П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 23  - 15.12.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 22  - 27.11.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 21  - 26.11.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 20  - 09.11.2015.


- ЗАКОН о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце
- ЗАКОН о потврђивању Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве

________________________________________________

 Број 19  - 06.10.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 18  - 03.10.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 17  - 03.09.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 16  - 04.08.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 15  - 28.07.2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 14  - 08.07.2015.


- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара (Ступа на снагу 16.7.2015. године)
- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама, као центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКА

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42