СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/361-51-00
Продаја и   претплата
  011/361-48-58
 

АКТУЕЛНО У ОБРАЗОВНОМ ИНФОРМАТОРУ

СНИМЦИ Х-БУК-А, РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СОФТВЕРА ЗА ИНДИРЕКТНЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ


Сазнај више
Календар вебинара за Фебруар


Сазнај више
НОВО из Образовног информатора стручни часопис за јавна и комунална предузећа „ИНФОРМАТОР ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ специјализовано издање за сва јавна и комунална предузећа на територији Републике Србије.


Сазнај вишеПРЕУЗМИ

НОВО : Видео упутство за достављање ПФИ путем JSON фајла из софтвера Икс-Бук


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА СОФТВЕРА ИКС-БУК


РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЧАСОПИСА И КОНСУЛТАЦИЈА
ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТОГРАФИЈЕ СА НАШИХ СЕМИНАРА


  

НОВА ИЗДАЊА:


САДРЖАЈ             НАРУЏБЕНИЦАНАРУЧИТЕ            НАРУЧИТЕ             НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ ЗБИРКЕ  САДРЖАЈ ЗБИРКЕ    САДРЖАЈ ЗБИРКЕ


  

НАРУЧИТЕ                               НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ

  

НАРУЧИТЕ                               НАРУЧИТЕ

САДРЖАЈ                                 САДРЖАЈ
ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА


>> Одговоре на питања претплатницима дајемо путем Корисничког сервиса:
телефони:

(011/3286-489, 3286-494, 3286-542, 3036-531, 3036-532, 2632-743)

>> Питања која сте до сада слали путем мејла, искључиво ћете постављати преко нашег сајта www.obrazovni.rs о чему ћете добити информацију са краћим упутством на ваше мејл адресе.

>> Друштвене мреже:
Facebook https://www.facebook.com/obrazovni/ и
Instagram@obrazovni_informator.

02.02.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

 
01.02.2023.

ПРОПИСИ

Објављена су следећа службена гласила:
- „Службени гласник РС” бр. 7 од 31.1.2023. године,
- „Службени лист АП Војводине” бр. 3 од 25.1.2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност (ступа на снагу 1. фебруара 2023) Порези – ПДВ
2. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање (ступа на снагу 8. фебруара 2023) Просветни прописи – Високо образовање
3. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија (ступа на снагу 31. јануара 2023) Просветни прописи – Ученички и студентски стандард
4. Одлука о усвајању Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономнаој покрајини Војводини за 2023. годину; (ступа на снагу 2. фебруара 2023) Покрајинска аутономија – Радни односи у АПВ
5. Одлука о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години; (ступа на снагу 27. јануара 2023) Покрајинска аутономија- Извршење и финансијско пословање у АПВ
6. Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину; (ступа на снагу 2. фебруара 2023) Покрајинска аутономија- Извршење и финансијско пословање у АПВ

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАКУЛТУРАРасписан конкурс „Градови у фокусу 2023”

Министарство културе расписало је конкурс „Градови у фокусу 2023”, који пружа прилику јединицама локалних самоуправа да унапреде своје капацитете и културну понуду.
Изабране локалне самоуправе понеће титулу - Град у фокусу, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Републике Србије и Европе.
Главни циљ овог конкурса је подстицање локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које се реализују на територији града или општине које буду одабране на конкурсу.
Општи циљеви овог Програма су: унапређена област културе и уметности у локалним срединама, oбогаћен културни живот, подстакнут развој креативности и културне разноликости, препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја локалне заједнице.
Програм „Градови у фокусу“ допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.
Конкурс је отворен до 2. марта, а резултати ће бити објављени на званичној страници Министарства културе најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријаве.

Расписани конкурси из области савременог стваралаштва

Министарство културе расписало је пет конкурса из области савременог стваралаштва у 2023. години.
Реч је о конкурсима за финансирање или суфинансирање проjеката у области музике (стваралаштво, продукција, интерпретација), затим за финансирање или суфинансирање проjеката из области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација), финансирање или суфинансирање проjеката у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва. Расписан је и Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области ликовних, примењених, визуелних уметности, дизајна и архитектуре у Републици Србиjи у 2023. години, као и Конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката у области културних делатности деце и за децу и младе.
Рок за пријаву на конкурсе је до 2. марта.

Расписан Јавни позив за доделу подстицајних средстава за производњу аудио-визуелног дела

Министарство културе расписало је стално отворени Јавни позив за доделу подстицајних средстава инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело.
Циљ овог Јавног позива је подстицање стваралаштва у области аудиовизуелне производње, подстицање културних и привредних активности и повећање запослености у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, као и промоција потенцијала Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.
Детаље о условима конкурса и Јавног позива, као и потребне формуларе за пријаву можете видети овде.

 
31.01.2023.

ПРОПИСИ

Нема новообјављених службених гласила.

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАНАУКАОбјављен Јавни позив за стипендирање студената ДАС у 2023. години

Министарство науке, технолошког развоја и иновација упутило је Јавни позив за учешће у средствима овог Министарства у 2023. години, међу којима је објављен и Јавни позив за стипендирање студената докторских академских студија у 2023. години.
О програмским активностима, начину аплицирања и роковима можете се детаљније информисати овде.

