СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 

 

 

 

 


28.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Поводом 30 година рада Образовног информатора позивамо Вас да нам се прикључите и у петак, 29. маја 2020. са почетком у 12.00 часова путем вебинара погледате свечано обраћање које смо припремили за све наше садашње и будуће кориснике. Послушајте наше госте из министарстава који ће поделити своја иксуства о раду са нама и представити новости из свог ресора, саслушајте искуства наших дугогодишњих корисника и упознајте се са нашом промотивном акцијом и поклонима које смо припремили за све буџетске кориснике.

 
28.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

ПИТАЊЕ ДАНА:

Да ли се у прегледу обрачуна Образац ПОПДВ уносе трошкови из рачуна у вези службених путовања који гласе на физичко лице?
Одговор: У случају службених путовања, у Обрасцу ПОПДВ исказују се подаци о трошковима само ако рачуни за те трошкове - смештај, превоз и др. гласе на обвезника ПДВ.

ПРОПИСИ


Данас нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИНАУКА


Хоризонт 2020 – нови позив из програма за истраживање и иновације у борби против Ковида 19
Европска комисија определила је додатних 122 милиона евра из програма Хоризонт 2020 за брзо развијање медицинских технологија и дигиталних алата у контексту борбе против Ковида 19, као и обезбеђивање медицинских залиха и опреме, потребних за тестирање, лечење и превенцију.
Позив за пријаву пројеката отворен је до 11. јуна 2020. године и представља део мера у оквиру Акционог плана ERAvsCorona.
Све неопходне информације можете прочитати овде.

КУЛТУРА


Познати резултати Конкурса за културно наслеђе за 2020. годину у четири области
Резултати Конкурса за културно наслеђе Министарства културе и информисања за 2020. годину у областима: непокретно културно наслеђе, археолошко наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа, библиотечко-информациона делатност објављени су на сајту Министарства културе и информисања.
Одлукама конкурсних комисија, на ова четири конкурса подржано је 137 пројеката, у укупном износу од 225.695.000 динара.
Планирано је да до краја текуће недеље буду познати и објављени резултати конкурса за преостале три области заштите културног наслеђа: архивску грађу, музејско и нематеријално наслеђе.
Сви конкурси за финансирање или суфинансирање пројеката у овој области за 2020. годину подржани су у предвиђеним износима, без умањења.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19

Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 
27.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30 до краја маја месеца.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Како да директор образује комисију за поновно испитивање ученика чији је приговор на испит прихваћен и исти је поништен, ако нема запослених наставника за поједини предмет?

Одговор: На основу члана 82. став 13 и 14 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ бр. 10/19, 6/20), директор који утврди да jе оцена на испиту изведена противно прописима, поништава испит и упућуjе ученика на поновно полагање испита. Испит се организуjе у року од три дана од дана подношења приговора.
Уколико школа нема потребан броj стручних лица, ангажуjе стручно лице из друге школе.

ПРОПИСИ


Данас је објављен „Службени гласник РС”, број 77 од 26.5.2020. године.

Пропис од значаја за пословање буџетских корисника:
1. Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2020. године

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИПРОСВЕТА


Календар уписних активности ученика у први разред средње школе
У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2020/2021. годину објављен је преглед свих образовних профила, по подручјима рада и трајању образовања, као и број места у средњим стручним школама и гимназијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Такође, у Конкурсу је објављен и календар уписних активности.
Ученици осмог разреда полажу завршни испит у матичној основној школи, решавањем три теста – из српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест. Полагање теста из српског/матерњег језика биће одржано 17. јуна од 9 до 11 часова, теста из математике 18. јуна од 9 до 11 часова и решавање комбинованог теста 19. јуна од 9 до 11 часова, наводи се у Конкурсу.
На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског/матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
Детаљније прочитајте овде.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Туристичка понуда главног града
Туре разгледања престонице из отвореног туристичког аутобуса почеле су прве недеље по пуштању јавног превоза, а од данас је могуће и разгледање града бродовима са Саве и Дунава. Београдска излетишта попут Аде Циганлије, Кошутњака, Авале и Космаја поново су доступна шетачима.
У наредних недељу дана ће, у оквиру понуде Туристичке организације Београда, за посете бити доступан Краљевски двор на Дедињу, објекти на Калемегдану, као и тура која открива тајне подземног Београда.

