П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 7  - 27.06.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Никарагве о успостављању механизма политичких консултација
2. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Мадагаскар
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству Републике Того
4. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о сарадњи на увозу и извозу прехрамбених производа и безбедности хране
5. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о инспекцијским и карантинским захтевима за извоз млечних производа из Републике Србије у Народну Републику Кину
6. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима који се односе на свињско месо за извоз из Републике Србије у Народну Републику Кину
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Устава Међународне организације за цивилну заштиту
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи

________________________________________________

 Број 6  - 23.05.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца
2. ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина−Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца
3. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
4. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
7. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
8. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији

МИНИСТАРСТВA
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Владе Републике Србије, Владе Републике Бугарске, Владе Републике Грчке и Владе Румуније о оснивању Иницијалног организационог комитета за подношење заједничких кандидатура за Европско првенство у фудбалу 2028. и Светско првенство у фудбалу 2030. године
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за људске ресурсе Мађарске о сарадњи у областима омладине и спорта
11. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања, науке, културе и спорта Грузије
12. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и енергетике Републике Грчке у области заштите животне средине и одрживог развоја
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о оснивању Транспортне заједнице
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди (Конвенција Међународне организације рада бр. 184)

________________________________________________

 Број 5  - 30.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondex Finance, Inc. o регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају

МИНИСТАРСТВA
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине, спорта, културе и уметности Гренаде и Министарства омладине и спорта Републике Србије о сарадњи у областима омладине и спорта
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства за климатске промене и животну средину Уједињених Арапских Емирата о ветеринарској сарадњи
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора)
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Шпиљани (Република Србија) – Драченовац (Црна Гора)
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора)
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора)
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) – Вуча (Црна Гора)
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Гостун (Република Србија) – Добраково (Црна Гора)
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша
20. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и вода Републике Бугарске о сарадњи у области заштитне животне средине
21. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу
22. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају
23. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништава две државе
24. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске, Одлуке број 1/2017 Заједничког комитета и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске
25. ОБАВЕШТЕЊЕ о престанку важења Споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Индије о узајамном подстицању и заштити улагања

________________________________________________

 Број 4  - 04.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала

МИНИСТАРСТВA
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства туризма, ваздушног саобраћаја, рукотворина и социјалне економије Краљевине Мароко
4. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства омладине и спорта Републике Тунис
5. МЕМОРАНДУМ између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске о сарадњи у области стипендирања младих талената

________________________________________________

 Број 3  - 18.03.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Устава Међународне организације за цивилну заштиту
2. ЗАКОН о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом

МИНИСТАРСТВA
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Компаније Metito Utilities ltd. из Уједињених Арапских Емирата у вези са развојем и спровођењем пројеката третмана вода и отпадних вода у Републици Србији
4. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства туризма Републике Бугарске о сарадњи у области туризма
5. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области технолошког развоја и дигитализације између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске
6. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу потврђених и иновационих технологија
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи

________________________________________________

 Број 2  - 18.02.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања
2. ЗАКОН о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Гостун (Република Србија) – Добраково (Црна Гора)
7. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Шпиљани (Република Србија) – Драченовац (Црна Гора)
8. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај
9. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја
10. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) – Вуча (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај
11. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора)
12. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора)
13. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу
14. ЗАКОН о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша
15. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша
16. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак
17. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима
18. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке
19. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају
20. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије
21. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан
22. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
23. ЗАКОН о потврђивању Конвенције која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди
24. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина

МИНИСТАРСТВA
25. СПОРАЗУМ између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу потврђених и иновационих технологија
26. СПОРАЗУМ о сарадњи између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Пословне асоцијације Јапана и Југоисточне Европе
27. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и вода Републике Бугарске о сарадњи у области заштите животне средине
28. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства заједнице и културе Републике Палау
29. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Републике Либана о сарадњи у области пољопривреде
30. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту
31. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
32. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Влада земаља Бенелукса (Краљевине Белгије, Великог Војводства Луксембург и Краљевине Холандије) о спровођењу Споразума између Републике Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве
33. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених станишта
34. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности

________________________________________________

 Број 1  - 03.01.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. СПОРАЗУМ о сарадњи у области пољопривреде између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и прехрамбене сигурности Краљевине Лесото
2. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних и послова CARICOM Комонвелта Доминике о пријатељству и заједничкој сарадњи
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Института за високо дипломатско и конзуларно образовање Министарства иностраних послова Доминиканске Републике
4. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Гренаде о пријатељству и заједничкој сарадњи
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Кипар о сарадњи и билатералним политичким консултацијама
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању о питањима дијаспоре између Министарства спољних послова Републике Србије и Канцеларије комесара у Председништву Републике Кипар
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства за европске интеграције Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Кипар о сарадњи у области европских интеграција
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању o сарадњи у области спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства просвете и културе Републике Кипар
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства омладине и спорта Арапске Републике Египат
10. ЗАЈЕДНИЧКИ КОМУНИКЕ о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Антигве и Барбуде
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак

________________________________________________

 Број 15  - 10.12.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
2. ЗАКОН о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4, 5 и 6) између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца
3. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине
4. ЗАКОН о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш−Димитровград од 31. јануара 2018. године између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија

МИНИСТАРСТВA
7. СПОРАЗУМ између Републике Србије и Републике Мјанмарске Уније о реципрочном давању у закуп непокретности намењених смештају дипломатско-конзуларних представништава
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Уније Комора
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању о успостављању механизма политичких консултација између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Доминиканске Републике
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Института за дипломатске студије Министарства спољних послова Арапске Републике Египат о међусобној сарадњи
11. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства правде Краљевине Мароко
12. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства правде Републике Азербејџан
13. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства друштвеног развоја Републике Казахстан у области омладине
14. МЕМОРАНДУМ о разумевању o сарадњи у области иновација, иновативне дигитализације и трансфера технологије између Владе Републике Србије – Кабинета министра задуженог за иновације и технолошки развој и Канцеларије потпредседника Владе Словачке Републике за инвестиције и информатизацију
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства здравља Републике Србије и Министарства здравља Републике Азербејџан о сарадњи у области здравства и медицинских наука
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства правде Републике Азербејџан
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о узајамној заштити размењених тајних података
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације о социјалној сигурности
20. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша
21. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине и очувању природе
22. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА)
23. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката
24. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства привреде Републике Србије и Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине о међусобној сарадњи и прихватању докумената издатих од стране акредитованих лабораторија за индустријске непрехрамбене производе
25. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међународном друмском превозу
26. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи
27. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области урбанизма
28. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о пружању правне помоћи у кривичним стварима
29. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о изручењу
30. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о трансферу осуђених лица
31. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана)
32. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности
33. ОБАВЕШТЕЊЕ o исправци датума ступања на снагу Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката

________________________________________________

 Број 14  - 31.10.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката

МИНИСТАРСТВA
2. МЕМОРАНДУМ о техничкој сарадњи између Министарства финансија Републике Србије – Управе за трезор и Федералног трезора (Трезор Руске Федерације)
3. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године
4. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак

________________________________________________

 Број 13  - 17.10.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о сарадњи у области заштите животне средине и очувања природе
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених станишта
3. ЗАКОН о потврђивању Протокола о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи

МИНИСТАРСТВA
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању o сарадњи у области заштите животне средине између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине Републике Кореје
6. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства омладине и спорта Краљевине Мароко
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Републике Србије и Републике Бугарске о сарадњи у унапређењу ефикасности железничког саобраћаја

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42