СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 
 

 

 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


Индекси потрошачких цена за јул 2017. године

11. 08. 2017.

Индекс потрошачких цена за месец јул у односу на претходни месец 2017. године износи 99,6. У односу на месец јул 2016. године, индекс потрошачких цена за месец јул 2017. године (годишњи индекс) износи 103,2.

________________________________________________

Основан Савет за иновационо предузетништво и информационе технологије

08. 08. 2017.

Савет за иновационо предузетништво и информационе технологије је новоосновано тело Владе Србије којим ће председатавати председница Владе Ана Брнабић, а за заменике су именовани министар просвете Младен Шарчевић и Ненад Поповић, министар без портфеља.

________________________________________________

Припрема финансијских планова

08. 08. 2017.

Према буџетском календару, директни буџетски корисници треба да током месеца августа, односно до 1. септембра прикупе податке из предлога финансијски планова индирекнтих буџетских корисника за које су одговорни у буџетском смислу.
На основу прикупљених података и анализа ови корисници јавних средстава састављају предлоге финансијских планова за 2018. и наредне две буџетске године. Предлози финансијских планова се достављају Министарсву финансија (републички корисници), односно општинском органу за послове финансија.

________________________________________________

Извештавање о учинку програма јавних финансија

08. 08. 2017.

Директни корисници финансијских средстава по први пут су у обавези да Министарству финансија, односно локалном органу управе надлежном за финансије доставе полугодишњи извештај о учинку програма, за период 1.1. – 30.6.2017. године. Рок за подношење ових извештаја је 1. септембар 2017. године. Месец август је период када је потребно организовати рад на прикупљању података и саставити овај извештај. Детаљније о овој обавези у двоброју 16-17/17 часописа Буџетско рачуноводство.

________________________________________________

ВОДИЧ КРОЗ СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА - од значаја за делатности у јавном сектору

08. 08. 2017.

________________________________________________

ДОНЕТИ ПРОПИСИ

08. 08. 2017.

- Правилник о условима које треба да задовољи објекат за одговарајући смештај – „Сл. гл. РС“ бр. 75 од 4.8.2017. (ступа на снагу 12. августа 2017)
- Правилник о мерилима за утврђивање реда првенства за доделу стамбене подршке – „Сл. гл. РС“ бр. 75 од 4.8.2017. (ступа на снагу 12. августа 2017)
- Правилник о садржини и начину вођења евиденције поступака исељења и пресељења – „Сл. гл. РС“ бр. 75 од 4.8.2017. (ступа на снагу 12. августа 2017)
- Правилник о допуни Правилника о условима за производњу лекова, садржају обрасца дозволе за производњу лека и регистру издатих дозвола за производњу лекова – „Сл. гл. РС“ бр. 75 од 4.8.2017. (ступа на снагу 5. августа 2017 )
- Правилник о допуни Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове – „Сл. гл. РС“ бр. 75 од 4.8.2017. (ступа на снагу 5. августа 2017)
- Коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење становав – „Сл. гл. РС“ бр. 75 од 4.8.2017. (примењује се за период јули-децембар 2017).

________________________________________________

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

08. 08. 2017.

________________________________________________

Технолошким вишковима у просвети отпочеле исплате отпремнина

08. 08. 2017.

Према саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја исплаћене су прве четри новчане надокнаде на основу споразумног прекида радног односа. Највећи износ исплаћене отпремнине је 964.354,00 динара.

________________________________________________

Други уписни рок за завршни испит ученика осмог разреда

08. 08. 2017.

Завршни испит у другом року осмаци полажу 21, 22. и 23. августа. Прелиминарни резултати ће бити објављени 24. августа, а 25. августа уписне комисије ће решавати примедбе кандидата, а коначни резултати мале матуре треба да буду објављени у суботу 26. августа 2017. године до 20.00 сати. За преостала места у средњим школама биће организован трећи (последњи) овогодишњи круг уписа у средње школе.

________________________________________________

Други уписни рок за завршни испит ученика осмог разреда

08. 08. 2017.

Завршни испит у другом року осмаци полажу 21, 22. и 23. августа. Прелиминарни резултати ће бити објављени 24. августа, а 25. августа уписне комисије ће решавати примедбе кандидата, а коначни резултати мале матуре треба да буду објављени у суботу 26. августа 2017. године до 20.00 сати. За преостала места у средњим школама биће организован трећи (последњи) овогодишњи круг уписа у средње школе.

________________________________________________

„ПРИПРЕМЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ У JAВНИМ УСТАНОВАМА”


ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊE
18.08.2017.
Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23

Програм          Пријава

УЧEНИЧКИ И СTУДEНTСКИ СTAНДAРД
21.08.2017.
Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23

Програм          Пријава

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊE
25.08.2017.
Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23

Програм          Пријава

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
08.09.2017.
Београд, Хотел „Праг“, Краљице Наталије 27

Програм          Пријава

СОЦИЈАЛНA ЗАШТИТA
15.09.2017.
Београд, Хотел „Славија“, Светог Саве 1-9

Програм          Пријава

КУЛТУРA
20.09.2017.
Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23

Програм          Пријава

ЗДРАВСТВO
22.09.2017.
Београд, Хотел „Славија“, Светог Саве 1-9

Програм          Пријава
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 16-17/2017.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 16-17/2017.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 16-17/2017.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42