*/
 

БУЏЕТСКИ ДНЕВНИК

 
26.01.2021.

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ       

   

   

   

   

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

имејл адреса: pitanja@obrazovni.rs.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

 
26.01.2021.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине ”, број 3 од 20.1.2021. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (ступа на снагу 20. јануара 2021)
2. Закључак о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Аутономне покрајине Војводине

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ЗДРАВСТВО


Убрзано радити на дигитализацији и унапређењу здравственог система
На првој седници Координационог тела за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије закључено је да се мора убрзано радити на дигитализацији и унапређењу здравственог система како би се постигла већа ефикасност, повезаност и већи квалитет здравствене заштите грађана, обезбедила боља контрола трошкова и постигао боље повезан здравствени систем.
На седници је најављено увођење и повезивање модерних информационих система у здравству, који ће обезбедити размену свих релевантних података. Грађанима ће бити омогућено да поседују јединствени електронски здравствени картон у којем ће се налазити сви релевантни подаци из свих здравствених установа, доступни грађанима и њиховим лекарима у сваком тренутку.
Најављено је и увођење нових дигиталних система који су у припреми, а то су телефонска консултација пацијената и лекара, Е-упут, Е-боловање и Е-пријава смрти.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Од данас вакцинација грађана само уз заказан термин
На свим пунктовима за вакцинацију од данас ће моћи да се вакцинишу искључиво грађани који су добили позив од електронске управе, са термином вакцинације, саопштено је из Владе Србије.
Термин за вакцинацију грађани ће добити након пријаве на порталу еУправе или позивом контакт центра.
Исказивање интересовања за вакцинацију, након чега се добија заказани термин за вакцинацију, може се обавити на адреси www.imunizacija.euprava.gov.rs. Такође, грађани се могу пријавити и телефонски, путем контакт центра на број телефона 0800 222 334, свакога дана од осам до 20 часова.

Информације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде..

 
25.01.2021.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС”, број 5 од 22.1.2021. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Уредба о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2021. години (ступа на снагу 23. јануара 2021)
2. Уредба о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години (ступа на снагу 23. јануара 2021)
3. Уредба о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у јуну 2020. године (ступа на снагу 23. јануара 2021)
4. Одлука о проглашењу елементарне непогоде (ступа на снагу 23. јануара 2021)
5. Одлука о промени назива Архива Србије (ступа на снагу 2. фебруара 2021)
6. Одлука о промени назива Клиничког центра Србије (ступа на снагу 30. jануара 2021)
7. Одлука о промени назива Клиничког центра Ниш (ступа на снагу 30. jануара 2021)
8. Одлука о промени назива Клиничког центра Крагујевац (ступа на снагу 30. jануара 2021)
9. Одлука о промени назива Клинике за стоматологију Ниш (ступа на снагу 30. jануара 2021)
10. Одлука о промени назива Специјалне болнице за ендемску нефропатију Лазаревац (ступа на снагу 30. jануара 2021)
11. Одлука о промени назива Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица” (ступа на снагу 30. jануара 2021)
12. Одлука о промени назива Завода за хитну медицинску помоћ Ниш (ступа на снагу 30. jануара 2021)
13. Одлука о промени назива Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац (ступа на снагу 30. jануара 2021)
14. Одлука о промени назива Градског завода за хитну медицинску помоћ (ступа на снагу 30. jануара 2021)
15. Одлука о промени назива Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање (ступа на снагу 30. jануара 2021)
16. Одлука о промени назива Градског завода за кожно-венеричне болести (ступа на снагу 30. jануара 2021)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ДРЖАВНА УПРАВА


У току је Јавна расправа о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других органа
Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је све субјекте заинтересоване за питање примене квалификованог електронског печата у складу са Законом о печату државних и других органа, да се упознају са текстом Нацрта закона о допунама Закона о печату државних и других органа и да дају своје примедбе, предлоге и сугестије.
Јавна расправа о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других органа спроводи до 09. фебруара 2021. године.
Министарство ће у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, а након анализе примедби, предлога и сугестија, сачинити и објавити извештај о одржаној јавној расправи на својој интернет страници и порталу е-Управе.
Документацију можете преузети овде.

