БУЏЕТСКИ ДНЕВНИК

 

07.05.2021.   

   

   

   

   

   


НОВА ИЗДАЊА:
   

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743) <
имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

 
07.05.2021.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 45 од 6.5.2021. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. НАРЕДБА о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 6. маја 2021)
2. УПУТСТВО о измени Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 6. маја 2021)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Одржане консултације о промени Устава у области правосуђа
Влада Србије поднела је Народној скупштини Предлог за промену Устава Републике Србије, о чему је одржана консултација на којој се разговарало о даљој динамици промене Устава.
Више јавних слушања биће одржано у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу, како би јавност на транспарентан и инклузиван начин била упозната са предлозима за промену највишег правног акта.
Јавна слушања биће организована и са представницима стручне јавности, професорима и адвокатима, као и са организацијама цивилног друштва и представницима међународних институција и организација.

КУЛТУРА


Народна скупштина РС усвојила измене Закона о култури
Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о култури које омогућавају слободним уметницима бољи статус и ефикаснији рад Националног савета за културу.
Изменама и допунама Закона о култури прописана је обавеза локалних самоуправа да самосталним уметницима морају да уплаћују доприносе за пензионо и инвалидско осигурање и здраствено осигурање.
Такође, изменама овог закона предвиђени су и релевантни предлагачи чланова Националног савета за културу, као што су Републички завод за заштиту споменика културе, Државни архив Србије, Народни музеј Србије, Народна библиотека Србије, Народно позориште, Југословенска кинотека, као и да два члана предлаже САНУ, једног члана Матица српска и два члана Национални савети националних мањина.

ОМЛАДИНА И СПОРТ


Новим Законом о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту предвиђена нулта толеранција на допинг
Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту Србија је потврдила решеност да настави однос нулте толеранције према допингу у спорту.
Циљ је да се делује превентивно спровођењем едукације спортиста од најмлађих узраста, јер само уједињеним деловањем институција, кровних организација, националних спортских савеза и спортиста, али и школа, породица, друштва у целости, може се спречити допинг у систему спорта.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Од данас угоститељски објекти раде и у затвореном простору
Кризни штаб за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19 потврдио је да од данас угоститељски објекти у затвореном могу да раде до 22 часа, уз 50 одсто попуњености капацитета, поштовање дистанце од 1,5 до два метра и без музике.
Донета је и одлука да наши грађани који живе у иностранству, где су уредно вакинисани, могу да уђу у земљу без ограничења, а очекује се да ће земље из којих долазе увести реципрочне мере.

Информације о Ковид-19


Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 
06.05.2021.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених прописа.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Продужена два највећа пројекта у области подршке реформи јавне управе
Два пројекта подршке реформи јавне управе у Србији финансирана средствима ЕУ, EU4PAR и Пројекат Видљивост и комуницирање РЈУ продужени су за још 36, односно 24 месеца. Ови пројекти почели су 2018. године, а сада је донета одлука о њиховом продужењу.
Наставак ових пројеката представља могућност за давање даље подршке активностима које доприносе примени и даљој разради новог стратешког оквира за реформу јавне управе (РЈУ), као и пружању помоћи Влади Републике Србије у остваривању видљивости и комуникације у вези са РЈУ и управљањем јавним финансијама.
Наставак ових пројеката је резултат добре сарадње Министарства државне управе и локалне самоуправе са Европском унијом у овом процесу.
EU4PAR и Видљивост и комуницирање РЈУ спадају у највеће пројекте подршке реформи јавне управе које финансира Европска унија на западном Балкану.

ПРОСВЕТА


Предлогом закона до наставка научно-технолошке сарадње са САД
Министар просвете, науке и технолошког развоја образложио је на седници Скупштине Србије Предлог закона о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој сарадњи.
Наведено је да се Протоколом омогућује унапређење и интензивирање сарадње између две земље у свим научноистраживачким и технолошким областима у наредних десет година.
Истакнуто је да Споразум омогућава и размену истраживача, научника, инжењера и техничких експерата, организовање заједничких семинара, научних конференција и састанака, обуку и унапређење стручног знања истраживача, спровођење заједничких истраживачких пројеката и студија, успостављање партнерства између јавног и приватног сектора базираног на науци, као и успостављање других облика сарадње на научном, инжењерском и технолошком нивоу у базичним и примењеним наукама.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Додатна финансијска подршка вакцинисаним грађанима
Влада Републике Србије припрема одлуку о финансијској подршци грађанима који су се вакцинисали против заразне болести COVID-19.
Сви грађани Србије који су примили обе вакцине или приме макар прву дозу вакцине у Републици Србији до 31. маја имаће право на финансијску помоћ државе у износу од 3.000 динара.
Сви грађани старији од 16 година моћи ће да се пријаве од 1. до 15. јуна, а новац ће добити до 20. јуна, а у наредним данима ће бити информисани на који начин ће се за ту помоћ пријављивати.

