АКТУЕЛНО У ОБРАЗОВНОМ ИНФОРМАТОРУ

СНИМЦИ Х-БУК-А, РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ


Сазнај више
Календар вебинара за мај


Сазнај више
НОВО из Образовног информатора стручни часопис за јавна и комунална предузећа „ИНФОРМАТОР ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ специјализовано издање за сва јавна и комунална предузећа на територији Републике Србије.


Сазнај вишеПРЕУЗМИ

НОВО : Видео упутство за достављање ПФИ путем JSON фајла из софтвера Икс-Бук


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА СОФТВЕРА ИКС-БУК


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЧАСОПИСА И КОНСУЛТАЦИЈА
ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ СА НАШИХ СЕМИНАРА


          

НОВА ИЗДАЊА:


САДРЖАЈ             НАРУЏБЕНИЦАНАРУЧИТЕ            НАРУЧИТЕ             НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ ЗБИРКЕ  САДРЖАЈ ЗБИРКЕ    САДРЖАЈ ЗБИРКЕ


  

НАРУЧИТЕ                               НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ

  

НАРУЧИТЕ                               НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ
ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

>> Питања која сте до сада слали путем мејла, искључиво ћете постављати преко нашег сајта www.obrazovni.rs о чему ћете добити информацију са краћим упутством на ваше мејл адресе.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

26.05.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВАДаљим преговорима МДУЛС-а и синдиката до унапређења права и положаја државних службеника и намештеника
Министар државне управе и локалне самоуправе и представници репрезентативних синдиката у правосуђу потписали су Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за државне органе, као и његове измене и допуне.
Запослени у државним органима ће на овај начин наставити да у континуитету остварују права омогућена одредбама Посебног колективног уговора, а у преговорима је постигнут договор о даљем унапређењу права и положаја државних службеника и намештеника.

ПРАВОСУЂЕ


Регионални састанак „Стратегије јавних политика у области одузимања имовине“


У Бечу је одржан регионални састанак „Стратегије јавних политика у области одузимања имовине“, у организацији UNODC-а, а у оквиру пројекта ,,Од незаконитих финансијских токова до поврата имовине'', на ком су присуствовали представници Републике Србије, Републике Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Северне Македоније и Републике Албаније.
На састанку су представљене мере и добре праксе у развоју политике, координацији, имплементацији, праћењу и евалуацији докумената јавних политика у области одузимања и враћања имовине, са фокусом на јачању капацитета за повраћај имовине на националном и регионалном нивоу. Испред Министарства правде Србије истакнуто је да Република Србије има јак законски оквир за ефикаснију борбу са изазовима организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела којима се прибавља противправна имовинска корист.
Наглашено је да искуства показују да је изрицање казне учиниоцима таквих кривичних дела, без одузимања имовине коју поседују, најчешће недовољно, јер по изласку на слободу настављају са криминалним активностима, а по правилу бављење криминалом не престаје ни док се налазе на издржавању казне, јер је њихова економска моћ неокрњена.

СТАТИСТИКА
Објављен податак о просечној заради по запосленом за март 2023


Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за март 2023. године који износи 117.669 динара, тј. 85.485 динара без пореза и доприноса. Индекс просечне зараде за месец март 2023. године у односу на претходни месец износи 104,9; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 105,1.
Просечна зарада за април 2023. године биће објављена 26. јуна 2023. године.

 
25.05.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАКонкурс и Информатор за упис у средњу школу у продаји
У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе за школску 2023/24. годину, који је објавио „Просветни преглед“, осим општих и посебних услова уписа и календара уписних активности, наведени су и сви важни подаци о школама чији је оснивач Србија, подручјима рада, броју ученика, образовним профилима и трајању образовања, као и о мерилима и начину избора кандидата.
Саставни део Конкурса су обрасци – пријава за упис у средњу школу и образац за унос жеља ученика за упис у средњу школу, на чијем списку може да буде наведено највише 20 образовних профила, потенцијалних будућих занимања.
Истовремено с Конкурсом, објављен је и Информатор, као помоћ будућим средњошколцима при избору занимања. У њему се могу наћи корисне информације о оријентационом броју бодова неопходних за упис у одређену образовно-васпитну установу у последње три године.
Стипендије Републике Италије за академску 2023/2024. годину
Министарство просвете у сарадњи са Амбасадом Републике Италије у Београду обавестило је заинтересоване о могућности студирања у Републици Италији у академској 2023/2024. години.
У питању су стипендије у трајању од 63 месеци и то за двогодишње мастер програме, студијске програме на уметничким академијама у оквиру институција „AFAM“, за докторске студије, истраживачке пројекте у сарадњи са италијанским ментором, као и за курсеве италијанског језика на вишим нивоима.
Текст и пропозиције конкурса можете преузети овде.