Информације о Covid-19

Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 
26.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30 до краја маја месеца.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Да ли је основица за обрачун минулог рада основна плата или минимална зарада за запосленог који прима минималну зараду?

Одговор: Запослени који прима минималну зараду, сходно члану 111. став 6. Закона о раду („Сл. гл. РС“, бр. 24/05...95/18- др. закон) има право на увећану зараду из члана 108. овог закона, на накнаду трошкова и друга примања која се сматрају зарадом у складу са овим законом.
Основица за обрачун увећане зараде јесте минимална зарада запосленог, сходно члану 111. став 7. овог закона.

ПРОПИСИ


Данас су објављена следећа службена гласила:
- „Службени лист АП Војводине”, број 29 од 20.5.2020. године,
- „Службени лист АП Војводине”, број 30 од 21.5.2020. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (ступа на снагу 29. маја 2020)
2. Правилник о изменама и допунама Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину (ступа на снагу 30. маја 2020)
3. Правилник о изменама и допунама Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину (ступа на снагу 30. маја 2020)

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ПРОСВЕТА


Дигитални свет за будуће прваке
Од септембра ученике првог разреда основне школе очекује нови наставни предмет под називом Дигитални свет, који ће им пружити основна знања из те области.
Нови предмет ће заменити Пројектну наставу тако да се фонд часова неће мењати.
Ученицима првог циклуса основног образовања Дигитални свет ће предавати наставници разредне наставе.
За просветне раднике ће бити организоване и обуке за нови предмет, а за реализацију обуке на располагању ће им бити доступни пропратни материјали у писаном и дигиталном облику.

Завршено пријављивање за пријемне испите за надарене ђаке
Пријављивање ученика за специјализована одељења у гимназијама завршено је прошле недеље, са изузетком спортских гимназија у које пријављивање почиње 8. јуна. Према подацима Министарства просвете, у свим специјализованим одељењима пријавило се више ђака него што има места.
Највеће интересовање ученика је за рачунарство и информатику, где се пријавило 1.800 ученика осмих разреда, док је предвиђена свега 1.100 места.
За специјализована одељења која су уведена у овој школској години, као што је одељење за историју и географију заитересован је 141 ученик, а предвиђен је упис 100 ђака, док су за сценске и аудиовизуелне уметности пријављена 132 ђака на 80 слободних места.

ПРАВОСУЂЕ


Ускоро решење о увођењу Амбер аларма
Министарство правде формирало је Радну групу која интезивно ради на дефинисању начина успостављања „Амбер аларма“, чије је увођење предложила Фондација „Тијана Јурић“.
Увођење овог аларма треба да унапреди постојећи систем проналажења нестале деце и представља још један корак који држава предузима за унапређење система њихове заштите.
Министарство правде истиче да се очекује да ускоро буде усвојена и нова Национална стратегија за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2019-2025. године, са пратећим Акционим планом, која препознаје децу као посебно рањиву групу и предвиђа низ мера усмерених ка унапређењу положаја деце жртва и сведока.
Законом о бесплатној правној помоћи, чија је примена почела 1. октобра 2019. године, деца су дефинисана као посебно осетљива категорија за коју је предвиђена бесплатна правна помоћ бeз дoдaтнe дoкумeнтaциje у свим пoступцимa кojи сe oднoсe нa њих.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВОИнформације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде.

 
25.05.2020.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


• Подсећамо Вас да су ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА доступни у оквиру бесплатног Правно-економског консалтинга сваког радног дана од 7:30 до 15:30 до краја маја месеца.

ДНЕВНИ ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ КОНСАЛТИНГ


ПИТАЊЕ ДАНА:

Да ли се за обављање конкретног посла за чије обављање је већ било ангажовано лице по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у трајању од 120 радних дана, може закључити у истој години иста врста уговора са другим лицем?

