ПРЕУЗМИ

НОВО : Видео упутство за достављање ПФИ путем JSON фајла из софтвера Икс-Бук


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА СОФТВЕРА ИКС-БУК


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЧАСОПИСА И КОНСУЛТАЦИЈА


ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ СА НАШИХ СЕМИНАРА


  

НОВА ИЗДАЊА:


САДРЖАЈ             НАРУЏБЕНИЦАНАРУЧИТЕ            НАРУЧИТЕ             НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ ЗБИРКЕ  САДРЖАЈ ЗБИРКЕ    САДРЖАЈ ЗБИРКЕ


  

НАРУЧИТЕ                               НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ

  

НАРУЧИТЕ                               НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ
ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

>> Питања која сте до сада слали путем мејла, искључиво ћете постављати преко нашег сајта www.obrazovni.rs о чему ћете добити информацију са краћим упутством на ваше мејл адресе.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

27.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 82 од 26.9.2023. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 38 од 20.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Правилник о измени Правилника о Пензионерској картици (ступа на снагу 4. октобра 2023)
2. Подаци о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2023. године
3. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години; (ступа на снагу 20. септембра 2023)
4. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини; (ступа на снагу 20. септембра 2023)
5. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години; (ступа на снагу 20. септембра 2023)
6. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години; (ступа на снагу 20. септембра 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТАМастер и докторске студије у Јапану
Јапанска агенција за међународну сарадњу покренула је нови програм развојне сарадње који пружа могућност за постдипломске студије у Јапану за јавне службенике, истраживачке институције и факултете под називом СДГс Глобал Лидер.
Програм се односи на формулисање и спровођење политика у складу са циљевима одрживог развоја. Јапанска страна сноси трошкове школарине, повратне карте Србија – Јапан – Србија, дневница и трошкова додатног краткорочног курса у договору са јапанским универзитетом.
Јапанска агенција за међународну сарадњу пружа експертску помоћ потенцијалним кандидатима током процеса пријаваљивања.
Рок за достављање попуњених формулара за пријаву (можете преузети овде) кандидата Министарству за европске интеграције је 1. новембар 2023. године.

СТАТИСТИКАОбајвљени подаци о просечној заради у Републици Србији за месец септембар 2023. године
Просечна бруто зарада у Републици Србији, обрачуната за месец јул 2023. године износила је 115.664 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 83.781 динар.
У односу на претходни месец 2023. године просечна бруто зарада је номинално мања за 2% (индекс 98,0), док је просечна нето зарада мања номинално за 2,1% (индекс 97,9).
Реално, просечна бруто зарада у месецу јулу је мања за 1,9% у односу на прошли месец (индекс 98,1), док је нето зарада реално мања за 2% (индекс 98,0) у односу на прошли месец.
Просечне бруто и нето зараде у Републици Србији у месецу јулу 2023. године номинално су веће у односу на исти месец прошле године за 14,6%, док су забележиле реални годишњи раст од 1,9% .
Медијална нето зарада за јул 2023. године износила је 64.734 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 
26.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВАПочела са радом Мрежа школа

Првим састанком новоосноване Мреже школа – заједничког тела за унапређење сарадње институција у чијем су делокругу послови изградње капацитета и стручног усавршавања у државним и другим органима, који је одржан 22. септембра у Министарству државне управе и локалне самоуправе, означен је почетак њеног рада.
У складу са циљевима Реформе јавне управе до 2030. године, Мрежа школа има задатак да успостави везу институција у различитим системима стручног усавршавања, како би се дефинисали планови и спровели интерресорни програми обука у мултисекторским темама за раличите категорије запослених у државним и другим органима.
На састанку су разматране активности које је потребно реализовати у наредном периоду са циљем доношења Програма рада Мреже школа за 2024. годину, до краја ове године.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАРепублика Србија приступила Компоненти за запошљавање и социјалне иновације у оквиру Европског социјалног фонда плус
Компонента за запошљавање и социјалне иновације Европског социјалног фонда плус је главни програм ЕУ у области рада, запошљавања и социјалне политике који је отворен и за државе кандидате за чланство у ЕУ.
Програм је фокусиран на следеће области: 1) запошљавање и вештине, 2) тржиште рада и мобилност рада, 3) социјална заштита и активна инклузија и 4) услови рада. Овај Програм представља наставак Програма за запошљавање и социјалне иновације (ЕаСИ) који се спроводио у периоду од 2014. до 2020. године.
Овим је омогућено свим заинтересованим актерима из наше земље, који испуњавају услове прописане конкретним отвореним позивом од стране Европске комисије, да аплицирају за доделу бесповратних средстава слањем пројектних предлога.
За више информација и актуелности можете посетити: https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en/esf-direct-easi.

