БУЏЕТСКИ ДНЕВНИК

 

09.04.2021.   

   

   

   


НОВА ИЗДАЊА:
   ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743) <
имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

 
09.04.2021.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС“ бр. 35 од 8.4.2021. године,
- „Службени лист АП Војводине“ бр. 16 од 31.3.2021. године.
Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ЗАКОН о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године (ступа на снагу 16. априла 2021)
2. ЗАКОН о музејској делатности (ступа на снагу 16. априла 2021, а примењује се по истеку шест месеци од дана његовог ступања на снагу)
3. ОДЛУКА о проглашењу старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног значаја (ступа на снагу 16. априла 2021)
4. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања водама на територији Републике Србије за период 2021–2027. године на животну средину (ступа на снагу 8. априла 2021)
5. ПРАВИЛНИК о критеријумима за доделу финансијских средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини; (ступа на снагу 1. априла 2021)
6. ПРАВИЛНИК о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих поланова за унапређење положаја Рома у области становања; (ступа на снагу 1. априла 2021)
7. ПРАВИЛНИК о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Центрима за социјални рада са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатара за ромска питања; (ступа на снагу 1. априла 2021)
8. ПРАВИЛНИК о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња; (ступа на снагу 1. априла 2021)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Данас почиње пробни завршни испит за ученике осмих разреда
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда за школску 2020/2021. годину у основним школама на територији Србије реализоваће се данас и сутра, 9. и 10. априла.
Ученици осмог разреда полагаће данас у 13 часова тест из математике, а сутра у 9 часова, предвиђен је тест из српског, односно матерњег језика, док ће комбиновани тест имати истог дана, са почетком у 11.30 часова.
Полагање пробног завршног испита представља проверу тренутног знања и треба да омогући ученицима да се упознају са процедурама испита и начином полагања.
Испит ће се одржати у школама, у групама не већим од 15 ученика, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Тест се не оцењује, а решавање задатака траје 120 минута.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је испитна питања која су достављена школама преко надлежних школских управа.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године
Влада Републике Србије донела је Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, с циљем унапређења и побољшања свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и њиховог равноправног учешћа у друштву.
Ради њене реализације, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Влада је усвојила и Акциони план за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године.
Акционим планом предвиђене су мере и активности чија реализација доприноси остварењу три посебно истакнута циља:
• повећана друштвена инклузија особа са инвалидитетом,
• обезбеђење уживањa права особа са инвалидитетом на пословну способност и породични живот на равноправној основи са другима и ефикасна заштита од дискриминације, насиља и злостављања, и
• системско увођење перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење јавних политика.

КУЛТУРА


Усвојен Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури
Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о култури, којим се детаљно регулишу поједине области културе и стварају законски предуслови за уређење ове области.
Предложеним изменама продужава се рок за расписивање јавних конкурса за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, са 30 на 60 дана од усвајања буџета.
Такође се утврђује састав, начин избора и мандат Националног савета за културу. Изменама овог закона предвиђено је да се назив Архива Србије мења у Државни архив Србије, а Народног музеја у Београду у Народни музеј Србије.

ОМЛАДИНА И СПОРТ


Нова законска решења у складу са принципима Светског антидопинг кодекса
Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту, у циљу усаглашавања са основним принципима новог Светског антидопинг кодекса и најважнијим одредбама којима се ти принципи примењују.
Новим законским решењем, Србија ће усвојити одговарајуће мере на националном нивоу у складу са принципима Светског антидопинг кодекса, које подстичу све облике међународне сарадње усмерене ка заштити спортиста и етике у спорту, као и на размену резултата истраживања.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 
08.04.2021.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


Нова законска решења за унапређење квалитета високог образовања
На одржаној онлајн јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и Нацрту закона о студентском организовању оцењено је да ће се предвиђеним законским решењима унапредити област високог образовања.
Разлози за измене и допуне Закона о високом образовању су утврђивање одговарајућег правног оквира којим се обезбеђује да Национално акредитационо тело у потпуности испуни Европске стандарде и смернице за осигурање квалитета у високом образовању у погледу независности у поступању и у доношењу коначних одлука о провери квалитета у високом образовању. На овај начин Србија ће поново стећи статус пуноправне чланице у оквиру Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA).