Одговор: У складу са мишљењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за рад, број 011-00-698/2015-02 од 15.7.2015. године, ако је на одређеним пословима у току календарске године већ било ангажовано лице по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у трајању од 120 радних дана, то на истим пословима у тој календарској години не би могло да се ангажује исто или друго лице по основу тог уговора.

ПРОПИСИ


Данас је објављен „Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3 од 22.5.2020. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник о изменама и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину (ступа на снагу 23. маја 2020)
2. Правилник о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину (ступа на снагу 23. маја 2020)
3. Правилник о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (ступа на снагу 30. маја 2020)
4. Каталог уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
5. Допуна Каталога уџбеника за први разред средње школе – гимназија и средње стручне школе
6. Допуна Каталога уџбеника за трећи и четврти разред гимназија и средњих стручних школа

ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


ПРОСВЕТА


Услуге есДневника су бесплатне за државне школе
Електронски Дневник (есДневник) за државне школе, као и за кориснике родитељског портала – moj.esDnevnik је бесплатан.
Софтвер за унапређене услуге у есДневнику који се плаћа није намењен за државне образовно-васпитне установе, већ за све остале школе које су верификоване за обављање васпитно-образовног рада, а чији је оснивач друго правно или физичко лице. Ове школе самостално доносе одлуке о унапређивању свог образовно-васпитног процеса и коришћењу оваквих услуга, а све у складу са Законом, без утицаја Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Спортска одељења у седам гимназија у Србији
У оквиру реформе гимназијског образовања коју спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја од школске 2020/2021. године ученици ће моћи да похађају и нови програм наставе за спортска одељења у седам гимназија у Србији.
Пријављивање ученика за Спортску гимназију у Београду и спортска одељења при гимназијама у Србији одржаће се 8. и 9. јуна 2020. године.
Одељења ученика са посебним способностима за спорт омогућиће да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика спортиста и будућих студената високошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере, спортске новинаре, наставнике физичког васпитања, спортске менаџере…
Детаљније прочитајте овде.

НАУКА


Отворен Јавни позив за Специјални програм истраживања COVID-19
Фонд за науку Републике Србије отворио је Јавни позив за подношење предлога научноистраживачких пројеката у оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19.
Програм је намењен истраживачима који су запослени у акредитованим НИО и подржава примењена научна истраживања, креирање интердисциплинарних и мултидисциплинарних тимова и конзорцијумско подношење пројеката. Пројекти у оквиру овог Програма се подносе на унапред задате теме у оквиру три групације научних области:
• (био)медицинске науке;
• (био)медицинско инжењерство и информационе технологије;
• економска, социолошка, психолошка истраживања и управљање сложеним системима.
Укупан буџет Програма је 2.000.000 евра, а највећи буџет појединачног пројекта је 200.000 евра.
Пријаве пројеката на овај јавни позив подносе се искључиво у електронској форми, најкасније 10.6.2020. године до 15 часова.
Све информације о Програму и потребној конкурсној документацији прочитајте овде.

СТАТИСТИКА


Просечне зараде за март 2020. године
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за март 2020. године које износе 82.320 динара, тј. 59.681 динарa без пореза и доприноса. Индекс просечне зараде за месец март 2020. године у односу на претходни месец износи 102,6; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 102,8.
Просечна зарада април 2020. године биће објављена 25. јуна 2020. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Исплата нове транше државне помоћи грађанима
Исплата новчане помоћи у износу од 100 евра за све грађане који су се пријавили телефоном или преко сајта Управе за трезор почиње данас. Дневно ће се уплаћивати новац на рачуне око 500.000 грађана, а овом динамиком очекује се да ће до 1. или 2. јуна бити завршене исплате за свих четири милиона пунолетних грађана који су се до сада пријавили.
Крајњи рок за пријаву је 5. јуни, а грађани који се тада буду пријавили исплату могу очекивати 7. јуна.
Новац је до сада уплаћен пензионерима и примаоцима социјалне помоћи.

Информације о Covid-19

Све информације о Covid-19 можете прочитати овде. 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  
Образовни информатор ће за време пандемије за Вас припремати бесплатне презентације и вебинаре на актуелне теме.

 

 
КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 10/2020


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 10/2020


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 10/2020


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42