СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 3  - 19. 02. 2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 2  - 08. 02. 2016.


- ЗАКОН о потврђивању Европске оквирне конвенције о прекограничној сарадњи између територијалних заједница или власти (ступa нa снaгу 16. фeбруaрa 2016.)

________________________________________________

 Број 1  - 11. 01. 2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 24  - 30. 12. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 23  - 15. 12. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 22  - 27. 11. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 21  - 26. 11. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 20  - 09. 11. 2015.


- ЗАКОН о потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у материји родитељске одговорности и мера за заштиту деце
- ЗАКОН о потврђивању Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве

________________________________________________

 Број 19  - 06. 10. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 18  - 03. 10. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42