П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 2  - 18.02.2021.
НАРОДНА СКУПШТИНА

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Лесото о сарадњи у области одбране
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната

МИНИСТАРСТВА

3.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Лесото о сарадњи у области одбране
4..ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната
5..СПОРАЗУМ о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола
8.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништаваПоштовани корисници,

________________________________________________

 Број 1  - 01.02.2021.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају између Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Србије и Владе Црне Горе
3. ЗАКОН о потврђивању Измене Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе
4. ЗАКОН о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Ирана у области заштите биља и биљног карантина
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у борби против тероризма

МИНИСТАРСТВA
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министарства Републике Албаније о узајамном путовању држављана
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске

________________________________________________

 Број 8  - 31.12.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума o кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске
2. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања
3. ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

МИНИСТАРСТВА
4. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова и трговине Мађарске о заједничком коришћењу просторија дипломатско-конзуларних представништава две државе

________________________________________________

 Број 7  - 28.12.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана
3. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
4. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјаног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији
6. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава

МИНИСТАРСТВА
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији

________________________________________________

 Број 6  - 30.11.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
2. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19
3. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам – Енергетска ефикасност у зградама централне власти
4. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам – Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V”
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II”

МИНИСТАРСТВА
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Програма сарадње у сфери образовања између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

________________________________________________

 Број 5  - 07.09.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. СПОРАЗУМ о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске
2. ОДЛУКА бр. 1/2018 ЕСАА Заједничког комитета од 3. маја 2018. године
3. АРАНЖМАН између надлежних органа Сједињених Америчких Држава и Републике Србије
4. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума из Париза
5. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу
6. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертифковања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Анекса 1 Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе
20. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције o контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II
21. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане
22. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине
23. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола уз Конвенцију о Уговору о међународном друмском превозу робе (CMR)

________________________________________________

 Број 4  - 05.03.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR)
2. ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза I) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
3. ЗАКОН о потврђивању Конвенције о међународном остваривању издржавања деце и других чланова породице
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признању возачких дозвола
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије
6. ЗАКОН о потврђивању Протокола о одређивању тромеђне граничне тачке између Републике Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине
7. ЗАКОН о потврђивању Оквирног војног споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске
8. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији
9. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине
10. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о обављању плаћене делатности одређених чланова породице чланова дипломатско-конзуларних представништава
11. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о бављењу плаћеним пословима чланова породице запослених у њиховим дипломатским мисијама и конзуларним представништвима
12. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о запошљавању издржаваних лица чланова дипломатских и конзуларних представништава
13. ЗАКОН о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II
14. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине и влада осталих Страна Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе o договорима са земљом домаћином о Секретаријату Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе
15. ЗАКОН о потврђивању Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске
16. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама
17. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Никарагве о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша
18. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода
19. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области ветеринарства
20. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о бављењу плаћеним пословима издржаваних лица дипломатског, конзуларног, војног, административног и техничког особља дипломатских и конзуларних представништава
21. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса
22. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи на изградњи, управљању, одржавању, реконструкцији и санацији гасовода за транспорт природног гаса који прелази преко државне границе
23. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе са Протоколом о изменама и допунама Меморандума о разумевању о сарадњи у борби против корупције у оквиру Антикорупцијске иницијативе Југоисточне Европе
24. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља
25. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Гренаде о економској сарадњи
26. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и услуга сертификовања за електронске трансакције које се пружају у Црној Гори
27. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о трговинској и економској сарадњи
28. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике
29. ЗАКОН о потврђивању Анекса бр. 3 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
30. ЗАКОН о потврђивању Протокола о изменама и допунама Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података
31. ЗАКОН о потврђивању Анекса 1 Споразума о економској и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан

________________________________________________

 Број 3  - 26.02.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац – Нови Београд, између кинеске Export-Import банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о узајамном признавању квалификованих услуга од поверења које се пружају у Републици Србији и Републици Северној Македонији
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије, с једне стране и Евроазијске економске уније и њених држава чланица, с друге стране
5. ЗАКОН о потврђивању Додатног протокола 6 о трговини услугама Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи

МИНИСТАРСТВA
6. СПОРАЗУМ о сарадњи у области економског, социјалног и културног развоја између Републике Србије и Регије Венето
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Таџикистана о сарадњи
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и хране Републике Словеније о техничкој сарадњи у области пољопривреде и руралног развоја
9. ОБАВЕШТЕЊЕ Министарства спољних послова
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области образовања, науке и технологије
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о статусу Француске школе у Београду
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о сарадњи у области спровођења закона

________________________________________________

 Број 2  - 05.02.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Иран
2. ЗАКОН о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат за конкурентну пољопривреду) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Пројекат унапређење земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
5. ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту између Републике Србије (као Корисника кредита) и T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. и Denizbank A.Ş. (као Давалаца кредита)
6. ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Набавка возних средстава за Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
7. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове Универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду

МИНИСТАРСТВA
8. ПРОТОКОЛ о размени инструмената потврђивања за Уговор између Републике Србије и Републике Турске о изручењу, потписан у Београду, 29. јануара 2020. године
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Турске о изручењу

________________________________________________

 Број 1  - 27.01.2020.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о статусу Француске школе у Београду
2. ЗАКОН о потврђивању Маракешког уговора за омогућавање приступа објављеним делима од стране лица која су слепа, слабовида или на други начин онемогућена да користе штампане материјале
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области образовања, науке и технологије
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о предаји Петербуршког листа Мирослављевог јеванђеља Републици Србији и слика Николаја Константиновича Рериха Руској Федерацији

МИНИСТАРСТВA
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за развој младих и спорта Свете Луције о сарадњи у областима омладине и спорта
6. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Високог савета за омладину и спорт Државе Палестине
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области одбране
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42