П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 25  - 23.12.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о трговинској и економској сарадњи
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о давању дозвола члановима породица особља дипломатско-конзуларних представништава за бављење плаћеним делатностима

Министарствa

3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране
4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о војној сарадњи између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Арапске Републике Египат коју представља Министарство одбране
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Измене Споразума о пољопривредним производима између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Норвешке
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Измена Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Исланда
8.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1 из 2021. године о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „роба са пореклом” и методама административне сарадње

________________________________________________

 Број 24  - 01.12.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије коју представља министар финансија („Зајмопримац”) за Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза Iˮ

________________________________________________

 Број 23  - 19.11.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Краљевине Норвешке
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи у заштити од катастрофа на Западном Балкану
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума о узајамном признавању и замени возачких дозвола између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

Министарства

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека

________________________________________________

 Број 22  - 08.11.2021.Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

Министарства

2.ПРОТОКОЛ о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Народне Републике Кине
3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске
4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава

________________________________________________

 Број 21  - 25.10.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима
3.ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању о војној сарадњи између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Арапске Републике Египат коју представља Министарство одбране
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају
5.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о сарадњи у области заштите од катастрофа

Министарства

6.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарствa спољних послова Републике Србије и Министарствa спољних послова Републике Турске о јачању билатералне сарадње
7.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области дипломатске обуке између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске
8.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Савезне јавне службе за спољне послове, спољну трговину и развојну сарадњу Краљевине Белгије
9.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних и европских послова Великог Војводства Луксембурга о јачању билатералне сарадње
10.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Индонезије о сарадњи на изградњи дипломатских капацитета
11.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Демократске Републике Сао Томе и Принсипе о сарадњи дипломатских академија
12.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова, имиграције и трговине Антигве и Барбуде о пријатељству и заједничкој сарадњи
13.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Азербејџан на конзуларним пословима
14.МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Азербејџан
15.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке о измени Анекса Ⅰ Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса
16.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша између Републике Србије и Републике Никарагве
17.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара
18.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије
19.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању у области рада, запошљавања и социјалне заштите између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за рад и социјалну заштиту становништва Републике Азербејџан
20.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум)
21.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане
22.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи
23.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач

________________________________________________

 Број 20  - 07.10.2021.Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), које су наведене у Додатку Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2021

________________________________________________

 Број 19  - 04.10.2021.


Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Споразума о међународном друмском превозу опасне робе, анекси А и Б „ADR 2021”

________________________________________________

 Број 18  - 29.09.2021.


Министарства

1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (анекс ADN 2021)

________________________________________________

 Број 17  - 13.09.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области одбране
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара
3.ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2070 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Студентско становање
4.ЗАКОН о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
5.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране
6.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане
7.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима
8.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области заштите од катастрофа
9.ЗАКОН о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса

Министарства

10.МЕМОРАНДУМ о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања, културе, спорта, науке и технологије Јапана
11.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о запошљавању чланова породице дипломатског, конзуларног и административно-техничког особља
12.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сингапур о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања

________________________________________________

 Број 16  - 04.08.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015

Министарства

2.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42