КУЛТУРАОтворен обновљени „Чешки дом“ у Београду
Обновљен „Чешки дом“ у Београду отворен је на иницијативу председника Републике Србије и Чешке Републике, као допринос укупном културном упознавању два народа.
Након реновирања, у „Чешком дому“, између осталог биће и Клуб чешке беседе, Чешки културни центар, сала Центра, библотека и учионица.
„Чешки дом“ у Београду први пут је отворен 1928. године. У овом здању тада су били Чешка основна школа, библиотека са читаоницом, друштвене просторије, станови за учитеље, а одржавали су се и велелепни балови и друге забаве, па је ово место било омиљено стециште многих Београђана.
„Чешки дом“ кроз који је само 1939. године прошло више од 2.000 Чеха који су бежали од нацизма, остаће трајан спомен чешко-српске сарадње.

 
30.01.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени гласник РС” бр. 6 од 23. јануара 2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину - (ступа на снагу 4. фебруара 2023.)
2. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-714/2023
3. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-715/2023
4. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
5. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2022. години
6. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника – (ступа на снагу 4. фебруара 2023.)
7. ПРАВИЛНИК о облику и начину вршења унутрашње контроле у буџетској инспекцији - (ступа на снагу 4. фебруара 2023.)
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања – (ступа на снагу 28. јануара 2023.)
9. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о регистрацији медицинског средства - (ступа на снагу 4. фебруара 2023.)
10. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника - (ступа на снагу 4. фебруара 2023.)
11. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор – (примена од 1. фебруара 2023.)
12. ПРАВИЛНИК о Листи стручних, академских и научних назива (пречишћен текст) - (ступа на снагу 4. фебруара 2023.)
13. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2022. године
14. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о измени и допуни Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе - (ступа на снагу 27. јануара 2023.)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАПРОСВЕТАМинистар просвете уручио Светосавске награде за 2022. годину

Министар просвете уручио је Светосавске награде за 2022. годину истакнутим појединцима и представницима награђених институцијама.
Повеље су додељене за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивање образовно-васпитне праксе и развој научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији.
Пристигло је 180 пријава, а ово значајно признање добило је 34 добитника. Међу њима су васпитачи, ученици, студенти, наставници, професори, директори, предшколске установе, школе, факултети и научни институти.
Министарство просвете ће наставити да спроводи реформу целокупног образовног система и интензивно ради на стварању квалитетнијих услова за рад и учење.

ОМЛАДИНА
Усвојена Стратегије за младе у Републици Србији за период до 2030. године
Усвајањем Стратегије за младе у Републици Србији за период до 2030. године постављен је стратешки оквир за решавање кључних питања која се тичу положаја младих у целој земљи.
Стратегија је рађена кроз транспарентан консултативни процес, у коме је, поред представника различитих министарстава, институција и цивилног сектора, директно учествовало око 7.000 младих.
Кроз међусекторску сарадњу у наредном периоду приоритет ће бити рад на признавању омладинског рада, повећању броја простора за младе који су безбедни, приступачни и бесплатни за коришћење, оснивању канцеларија за младе и савета за младе у свим јединицама локалне самоуправе.
Међу циљевима стратегије су и подизање компетенција за развој каријере, запошљавање и самозапошљавање, очување здравља и стварање услова за лакше финансијско и стамбено осамостаљивање младих, што би резултирало већим останком младих у Србији, повећањем броја младих у општој популацији и њиховом доприносу економском и социјалном напретку земље.

 
27.01.2023.

ПРОПИСИ

Објављен је „Службени лист АП Војводине” бр. 2 од 18. јануара 2023. године.

Прописи од значаја за пословање буџетских корисника су:
1. Одлука о поступку и критеријумима за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина (ступа на снагу 18. јануара 2023)
2. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години (ступа на снагу 26. јануара 2023)
3. Правилник о критеријумима и начину награђивања даровитих ученика (ступа на снагу 18. јануара 2023)
4. Правилник о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 18. јануара 2023)

ИНФОРМАЦИЈЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМАДРЖАВНА УПРАВАОдржана Трећа седница Савета за реформу јавне управе

Савет за реформу јавне управе одржао је Трећу седницу, на којој је усвојен Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја 2021. о спровођењу Стратегије РЈУ за период 2021-2030. године, као првог извештаја креираног на основу новог стратешког оквира у области реформе јавне управе који дефинише десетогодишње приоритете.
На седници је усвојен и Предлог закључка о усвајању Информације о финализацији преговора за нови инструмент Секторске буџетске подршке за сектор реформе јавне управе и управљања јавним финансијама из финансијске перспективе ИПА 2022, као и усмене информације о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма за управљање јавним финансијама за период 2021-2025. године и о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године.
Савет је усвојио и Усмену информацију о почетку циклуса израде новог Акционог плана о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу Републике Србије.

 

Старије странице 1|2|3|  Још резултата  


ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (СА ПОКЛОН ЦД-ОМ)

Детаљније »


НОВО СТРУЧНО ИЗДАЊЕ
ЗБИРКА ОДАБРАНИХ ПРОПИСА И СТРУЧНИХ ТЕКСТОВА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (децембар 2020.)

Детаљније »

НОВИ ПРИРУЧНИК! БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(V ИЗДАЊЕ)
Детаљније »

КОНТНИ ПЛАН ЗА БУЏЕТСКИ СИСТЕМ (јул 2022.)
Детаљније »

РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА (фебруар 2020.)
Детаљније »


Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42