СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

14. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Нерадни дани поводом Дана државности

Држaвни прaзник Дaн држaвнoсти - Срeтeњe прaзнуje се нeрaднo 15. и 16. фeбруaрa, у склaду сa Зaкoнoм o држaвним и другим прaзницимa у Рeпублици Србиjи.
Oвaj држaвни прaзник у 2019. гoдини пaдa у пeтaк (15.) и субoту (16.) фeбруaрa.

Представљене електронске апликације за вођење матичних књига

Е – апликације за вођење матичних књига и уверења о држављанству, којима се са локалног прешло на централизовани систем издавања докумената, представљене су и од 13. фебруара 2019. користе се у 17 београдских општина, на 21 пункту.

Успостављање Националног адресног регистра грађана

Републички геодетски завод је пре почетка 2019. израдио елаборат уличних система, који представља мапу свих градова и општина са улицама о којима постоје подаци, а које немају називе и кућне бројеве. Након што локалне самоуправе дају имена улицама за које је израђен елаборат, исте могу бити унете у јединствени државни регистар.

Просвета

Скупштина Србије усвојила сет закона из области образовања
Одобрени билатерални пројекти са Словачком за период 2019-2020.
Исплата стипендија почиње данас

Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Просвета

Социјална заштита

ИСИБ окружење за установе социјалне заштите

Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Култура

Поводом Дана државности бесплатан улаз посетиоцима у Историјски музеј Србије

Информације за културу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Култура


ПРОПИСИ


Објављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 9 од 13.2.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 2 од 29.1.2019. године

Садржај нових гласила можете погледати на следећим линковима:
Службени гласник РС
Службени лист града Београда

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

13. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Јавна расправа на Нацрт закона о спречавању корупције

Нацрт новог Закона о спречавању корупције, поред промене имена Агенције за борбу против корупције у назив Агенција за спречавање корупције, проширује овлашћења Агенције, пооштрава контролу имовине јавних функционера, јасније дефинише сукоб интереса, кумулацију јавних функција, поступак пред Агенцијом. Једна од најбитнијих новина је проширење круга повезаних лица чију имовину и приходе је јавни функционер дужан да пријави Агенцији.
Јавна расправа ће трајати до 4. марта, а Министарство правде је позвало заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге, сугестије и коментаре у том року.

Радно време пошта за предстојећи Дан државности

Током предстојећег празника Дана државности Србије, 15. и 16. фебруара 2019. године, Главна пошта у Београду радиће неизмењено 24/7, док ће 73 дежурне поште радити са скраћеним радним временом. Поште на граничним и административним прелазима радиће уобичајено.


Државна управа

Усвојени програми стручног усавршавања за 2019. годину

Информације за државну управу погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Државна управа

Социјална заштита


Почела кампања „Безбедан рад - здрава будућност“

Информације за социјалну заштиту погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Социјална заштита

Здравство

Осигураници још нису преузели 67.284 здравствене картице

Информације за здравство погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Здравство

Наука

Отворен конкурс „Истражи. Промени” програма „Покрени се за науку”

Информације за науку погледајте овде: Специфичности буџетских корисника / Наука


ПРОПИСИ


Данас нема новообјављених службених гласила.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

12. 02. 2019.

Комплет часописа број 4/2019. који излази 15. фебруара је у припреми.
Садржаjе часописа погледајте на следећим линковима:
Подсетник за директора
Правни саветник
Буџетско рачуноводство

ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Прва рата пореза за 2019. до 14. фебруара

Рок за уплату пореза на имовину за први квартал ове године за грађане, предузетнике и правна лица је 14. фебруар. Износ доспеле пореске обавезе једнак је износу пореза за последњи квартал за 2018. годину.
За потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе.


Привредници без печата приликом овере документације за приступ ЦРФ-у

Привредни субјекти немају више обавезу да захтев за регистрацију и овлашћења за приступање Централном регистру фактура, као и захтев за укидање приступа том регистру, оверавају печатом. Печат још увек користе корисници јавних средстава који се региструју као повериоци, односно дужници у комерцијалним трансакцијама.

ПРОПИСИ


Објављен je „Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1 од 11.2.2019. године.
Садржај нових гласила можете погледати на следећем линку:
Службени гласник РС Просветни гласник

________________________________________________

Просвета

12. 02. 2019.

У Скупштини Србије почела обједињена расправа о 40 тачака
Информације за просвету погледајте овде: Специфичности буџетских корисника/Просвета.

________________________________________________

Култура

12. 02. 2019.

Музеј Југославије – слободан улаз за Дан државности
Информације за културу погледајте овде:Специфичности буџетских корисника / Култура

________________________________________________

НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА
НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ


Београд, Хотел „Палас”,
Топличин венац 23, 14.3.2019. године (четвртак)
почетак у 10.00 часова


Детаљније »          Пријава »
Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 4/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 4/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42