови испити су, како је објаснио, главни тест тога какве кадрове запошљавамо у јавној управи, а пријаве до сада су подразумевале стари начин слања поштом, прикупљања разних докумената, што у eри дигитализације више не сме да се дешава.
Приступна тачка овом систему биће електронско јединствено управно место на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе.


ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВОИнформације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 
01.07.2020.


>> Календар вебинара од јуна до августа месеца погледајте овде.

>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса
Телефони:
(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)
Имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.

ПРОПИСИ


Нема новообјављених службених гласила.

ИЗ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА


Лист непокрености код нотара
Влада Србије усвојила је Уредбу о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетско – катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација („Службени гласник РС”, број 91 од 26.6.2020, ступа на снагу 4. јула 2020). Усвајањем ове уредбе комплетан посао преноса непокретности ће се завршавати код нотара, без одласка грађана на шалтере Републичког геодетског завода.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ПРОСВЕТА


Због продуженог рока за жалбе упис у средње школе – 1. и 2. јула
Због продужења рока за жалбе на резултате завршног испита измењен је календар уписа у средње школе па се листе жеља предају данас и сутра, 1. и 2. јула, уместо раније наведених датума. Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту могућа је до 12.00 сати 6. јула, а објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима биће 8. јула до 24.00 часа. Упис ученика биће обављен 9. и 10. јула од 8 до 15 часова, а од ове године омогућен је и електронски упис у школе.

Додељене награде најкреативнијим наставницима током онлајн наставе
Наставницима који су освојили највише гласова на конкурсу за избор најбољих примера наставе на даљину „Магија је у рукама наставника“ уручене су вредне награде.
Додељено је укупно 12 награда – за пет најбољих, награда публике и специјалне награде за најбољи пример пројектне наставе, за најбољу интеракцију с ђацима у основној и средњој школи, најбољи пример ТВ наставе и за најбољу употребу дигиталних алата у настави у основној и средњој школи.
Захваљујући ангажовању и мотивисаности наставника омогућено је да се на даљину емитује више хиљада часова наставе, као и прилога за децу и ученике у образовним установама.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Министарство задржава надлежност над установама социјалне заштите на територији Републике Србије и АП Војводине
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у циљу законитог, благовременог, ефикасног и јединственог деловања свих установа социјалне заштите на спречавању појаве ширења болести COVID-19 и заштити корисника, и у наредном периоду задржаће надлежност да на основу праћења стања у наведеној области, доноси одлуке о предузимању мера од стране свих установа социјалне заштите које се налазе на територији Републике Србије и АП Војводине.
Све установе социјалне заштите на територији Републике Србије и АП Војводине обавезне су да достављају податке у вези епидемиолошке ситуације у установама искључиво Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на основу којих ће се континуирано планирати и предузимати епидемиолошке мере у установама социјалне заштите на целој територији Републике Србије.

НАУКА


Расписан осми Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписало је Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2021-2022. године.
Циљ Програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз промоцију и подршку мобилности научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима.
Циљ конкурса је подстицање заједничког учешћа у оквирном програму за истраживање Европске уније Horizon Europe.
Детаљније прочитајте овде.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 
30.06.2020.


>> Подсећамо Вас да се још данас можете пријавити овде на вебинар „Састављање тромесечног Извештаја о извршењу буџета јануар-јун 2020. за здравствене установе”, који се одржава сутра у термину од 10.00 до 12.00 часова.

>> Календар вебинара од јуна до августа месеца погледајте овде.

>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса
Телефони:
(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)
Имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.


ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 92 од 29.6.2020,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 43 од 25.6.2020. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (ступио на снагу 29. јуна 2020),
2. Посебан колективни уговор о допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија (ступио на снагу 29. јуна 2020),

Измене позива на број задужења за кориснике буџетских средстава АП И ЈЛС
Од 1. јануара 2021. године корисници буџетских средстава буџета aутономне покрајине и јединицe локалне самоуправе попуњаваће позив на број задужења на налозима за плаћање у складу са изменама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. гл. РС“, бр. 96/17 и 68/19), објављеним у „Службеном гласнику РС“ бр. 91/20.
У структуру позива на број задужења по моделу 97, додаје се словна ознака програма. Правилник је допуњен Шифарником мапирања програмске класификације за аутономну покрајину и јединице локалне самоуправе.
Детаљније у часопису „Буџетско рачуноводство” бр. 14-15/20

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Забрањене посете корисницима смештајa
Поводом актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, а у циљу спречавања ширења болести COVID-19, у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуга домског смештаја одраслих и старијих, привремено су забрањене посете.
Инструкција од 09.06.2020.године која дефинише организовање посета у установама и организацијама, привремено се ставља ван снаге почев од 29.06.2020. а до побољшања епидемиолошке ситуације у земљи.

ПРАВОСУЂЕ


Потписан Споразум о сарадњи у вези са применом медијације у области интелектуалне својине
Министарство правде, Привредни апелациони суд у Београду, Привредни суд у Београду, Апелациони суд у Београду, Виши суд у Београду и Завод за интелектуалну својину потписали су Споразум о сарадњи у вези са применом медијације у области интелектуалне својине.
Споразум је закључен у циљу обезбеђивања квалитетније и ефикасније заштите права странака.
Планирано је да се циљеви Споразума реализују, између осталог, кроз континуирано информисање странака, адвоката и других релевантних страна о могућностима и предностима примене медијације у области интелектуалне својине.
Планирано је и организовање заједничких конференција, семинара, стручних програма и других активности у области медијације спорова који се односе на право интелектуалне својине, као и успостављање континуираног дијалога и размена информација у вези са могућношћу решавања спорова у области интелектуалне својине путем медијације.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


У Београду обавезне маске у превозу и затвореном простору
Кризни штаб за сузбијање болести COVID- донео је нове мере како би се спречило ширење коронавируса и заштитило здравље грађана.
На територији града Београда, од данас је обавезно ношење маски у градском превозу и у свим затвореним просторима, без изузетка.
Што се остатка Србије тиче, дата је препорука свим грађанима да у затвореним просторима и превозу носе заштитне маске, одржавају раздаљину, користе дезинфекциона средства и редовно перу руке.