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 
07.04.2021.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 34 од 6.4.2021.
Пропис од значаја за пословање буџетских корисника je:
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


У петак и суботу пробни завршни испит за основце
У циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит, пробни завршни испит биће одржан у свим основним школама по следећем распореду:
• у петак, 9. априла 2021. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике,
• у суботу, 10. априла 2021. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика,
• у суботу, 10. априла 2021. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије.

Решавање тестова траје 120 минута.
Пробни завршни испит одржаће се у школи, у групама ученика, не већим од 15, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

ЗДРАВСТВО


Вакцинација без заказивања ускоро у свим градовима и општинама
Министарство здравља саопштило је да ће, у складу са новом стратегијом имунизације, у свим градовима и општинама у Србији грађани без претходне пријаве моћи да се вакцинишу против коронавируса, уз очекивање да ће овакви пунктови бити отворени од четвртка.
Упоредо са овим спроводиће се и имунизација грађана који се пријављују преко портала еУправe или апликације "Вибер" и који ће моћи да одаберу вакцину.
Отварање пунктова организоваће заводи за јавно здравље, у сарадњи са локалним самоуправама.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВОИнформације о Ковид-19

Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 
06.04.2021.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЛОКАЛНА САМОУПРАВА


Донета Одлука о избору предлога пројеката који ће бити финансирани у оквиру Фонда за међуопштинску сарадњу
У складу са објављеним Јавним позивом за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње, који је расписан у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“, донета је Одлука о избору предлога пројеката који ће бити финансирани из Фонда за међуопштинску сарадњу.
Укупна средства намењена овој сврси износе 109.897,83 швајцарских франака, а биће додељена општинама Рача и Бајина Башта и градовима Београд, Лозница, Кикинда и Ниш.
Пројекат „ Локална самоуправа за 21. век “ подржава Влада Швајцарске конфедерације.
Сврха пројекта јесу системске реформе у циљу јачања локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе. Реализација пројекта предвиђена је за период од јуна 2020. до фебруара 2024. године.

ПРОСВЕТА


Дуално образовање студената од октобра 2021/2022
На онлајн конференцији посвећеној дуалним студијама на високошколским установама коју је оранизовала Студентска конференција универзитета Србије (СКОНУС) поводом Дана студената учествовали су студенти свих универзитета.
Министар просвете најавио је да ће студентима, већ од наредне академске године, а бити доступне дуалне студије. Овај начин студирања подразумева теоријску наставу, рад у компанији и менторство.
Израда и креирање студијских програма сада представља одговорност факултета и компанија које траже заједнички интерес за реализацију оваквих студијских програма.
Министар је нагласио да интересовања за овај облик студија има и се већ од октобра 2021/2022 године могу очекивати први студијски програми у области одевног инжењерства и дизајна, ваздухопловног машинства и пејзажне архитектуре.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Додељена средства за 48 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Одлуку о додели средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2021. години.
Овом одлуком додељена су средства за 48 предузећа у укупном износу од 175 милиона динара као подршка државе развоју конкурентности тих предузећа која запошљавају 957 особа са инвалидитетом.
Додела средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и друге врсте подршке које се обезбеђују, имају за циљ постизање радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом и њиховог равноправног положаја на тржишту рада.

ОМЛАДИНА И СПОРТ


Потписан 45. меморандум о међународној сарадњи - Потврда пријатељства и сарадње Кипра и Србије
Ради очувања и даљег развоја пријатељских односа између држава, Министарство омладине и спорта има циљ да са што више држава успостави институционалне оквире за повезивање младих.
У складу са тим, потписан је 45. међудржавни споразум са Републиком Кипар, а све с циљем јачања пријатељских односа Србије на глобалном нивоу.
Потписивањем Меморандума о међународној сарaдњи обе државе су употпуниле досадашњу институционалну сарадњу и продубиле традиционалне пријатељске везе у области омладинске политике.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Ковид-19
Све информације о Ковид-19 можете прочитати овде.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  

НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (јануар 2021.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 07/2021


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 07/2021


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 07/2021


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42