СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


У тoку изрaдa нaцртa измeнa зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви

08. 12. 2016.

Oд jулa дo сeптeмбрa Mинистaрствo зa држaвну упрaву и лoкaлну сaмoупрaву пoступилo je пo 200 прeдстaвки и притужби нa рaд oргaнa лoкaлних сaмoупрaвa. У тoм пeриoду Сeктoр зa упрaвни инспeктoрaт извршиo je 134 инспeкциjскa нaдзoрa и прeдлoжиo 416 мeрa зa oтклaњaњe нeзaкoнитoсти и нeпрaвилнoсти. Oд укупнo 134 нaдзoрa, билo je 109 рeдoвних, 11 вaнрeдних и 14 кoнтрoлних, a пoступљeнo je пo 348 прeдстaвки грaђaнa и прaвних лицa. У Министарству је наведено дa сe рaди нa изрaди Прeдлoгa нaцртa зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви, a фoрмирaнe су и пoсeбнe рaднe групe кaкo би тaj зaкoн биo дoнeт штo прe.

________________________________________________

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету почиње са радом наредне године

08. 12. 2016.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација саопштило је да ће јединствени национални контакт центар за безбедност деце на интернету почети са радом у фебруару 2017. године. Пројекат оснивања јединственог националног контакт центра за безбедност деце на интернету, покренут је на основу Уредбе за безбедност деце на интернету, која налаже превенцију и едукацију из ове области, као и оснивање центра за пријављивање свих врста злоупотреба интернета. Контакт центар омогућиће родитељима, наставницима, али и свим другим грађанима, као и самој деци, када посумњају да су безбедност или права детета на интернету угрожена, да пријаве такав случај или сумњу, али и да се информишу о потенцијалним опасностима на интернету.
» детаљније «

________________________________________________

Почели испити за инспекторе

06. 12. 2016.

Министарствo државне управе и локалне самоуправе подсећа све запослене на инспекцијским пословима који до 29. априла 2015. године нису имали најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора, да су у обавези да полажу испите за инспекторе како би и даље несметано могли да обављају ове послове. Позив се односи на инспекторе на свим нивоима: државна управа, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Заинтересовани све релевантне информације у вези полагања испита, укључујући испитна питања и потребну литературу, могу пронаћи на сајту Министарства.

Министарство је новом електронском услугом омогућило да се пријава испита, достава неопходне документације као и уплата трошкова, сада може обавити и преко портала еУправа.

________________________________________________

Предлог буџета стигао у Скупштину

05. 12. 2016.

Предлог закона о буџету за 2017. годину стигао је у петак, 02.12.2016. године у Скупштину Србије. Посланичка, тј. скупштинска расправа почеће данас, 05.12.2016. године.

________________________________________________

Могуће отварање још три поглавља у приступању Србије ЕУ до краја године

05. 12. 2016.

Влада Србије очекује да ће током овог месеца у Бриселу бити одржана међувладина конференција на којој ће бити отворено још најмање једно поглавље у преговорима о приступању наше земље ЕУ. Очекује се отварање Поглавља 5, које се односи на јавне набавке, а можда и поглавља 25 и 26, о образовању, науци и култури.

________________________________________________

Финансијска подршка реформи образовања у Србији

05. 12. 2016.

Министарство просвете упознало је Делегацију ЕУ у Србији са приоритетима и плановима у вези са реформом образовања у Србији, као и са активностима на пољу научних истраживања. Министарство је истакло важност заједничких пројеката у области просвете и науке које финансира Европска унија. Најављено је да ће ускоро бити израђен нови акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања, што ће, како је додано, убрзати реформе. Такође, најављено је и да ће по први пут ЕУ доделити секторску буџетску подршку за реформе у образовању у складу са стратешким опредељењима ресорног министарства.

Ускоро ће бити оформљен одбор заинтересованих страна који би координирао активностима које ће се финансирати из секторске буџетске подршке, закључује се у саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

________________________________________________

Помоћ општинама за брже озакоњење објеката

05. 12. 2016.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре саопштило је да ће пружити сву помоћ локалним самоуправама како би брже спровеле Закон о озакоњењу објеката. Процес озакоњења објеката биће завршен у мандату ове владе. За годину дана од усвајања поменутог акта донето је 37.850 решења и завршен попис 364.400 објеката. Како би се процес озакоњења убрзао, Министарство је локалним самоуправама одредило квоте колико решења треба да донесу, у складу са бројем становника и бројем нелегалних објеката. Такође, Министарство је дозволило локалним самоуправама да запосле укупно 1.046 људи који ће радити искључиво на пословима озакоњења како би те квоте испунили.
» детаљније «

________________________________________________

Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2017. годину

02. 12. 2016.