Информације о Ковид-19

Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 
05.05.2021.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
„Службени гласник РС” бр. 44 од 29.4.2021,
„Службени гласник- Међународни уговори бр. 8 од 29.4.2021. године.
Прописи од значаја за буџетске кориснике су:
1. ЗАКОН о изменама и допунама Зaкoна о порезу на доходак грађана (ступа на снагу 7. маја, а примењује се од 1. јануара 2022)
2. ЗАКОН о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ступа на снагу 7. маја 2021)
3. ЗAКOН o eлeктрoнскoм фaктурисaњу (ступа на снагу 7. маја 2021)
4. ЗАКОН о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (ступа на снагу 7. маја 2021)
5. ЗАКОН о измени и допунама Закона о осигурању (ступа на снагу 7. маја 2021)
6. ЗАКОН о Регистру административних поступака (ступа на снагу 7. маја 2021)
7. УПУТСТВО о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 29. априла 2021)
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању у области омладине између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања, културе, спорта и омладине Републике Кипар (ступа на снагу 5. априла 2021)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРАВОСУЂЕ


Одржано прво јавно слушање у Народној Скупштини Републике Србије
У Народној Скупштини Републике Србије одржано је прво јавно слушање у присуству свих представника правосуђа и струковних удружења са циљем да овај процес буде што транспарентнији и инклузивнији.
Као најважније промене истакнути су начин избора судија и јавних тужилаца, односно промена састава Државног већа тужилаца и Високог савета судства. Новина је и да ће се у правосуђе улазити кроз Правосудну академију, која постаје уставна категорија.
Министартво правосуђа нагласило је да је највећи број људи који одлучују у Правосудној академији из редова судија и тужилаца, те да се управо овим избором гарантује већа самосталност тужиоцима и независност судијама.

НАУКА


Подршка младим истраживачима
Истраживачки тим пројекта IN-DEPTH подржан је у оквиру Програмa за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) који је од стратешког значаја за Србију, а намењен је изврсним пројектима младих истраживача у раној фази каријере.
Овај програм направљен је по узору на европске програме и пружа младим докторима наука шансу да осмисле сопствене програме истраживања, формирају тимове, руководе пројектима и сарађују са одговарајућим лабораторијама и истраживачким центрима у Србији и свету.
Фонд за науку у наредне две године финансираће 59 ПРОМИС пројеката укупне вредности 8.964.163 евра, а да максималан буџет једног пројекта износи до 200.000 евра.
Програм окупља 320 истраживача који реализују основна и примењена истраживања из свих области науке: природне науке, техника и технологија, медицина, биотехника и друштвено-хуманистичке науке.

ЗДРАВСТВО


Запошљавање здравствених радника на територији Војводине
Министарство здравља објавило је да ће у проширеним објектима здравствених установа на територији Војводине бити запослени сви потребни профили здравствених радника.
Медицинарима су повећане плате, омогућено им је стручно усавршавање, а набављена је и боља опрема за установе у којима раде, како би им даљи рад био олакшан. Истовремено, повољнији услови за куповину некретнина за медицинаре би требало да утичу на то да овај кадар у већој мери остаје у Србији.

КУЛТУРА


Новине које доносе измене и допуне Закона о култури
Изменама и допунама Закона о култури омогућава се ефикаснији и активнији рад Националног савета за културу. Истовремено, прописује се обавеза локалних самоуправа да самосталним уметницима уплаћују доприносе за пензионо и инвалидско, као и здравствено осигурање.
Министарство културе и информисања је прецизирало да је до сада постојала одредба да локалне самоуправе могу да уплаћују доприносе, што је довело до тога да неке то нису чиниле. Убудуће ће локалне самоуправе морати да измирују ове обавезе и тим путем ће бити решена питања социјалног статуса и здравствене заштите самосталних уметника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВОИнформације о Ковид-19

Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 
29.04.2021.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
„Службени гласник РС” бр. 43 од 28.4.2021.
„Службени лист АП Војводине” бр. 19 од 21.4.2021. године
„Службени лист АП Војводине” бр. 20 од 22.4.2021. године

Прописи од значаја за буџетске кориснике су:
- Упутство о изменама Упутства за израду и спровођење плана интегритета (ступа на снагу 28. априла 2021)
- Покрајински акциони план запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину (ступа на снагу 29. априла 2021)
- Правилник о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години (ступа на снагу 29. априла 2021)
- Правилник о додели субвенција за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години (ступа на снагу 29. априла 2021)
- Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години (ступа на снагу 29. априла 2021)
- Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години (ступа на снагу 29. априла 2021)
- Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 29. априла 2021)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


Јавна расправа о Нацрту закона о заштитнику грађана у току
Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је Јавну расправу о Нацрту закона о заштитнику грађана.
Министарство позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности и друга заинтересована лица да се упознају са текстом Нацрта закона о Заштитнику грађана и дају своје предлоге, примедбе и сугестије. Након завршетка јавне расправе Министарство ће сачинити и објавити извештај о одржаној расправи.
Јавна расправа почела је 28. априла и трајаће до 18. маја 2021. године.
Сва документа у вези за Нацртом закона о Заштитнику грађана можете преузети овде.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Покренуте две јавне расправе у области социјалне заштите
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања покренуло је Јавну расправу о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, као и Јавну расправу о предлогу стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године.
Обе јавне расправе ће трајати до 17. маја 2021. године. Све потребне додатне информације, као и начин за достављање предлога, сугестија, иницијатива и коментара заинтересованих грађана и стручне јавности, можете пронаћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања путем следећих линкова:

1. Предлог стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период од 2021. до 2026. године.

2. Предлог закључка којим се oдређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о заштити права корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити.

КУЛТУРА


Новчана помоћ лицима која самостално обављају другу делатност у култури
Влада Србије донела је закључак о исплати бесповратне новчане помоћи лицима која самостално обављају другу делатност у култури утврђену од стране репрезентативног удружења у култури, а који 2020. године нису добили финансијску подршку.
Из буџета Републике Србије ће им бити исплаћено по 90.000 динара, ради ублажавања последица насталих услед пандемије изазване вирусом Ковид 19.
Овим су обухваћени самостални стручњаци у култури, самостални сарадници и извођачи културних програма.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  

НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (јануар 2021.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 09/2021


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 09/2021


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 09/2021


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42