СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 10  - 26. 07. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН o потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја

МИНИСТАРСТВA
2. ОКВИРНИ СПОРАЗУМ о сарадњи између Владе Републике Србије и Асоцијације карипских држава (ACS)
3. СПОРАЗУМ између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области културе, образовања и науке
4. СПОРАЗУМ о сарадњи у области пољопривреде између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Републике Либерије
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Либерије
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Института за спољнополитичку службу Министарства спољних послова Републике Либерије
7. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Суринамског Дипломатског Института
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Републике Србије и Евроатлантског координационог центра за реаговање на катастрофе Организације Северноатлантског уговора о извођењу заједничке вежбе „СРБИЈА 2018”
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању у вези са сарадњом у активностима везаним за истраживање и развој у информационо-комуникационим технологијама између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства за саобраћај, поморство и комуникације Републике Турске
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и руралних послова Народне Републике Кине о заједничкој подршци изградњи Индустријског парка за воће и поврће
11. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства за климатске промене и животну средину Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области пољопривреде и безбедности хране
12. МЕМОРАНДУМ o разумевању између Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Националне фитосанитарне службе Министарства за пољопривредне, прехрамбене и шумарске политике Републике Италије о сарадњи у области здравља биља
13. ПРОТОКОЛ о фитосанитарним захтевима између Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Националне фитосанитарне службе Министарства за пољопривредне, прехрамбене и шумарске политике Републике Италије за извоз садног материјала леске из Републике Италије у Републику Србију
14. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне Републике Кине о инспекцији, карантину и ветеринарско-санитарним захтевима за извоз говеђег меса из Републике Србије у Народну Републику Кину
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу измена и допуна Конвенције о привременом увозу
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о исправци датума ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета

________________________________________________

 Број 9  - 02. 07. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању
4. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља

МИНИСТАРСТВA
5. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета
6. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре

________________________________________________

 Број 8  - 18. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1.ЗАКОН о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти

МИНИСТАРСТВA
2.МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области стручног усавршавања између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства за јавну управу Републике Словеније

________________________________________________

 Број 7  - 15. 06. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Устава и Конвеције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији о радио-комуникацијама 27. ноовембра 2015. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација

________________________________________________

 Број 6  - 12. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

МИНИСТАРСТВA
4. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства правде Румуније

________________________________________________

 Број 5  - 23. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Протокола о измени члана 50(А) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству
2. ЗАКОН о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма
7. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис

МИНИСТАРСТВA
8. СПОРАЗУМ о сарадњи између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Амбасаде Републике Француске у Србији и Француског института у Србији
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о сарадњи између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства саобраћаја, информационих технологија и комуникација Републике Бугарске о смањењу међународних тарифа за роминг електронских комуникационих услуга
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага

________________________________________________

 Број 4  - 03. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом
2. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”)
3. ЗАКОН о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране

МИНИСТАРСТВA
5. АМАНДМАН СПОРАЗУМА о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске за финансирање претходних студија изводљивости пројекта београдског метроа потписаног 20. априла 2012. године у Београду
6. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Радног аранжмана између МУП Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (ЦЕПОЛ)

________________________________________________

 Број 3  - 23. 04. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу
2. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
3. ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
4. ЗАКОН о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)

МИНИСТАРСТВA
6. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области запошљавања између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за националну економију Мађарске
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира у области заштите животне средине, одрживог развоја и обновљивих извора енергије
8. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Мароканске академије за дипломатске студије Министарства иностраних послова и међународне сарадње Краљевине Мароко
9. Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима

________________________________________________

 Број 2  - 27. 03. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком деловању
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола
7. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о сарадњи у области спровођења закона
8. ЗАКОН о потврђивању Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL)

МИНИСТАРСТВA
9. СПОРАЗУМ између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о сарадњи у области културе и образовања
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању за сарадњу на превенцији и решавању радних спорова
11. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства рада и социјалне политике Републике Бугарске у области рада и социјалне политике
12. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова и међународне сарадње Републике Бурунди
13. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства финансија Републике Србије – Управе за трезор и Државног трезора Мађарске
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о сарадњи у области културе и образовања
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области безбедности
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве (Протокол о споровођењу)
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у грађанским и трговачким стварима
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге о оснивању Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге у Београду
20. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и осталих чланица Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи о седишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи
21. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности

________________________________________________

 Број 1  - 10. 01. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ОДЛУКА Мешовитог комитета бр. 2/2017 основаног Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске о изменама и допунама Протокола I Споразума
2. ОДЛУКА Мешовитог комитета бр. 3/2017 основаног Споразумом о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске о додавању Протокола III Споразума који се односи на трговину услугама
3. СПОРАЗУМ између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Администрације Курске области (Руска Федерација) о успостављању међународних и спољноекономских веза у трговинско-економској сарадњи
4. МЕМОРАНДУМ о спровођењу ИНТЕРРЕГ – ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска–Србија
5. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Владе Републике Србије и Државне корпорације за подршку израде, производње и извоза високотехнолошких индустријских производа „Ростех” о сарадњи у областима иновација и технолошког развоја
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије и Министарства културе и спорта Републике Грчке за период 2017–2021.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о спровођењу ИНТЕРРЕГ–ИПА програма прекограничне сарадње Србија–Бугарска
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције о нуклеарној сигурности
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42