СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 21/2020 - 30.10.2020.
 

ПРОПИСИ
I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Запошљавање и положај запослених особа са инвалидитетом – обавеза послодаваца и права запослених
▪ Заштита од злостављања на раду – покретање поступка, одређивање посредника и спровођење посредовања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Измене уговора о јавној набавци које се не објављују на Порталу јавних набавки

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Поверавање обављања комуналне делатности

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Најважнији закључци из извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2020. годину (други део)
▪ Организација министарстaва према новом Закону о министарствима

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа
▪ Модели одлука ЈЛС за потребе утврђивања пореза на имовину

ПРОСВЕТА
▪ Инспекцијски надзор - редовни надзор над радом установа у школској 2020/2021. години

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа

JAВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Регистар новодонетих прописа

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42