Информације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 
29.06.2020.>> Вебинар на тему „Како избећи неправилности код састављања тромесечних Извештаја о извршењу буџета за период јануар-јун код образовних установа” одржавамо 30.6.2020. (уторак), у термину од 10.00 до 11.30 часова. Детаљније прочитајте овде.

>> Календар вебинара од јуна до августа месеца погледајте овде.

>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса
Телефони:
(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)
Имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.

ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена галсила:
- „Службени гласник РС”, број 90 од 26.6.2020,
- „Службени гласник РС”, број 91 од 26.6.2020.


Прописи од значаја за пословање буџетских корисника:
1. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуге СОС телефона за жене са искуством насиља (ступа на снагу 4. јула 2020),
2. Уредба о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација (ступа на снагу 4. јула 2020),
3. Одлука о проглашењу елементарне непогоде (ступила на снагу 26. јуна 2020),
4. Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора (ступа на снагу 4. јула 2020, а примењује се од 1. јануара 2021. године),
5. Допуна јавнобележничке тарифе (ступа на снагу 4. јула 2020),
6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (ступа на снагу 4. јула 2020, осим чл. 1. и 2. који се примењују од 11. октобра 2020. године),
7. Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2020. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ПРОСВЕТА


Почиње нови циклус пројекта „Стварамо знање“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја покренуло је у сарадњи са компанијом „Телеком Србија” четврти циклус пројекта „Стварамо знање“, у оквиру којег грађани гласањем на званичној Фејсбук страници „МТС Твој свет“ имају могућност да одаберу нових 20 основних школа којима ће компанија донирати средства за набавку савремене информатичке опреме.
Министарство је и ове године предложило 40 школа којима недостаје информатичка опрема. Од предложених школа 20 са највећим бројем гласова добиће средства за опремање кабинета, чиме ће Телеком Србија омогућити неопходне услове ученицима да унапреде своје знање уз дигитализовано извођење наставе. На овај начи у претходим циклусима опремљено је већ 60 школа широм Србије.
Гласање је почело у петак, 26. јуна 2020. године у 12 часова и трајаће до 5. јула у подне, након чега ће бити проглашене школе које су добиле вредне донације.
Пројекат „Стварамо знање“ реализује се у оквиру кровног програма „Покрећемо покретаче“.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 
26.06.2020.


>> Вебинар на тему „Како избећи неправилности код састављања тромесечних Извештаја о извршењу буџета за период јануар-јун код образовних установа” одржавамо 30.6.2020. (уторак), у термину од 10.00 до 11.30 часова. Детаљније прочитајте овде.

>> Календар вебинара од јуна до августа месеца погледајте овде.

>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса
Телефони:
(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)
Имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.

ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 89 од 25.6.2020.
- „Службени гласник РС”, број 90 од 25.6.2020.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

Донета подзаконска акта на основу новог Закона о рачуноводству
У складу са роком дефинисаним чл. 60. Закона о рачуноводству („Сл. гл. РС“,бр. 73/19), а то је до шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, донета су одговарајућа подзаконска акта.
У „Службеном гласнку бр. 89/20 објављени су:
1. Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике,
2. Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица
3. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
4. Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица
5. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
6. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за друга правна лица
Наведени правилници ступају на снагу 3. јула 2020. године, а примењују се почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године, односно, према донетим новим правилницима о контном оквиру треба да се врше књижења, почев од 1. јануара 2021. године.

У „Службеном гласнику бр. 89/20 објављен је и Правилник о начину вођења и садржини Регистра пружалаца рачуноводствених услуга. У складу са овим правилником, у Регистру ће се евидентирати подаци о решењима о давању, односно одузимању дозволе за пружање рачуноводствених услуга која Комора издаје у складу са законом који уређује рачуноводство, основни подаци о правним лицима, односно предузетницима који имају регистровану претежну делатност пружања рачуноводствених услуга и дозволу за пружање тих услуга, подаци о лицу којe има професионално звање у области рачуноводства или ревизије стечено у складу са Законом и које је запослено код пружаоца рачуноводствених услуга, као и подаци о повезаним правним лицима са тим пружаоцем.
Овај правилник ступа на снагу 3. јула 2020. године, а почеће да се примењује од 1. јануара 2021. године.


ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ДРЖАВНА УПРАВА


Одржане онлине консултације са организацијама цивилног друштва о Акционом плану за Партнерство за отворену управу
Министарство државне управе и локалне самоуправа одржава серију консултативних састанака са представницима организација цивилног друштва у циљу креирања четвртог Акционог плана за спровођење активности у оквиру Партнерства за отворену управу.
Консултације се одржавају у циљу обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва у израду акционог плана.
Све прикупљене предлоге за обавезе које би требало да укључе у наредни Акциони план ће разматрати Посебна међуминистарска радна група за израду четвртог Акционог плана за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу. Посебну међуминистарску радну групу чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници девет организација цивилног друштва изабраних путем јавног позива у сарадњи Министарства и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 13/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 13/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 13/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42