Подсећамо - март 2024. године
 

Роковник


01.03.2024. - петак  


ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ 01.-31.3.2024.

________________________________________________

Остале обавезе

Напомена:

 

Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан, у складу са одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС” бр. 18/16 и 95/18 аутентично тумачење).

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42