НАУКАОбјављен Конкурс Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске
На основу Протокола о сарадњи у области науке и технологије између некадашњег Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (сада Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (НИТРА)) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК), објављен је Конкурс како би се унапредила сарадња у области истраживања између две државе.
У оквиру овог Конкурса, финансираће се предлози оних пројеката који представљају новину на међународном нивоу и доприносе унапређењу квалитета истраживања држава потписница, тако што доводе до нових знања, нових научних тумачења и решавања технолошких проблема.
НИТРА и ТУБИТАК ће, као организације задужене за спровођење овог Конкурса, финансирати партнерске истраживачке институције на одобреним пројектима. Пројекти ће бити финансирани из националних буџета у складу са одговарајућим националним прописима о финансирању сваке од држава.
Конкурс је отворен до 4. августа 2023. године.

 
24.05.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 21 од 17.5.2023. године.
Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАВажна едукација младих у области борбе против корупције
На Округлом столу који је организовала Канцеларија Уједињених наација за борбу против дрога и кринимала, а који је за тему имао антикорупцијско образовање истакнуто је да је
Министарство просвете узело учешће у изради Националне стратегије за борбу против корупције за период 2023 – 2028. године и пратећег Акционог плана, као и да је усвојило Оперативни план за борбу против корупције у области образовања.
Циљ просветне инспекције у овој области је да се смањи број незаконитих избора наставника, сарадника и органа пословођења у високом образовању, али и доуниверзитетском образовању, као и да се смањи незаконити упис студената, омогући искључиво законито издавање јавних исправа и као најважније, смањење подложности инспектора утицајима.
Данас исплата ученичких стипендија и кредита, као и стипендија за надарене
Министарство просвете обавештава ученике да данас, 24. маја 2023. почиње исплата девете месечне рате стипендија и кредита за ученике.
Такође, данас почиње и исплата осме месечне рате за надарене ученике и студенте.

 
23.05.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 21 од 17.5.2023. године.

Нема прописа од значаја за пословање буџетских корисника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАЗДРАВСТВОПотписан уговор о донацији за реконструкцију зграде Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду
Уговор о донацији Европске уније за реконструкцију Градског завода за хитну медицинску помоћ потписали су градоначелник Београда и амбасадор Европске уније у Старом двору у Београду.
Уговор је вредан 8,8 милиона евра бесповратних средстава која ће бити иложена у реконструкцију зграде Завода за хитну медицинску помоћ.

НАУКАПортал еНаука отворен за истраживаче
Портал еНаука намењен истраживачима почео је са радом јуче. Дванаест факултета у оквиру Универзитета у Крагујевцу са 1330 научних истраживача добило је прилику да буде део имплементационог процеса система еНаука, првог националног репозиторијума.
Постојање уређене инфраструктуре за размену научних информација и развијене праксе њиховог депоновања припадајућем институционалном дигиталном репозиторијуму SCIDAR (SCIentific Digital Archive), чини Универзитет у Крагујевцу примером „добре праксе“, те ће истраживачима овог Универзитета првима бити доступан и отворен део портала еНаука.
Јавно доступан Портал еНаука има циљ праћење научног учинка истраживача и институција у Републици Србији и намењен је обједињеном приказивању научне продукције, области рада истраживача, њихових постигнућа као и постигнућа научноистраживачких организација.
Отварање портала еНаука у пуном капацитету, за све активне истраживаче у Републици Србији, очекује се током лета 2023. године.

 
22.05.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 42 од 19.5.2023. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години (ступа на снагу 20. маја 2023)
2. УРЕДБА o изменама и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину (ступа на снагу 20. маја 2023)
3. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане - Лесковац - Врање - граница са Републиком Северном Македонијом (ступа на снагу 27. маја 2023)
4. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве ,05 број 401-4283/2023
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4284/2023
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4285/2023
7. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4286/2023
8. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину (ступа на снагу 20. маја 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАЗДРАВСТВОПрви пут омогућена off-label примена лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања
У организацији Министарства здравља Владе Републике Србије и Републичког фонда за здравствено осигурање у Палати Србија одржана је конференција за медије о Правилнику о повећању доступности лекова (тзв. off-label).
РФЗО је први пут омогућио право осигураним лицима да се лече уз тзв. off-label примену лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Од сада ће конзилијарну одлуку лекара да је одређени лек најбоља терапија за пацијента у том тренутку, потврђивати Етички одбор здравствене установе која онда може да примени лек, а њихова примена ће ићи на терет средстава обавеног здравственог осигурања.
Предвиђено је да се на терет средстава обавезног здравственог осигурања, под прописаним условима, може обезбедити off-label терапија за трансплантацију, за лечење деце, за малигне болести и за примарне аутоимуне болести.

НАУКАНајављен COST инфодан
Онлајн COST (The European Cooperation in Science and Technology) инфодан ће се одржати 24.5.2023. у циљу информисања научне заједнице о начинима за укључење у постојеће и подношењу пријава за нове COST акције. Посебан акценат ће бити на презентацији могућности које пружа учешће у COST акцијама и утицају који COST програм има на развој младих истраживача.
COST инфодан је отворен за заинтересоване из свих научних области, а агенда и регистрација за догађај су доступни овде.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (април 2023.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42