СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ОБЈАВЉЕНА УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

14. 11. 2018.

• На сајту Минисатсртва финансија објављено Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину. Упутство је достављено директним корисницима средстава буџета Републике Србије, који имају обавезу да предлог финансијског плана за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину унесу у апликативни софтвер за планирање буџета. Рок за достављање предлога финансијског плана са прилозима је 9. новембар 2018. године.
• Према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину планирано је повећање масе средстава за плате на име увећања плата запослених у:
- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7 %;
- установама социјалне заштите за 7%;
- предшколским установама за 7%;
- осталим јавним службама 7 %.

Детаљније о овоме можете прочитати у Буџетском рачуноводству бр. 22/18.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА

14. 11. 2018.


КОМПЛЕТ ЧАСОПИСА

Комплет часописа број 22 је у штампи и биће дистрибуиран претплатницима 15. новембра 2018. године.
Садржај часописа можете погледати на следећим линковима:
„Подсетник за директора”
„Правни саветник”
„Буџетско рачуноводство”


СТРУЧНИ СКУПОВИ

Крајем сваке буџетске године, у сарадњи са предствницима надлежних институција и струковних удружења у јавном сектору, организујемо

XII ГОДИШЊУ КОНФЕРЕНЦИЈУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
12.12.2018 Сава центар, Београд


СОФТВЕРИ

У припреми је нови књиговодствени универзални софтвер "ОЗОН".

ПДВ софтверска апликација (ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)

Образовни информатор израдио је „ПДВ софтверску апликацију” као прикладан алат за израчунавање и/или проверу ПОПДВ и ПППДВ прописаних образаца.
Апликација представља систем међусобно повезаних табела сачињених у Excel формату (.xls) и садржи:
1. Табеле за све пореске евиденције 2. Образац ПОПДВ 3. Образац ПППДВ 4. Могућност креирања .xml фајла ради слања пореске пријаве електронским путем у Пореску управу.
Подаци које садрже ове табеле међусобно су повезани тако да се попуњавањем табела за пореске евиденције аутоматски попуњава Образац ПОПДВ и Образац ПППДВ.
После уноса одговарајућих података у табеле и попуњавања података о пореском обвезнику у питању, у посебној табели, врши се извоз података у .xml. Обрасци ПОПДВ и ПППДВ подешени су и за штампу.
Уз ову апликацију достављамо и „Упутство за попуњавање Excel табела у апликацији за пореску евиденцију са обрасцима ПОПДВ И ПППДВ“.

                                                                        НАРУЏБЕНИЦА

НОВО У ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА

• Корисницима Електронског издања Образовног информатора стављен је на располагање Образац ПОПДВ, у ПДФ форми са свим потребним формулама у збирним пољима, а који је сачињен на основу Корисничког упутства за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – Обрасцу ПОПДВ Пореске управе.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

14. 11. 2018.

УСВОЈЕНИ ПРОПИСИ

Објављена су службена гласила и то: „Службени гласник РС” број 87 од 13.11.2018. и „Службени лист Града Београда број 88 од 25.9.2018. и број 97 од 11.10.2018.

Садржаје нових прописа можете погледати на следећим линковима:

Службени гласник РС
Службени лист АП Војводине
Службени гласник РС – Међународни уговори
Службени гласник РС – Просветни гласник
Службени лист Града Београда

________________________________________________

Практикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 21/2018.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 21/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 21/2018.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42