НАУКАПотписан уговор о донацији између Фонда за младе таленте и компаније Ново Нордиск за стипендирање најбољих студената медицине
Фонд за младе таленте Републике Србије потписао је са компанијом Ново Нордиск за Србију и Црну Гору Уговор о донацији у висини од 50.000 евра.
Новац је намењен додатном стипендирању најбољих студената у области медицине који се образују на престижним факултетима у иностранству.
У наредних месец дана, Фонд за младе таленте расписаће конкурс за стипендирање најбољих студената Србије који су уписали постдипломске студије на водећим факултетима у иностранству. У оквиру овог конкурса, за пет најбоље рангираних студената у области медицине биће додељене додатне стипендије под називом „Медицина за генерације“, које финансира компанија Ново Нордиск, у бруто износу од по 10.000 евра.

 
25.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 81 од 22.9.2023. године,
- „Просветни гласник” бр. 14 од 22.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину (ступа на снагу 23. септембра 2023)
2. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину (ступа на снагу 23. септембра 2023)
3. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години (ступа на снагу 23. септембра 2023)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8706/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8708/2023
6. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа (ступа на снагу 30. септембра 2023)
7. РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од октобра 2023. године
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија од октобра 2023. године
9. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију – (ступа на снагу 23. септембра 2023)
10. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама -(ступа на снагу 23. септембра 2023)
11. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (ступа на снагу 23. септембра 2023)
12. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (ступа на снагу 23. септембра 2023)
13. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
14. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 23. септембра 2023)
15. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
16. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
17. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
18. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 23. септембра 2023)
19. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
20. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
21. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (ступа на снагу 23. септембра 2023)
22. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 23. септембра 2023)
23. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 23. септембра 2023)
24. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 23. септембра 2023)
25. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 23. септембра 2023)
26. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита (ступа на снагу 23. септембра 2023)
27. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 23. септембра 2023)
28. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада остало – личне услуге (ступа на снагу 23. септембра 2023)
29. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
30. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују план и програм наставе и учења за образовни профил техничар мехатронике (ступа на снагу 23. септембра 2023)
31. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
32. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 23. септембра 2023)
33. ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења стручних предмета средњег образовања и васпитања у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. септембра 2023)
34. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 23. септембра 2023)
35. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 23. септембра 2023)
36. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 23. септембра 2023)
37. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита (ступа на снагу 23. септембра 2023)
38. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 23. септембра 2023)
39. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике (ступа на снагу 23. септембра 2023)
40. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 23. септембра 2023)
41. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 30. септембра 2023)
42. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 30. септембра 2023)
43. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 30. септембра 2023)

 
22.09.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Наставак CEEPUS Програма у Србији
Уговор о спровођењу Средњоевропског програма универзитетске размене (CEEPUS IV) потписан је у Варшави, а Србија ће бити једна од 15 земаља Централне Европе која ће путем овог програма омогућити студентима и професорима високошколских установа да учествују у академској мобилности.
Основни циљ овог програма је унапређење образовања на високошколским институцијама земаља чланица програма. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности (мобилност са циљем стицања ЕСПБ бодова), истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.
Државе чланице CEEPUS -а су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка. Програм је основан 1994. године, а Србија му је приступила 2005. године.

 
20.09.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 37 од 15.9.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Покрајинска уредба o грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 21. септембра 2023)
2. Правилник о додели средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години (ступа на снагу 13. септембра 2023)
3. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години (ступа на снагу 21. септембра 2023)
4. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине-манифестације (ступа на снагу 21. септембра 2023)

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42