Влада Србије усвојила је Предлог закона о буџету за 2017. годину којим су планирани приходи у износу од 1.092,9 милијарде динара, а расходи 1.162 милијарди. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину је 69,1 милијарди динара.

Планирани дефицит у 2017. години биће за 52 милијарди нижи од дефицита који је био предвиђен буџетом за 2016. годину. Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 916,8 милијарди динара, од чега је наплата ПДВ-а 466 милијарди. Буџет за наредну годину је планиран на основу прогнозе да ће у 2017. години реални раст БДП-а износити 3,0%, БДП дефлатор 1,6 одсто а индекс потрошачких цена на мало 2,4 одсто.
» детаљније «

________________________________________________

Избор саветника за надзор у просвети

02. 12. 2016.

Министарство просвете Србије објавило је конкурс за избор 200 саветника, који ће бити ангажовани као подршка у стручно – педагошком надзору и спољашњем вредновању рада образовних установа. У овом тренутку ангажовано је 120 просветних саветника у 17 школских управа. Међутим, њихов делокруг посла који раде и број школских установа које постоје у Србији захтева додатни ангажман и спољне сараднике, саопштено је у Министарству.

________________________________________________

Представљање резултата истраживања о постигнућу ученика

02. 12. 2016.

Резултати ТИМСС истраживања о постигнућу ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука биће представљени данас, у уторак, 29.11.2016. године, а постигнућа ученика из Србије поредиће се у односу на њихове вршњаке у свету. ТИМСС је велико међународно истраживање у оквиру којег се прате трендови у постигнућима ученика у области математике и природних наука.
» детаљније «

________________________________________________

*БEЗ КOTИЗAЦИJE ЗA СВE БУЏETСКE КOРИСНИКE!*


X ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

9.12.2016. Сава Центар, Београд
(са почетком у 9.00 часова)
„ПРИОРИТЕТНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ ФУНКЦИОНИСАЊА
ЈАВНОГ СЕКТОРА У 2017. ГОДИНИ”

(СМЕРНИЦЕ ЗА ПОСЛОВАЊЕ)

ПРОГРАМ       ПРИЈАВА
ГОДИШЊИ ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 2016.


• за индиректне буџетске кориснике и кориснике средстава РФЗО •
• Саветовања се одржавају у Канцеларијама за едукацију буџетских корисника
од 12.12. до 20.12.2016. године (видети календар реализације у Пријави) •ПРОГРАМ       ПРИЈАВА
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ И ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ У ОБЛАСТИ РАДА

(намењена правној и менаџерској струци у установама)
УПОЗНАЈТЕ СЕ СА ПОСТУПЦИМА И ДЕТАЉИМА НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА И КОНТРОЛНИМ ЛИСТАМА!
12.12.2016.

(Канцеларија Београд), Краљице Наталије 17, а затим и у осталим градовима Србије за које се пријави довољан број учесника.

ПРИЈАВА
ВOЂEЊE РAЗГOВOРA КOJИМ СE ЗAКЉУЧУJE ПРOЦEС OЦEЊИВAЊA РАДА ЗАПОСЛЕНОГ

13.12.2016.

(Канцеларија Београд), Краљице Наталије 17, а затим и у осталим градовима Србије за које се пријави довољан број учесника.
Намењена директорима/руководиоцима са циљем да:
− вредновању учинака запослених дају више на значају због повећања квалитета рада,
− успешно спроводе процес оптимизације кадрова у јавном сектору,
− обогате личне компетенције новим менаџерским вештинама.

МОДЕРАТОРИ:
Сертификовани тренери, дипломирани психолози и едукатори.

ПРИЈАВА
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 23/2016.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 23/2016.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 23/2016.

» Садржај «

* * *

<Напомена: Пријавите се за доставу електронског издања „Недељног информатора” попуњавањем сагласности испод>
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42
porno