ПРОСВЕТА


Поново продужен рок за унос планских података у Софтвер за праћење финансирања у образовању – ИФИСуП
Сви индиректни корисници средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја који су одслушали обуку за рад у Софтверу за праћење финансирања у образовању – ИФИСуП (основне и средње школе), поново су добили кроз систем обавештење о продужетку рока за унос података из Финансијског плана за 2021. годину.
Нови рок до ког треба да се унесу подаци из Финансијског плана за 2021. годину је 28.2.2021. године.
На тај начин је основним и средњим школама остало довољно времена за усаглашавање финансијског плана са средствима одобреним од Министарства, као и из буџета јединице локалне самоуправе из које ће се вршити финансирање њихових текућих расхода и издатака у 2021. години. Преостало је довољно времена и за доношење тако усаглашеног Финансијског плана за 2021. годину, пре уноса података у овај информациони систем.

СТАТИСТИКА


Објављена просечна зарада за новембар 2020. године
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за новембар 2020. године који износе 84.201 динара, тј. 60.926 динарa без пореза и доприноса.
Индекс просечне зараде за месец новембар 2020. године у односу на претходни месец износи 101,3; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 101,4.
Просечна зарада децембар 2020. године биће објављена 25. фебруара 2021. године.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде..

 
22.01.2021.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


ПРОСВЕТА


У току je Јавни позив за стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања стипендисте у рад акредитованих научноистраживачких организација
Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је јавни позив за доделу стипендија студентима докторских академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија.
По овом Јавном позиву Министарство ће доделити укупно до 200 стипендија за различите научне области, а добитници стипендија биће укључени у рад акредитованих научноистраживачких организација.
Рок за пријаву студената на овај Јавни позив је до 19. фебруара 2021. године.
Документацију за овај Јавни позив можете преузети овде.

Расписан Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2021. години
Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је Јавни позив студентима мастер и докторских академских студија и истраживачима да се пријаве за стипендије и финансијску подршку коју Министарство пружа у оквиру пет програма.
Програми имају за циљ подстицање и развој кадрова за бављење научно-истраживачким радом.
За реализацију подршке у оквиру ових пет програма Министарство је у буџету за 2021. годину обезбедило 817.939.400 динара.
Министарство ће издвојити средства и за набавку научне и стручне литературе из иностранства, издавање научних часописа и монографија, одржавање научних скупова и суфинансирање колективних чланарина у међународним научним удружењима и организацијама.
Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2021. години можете преузети овде.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


Усвојен Предлог закона о социјалној карти
Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о социјалној карти.
Циљ успостављања регистра Социјалне карте је постојање јединствене и централизиоване евиденције у електронском облику која садржи тачне и ажурне податке о социјално-економском статусу појединаца и са њим повезаних лица и која омогућава корисницима података да обављају послове обраде података ради утврђивања чињеница неохподних за остваривање права и услуга из области социјалне заштите.
Увођењем овог система биће омогућено да грађани који су у најтежем економском положају буду видљивији у систему, како би благовремено и ефективно остварили права на потребну подршку.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВОИнформације о Covid-19

Све информације о Covid-19 можете прочитати овде..

 
21.01.2021.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС”, број 4 од 20.1.2021,
- „Службени лист АП Војводине”, број 2 од 15.1.2021.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Упутство о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19 (ступа на снагу 20. јануара 2021)
2. Правилник о програму обуке за лобисту (пречишћен текст)
3. Правилник о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања (пречишћен текст)
4. Решење о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије, новчаних накнада, накнаде погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2021. године (ступа на снагу 20. јануара 2021)
5. Кодекс понашања учесника у лобирању (пречишћен текст)
6. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснадбевања и заштите вода
7. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода
8. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
9. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја
10. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
11. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре
12. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
13. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области основног образовања и васпитања
14. Одлука о садржини и форми обрасца пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта
15. Одлука о садржини и форми обрасца за оцењивање пријаве предлога пројекта на јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА


КУЛТУРА


Усвојени стратешки приоритети развоја културе
Министарство културе и информисања дефинисало је стратешке приоритете развоја културе од 2021. до 2025. године са циљем оснаживања свести о сопственом културном идентитету кроз утемељење у традицији и кроз савладавање нових савремених метода и технологија за њихово преношење.
Главни стубови развоја односе се, пре свега, на буџет за културу, очување културно-историјског наслеђа, децентрализацију културне продукције у Србији, увођење уметности и културе у школе, образовање и учешће у културним програмима, културну дипломатију, покретање и настављање великих пројеката – изградњу важних објеката, пореске подстицаје за улагања у културу, економску димензију културе, дигитализацију, развој културног туризма, унапређење положаја самосталних уметника, културних радника и струковних удружења уметника.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ГРАЂАНСТВО


Информације о Covid-19
Све информације о Covid-19 можете прочитати овде..

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  

НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (фебруар 2020.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
Број 02/2021


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
Број 02/2021


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
Број 02/2021


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42