П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 12  - 27.09.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Хонгконшке међународне конвенције о безбедном и еколошки прихватљивом рециклирању бродова, 2009
2. ЗАКОН o потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о размени и узајамној заштити тајних података
3. ЗАКОН о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1/2018 о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње и Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 2/2018 о измени Анекса IV Споразума о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије о олакшавању трговине
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније
6. ЗАКОН о потврђивању Додатног протокола 5 уз Споразум о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи и Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2015 усвојене 26. новембра 2015. о измени Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи број 3/2013, у вези са Анексом 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом” и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3, усвојене 20. новембра 2013. године
7. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сан Марино о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак
8. ЗАКОН о потврђивању Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске
9. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране
10. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године
11. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године
12. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања
13. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о трансферу осуђених лица
14. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о пружању правне помоћи у кривичним стварима
15. ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Казахстан о изручењу
16. ЗАКОН о потврђивању Протокола о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију од 13. октобра 2012. године
17. ЗАКОН о потврђивању Споразума о економској, трговинској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Државе Катара
18. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о трговини и економској сарадњи
19. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података
20. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о узајамној заштити размењених тајних података
21. ЗАКОН о потврђивању Конвенције Савета Европе о кинематографској копродукцији (ревидирана)
22. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о трговинско-економској сарадњи
23. ЗАКОН о потврђивању аката Светског поштанског савеза
24. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма
25. ЗАКОН о потврђивању Протокола из Нагоје о приступу генетичким ресурсима и праведној и једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења уз Конвенцију о биолошкој разноврсности
26. ЗАКОН о потврђивању Мултилатералног споразума земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту
27. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о међународном друмском превозу
28. ЗАКОН о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

МИНИСТАРСТВA
29. МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и регионалних интеграција Републике Гане
30. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и заједница Републике Кабо Верде
31. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за рад и социјалну заштиту Сједињених Држава Мексика у области рада и запошљавања
32. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и хране Републике Словеније о сарадњи између младих пољопривредника Републике Србије и Републике Словеније
33. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Републике Либерије о сарадњи у области научно-истраживачких делатности, техничких и технолошких иновација, обука и стручних програма у области пољопривреде
34. ПИСМО o намерама Републике Бугарске, Републике Грчке и Републике Србије о сарадњи у области повезане и аутоматизоване вожње
35. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја

________________________________________________

 Број 11  - 16.08.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ОДЛУКА бр. 1/2017 ЕУ-ЕФТА Заједничког одбора о заједничком транзиту од 5. децембра 2017. године о изменама и допунама Конвенције од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку
2. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком деловању
3. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама

________________________________________________

 Број 10  - 26.07.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН o потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја

МИНИСТАРСТВA
2. ОКВИРНИ СПОРАЗУМ о сарадњи између Владе Републике Србије и Асоцијације карипских држава (ACS)
3. СПОРАЗУМ између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у области културе, образовања и науке
4. СПОРАЗУМ о сарадњи у области пољопривреде између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Републике Либерије
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Либерије
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Института за спољнополитичку службу Министарства спољних послова Републике Либерије
7. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Суринамског Дипломатског Института
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Републике Србије и Евроатлантског координационог центра за реаговање на катастрофе Организације Северноатлантског уговора о извођењу заједничке вежбе „СРБИЈА 2018”
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању у вези са сарадњом у активностима везаним за истраживање и развој у информационо-комуникационим технологијама између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства за саобраћај, поморство и комуникације Републике Турске
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и руралних послова Народне Републике Кине о заједничкој подршци изградњи Индустријског парка за воће и поврће
11. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства за климатске промене и животну средину Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области пољопривреде и безбедности хране
12. МЕМОРАНДУМ o разумевању између Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Националне фитосанитарне службе Министарства за пољопривредне, прехрамбене и шумарске политике Републике Италије о сарадњи у области здравља биља
13. ПРОТОКОЛ о фитосанитарним захтевима између Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Националне фитосанитарне службе Министарства за пољопривредне, прехрамбене и шумарске политике Републике Италије за извоз садног материјала леске из Републике Италије у Републику Србију
14. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе за контролу квалитета, инспекцију и карантин Народне Републике Кине о инспекцији, карантину и ветеринарско-санитарним захтевима за извоз говеђег меса из Републике Србије у Народну Републику Кину
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу измена и допуна Конвенције о привременом увозу
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о исправци датума ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета

________________________________________________

 Број 9  - 02.07.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању
4. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља

МИНИСТАРСТВA
5. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета
6. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре

________________________________________________

 Број 8  - 18.06.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1.ЗАКОН о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти

МИНИСТАРСТВA
2.МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области стручног усавршавања између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства за јавну управу Републике Словеније

________________________________________________

 Број 7  - 15.06.2018.


МИНИСТАРСТВA
1.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Устава и Конвеције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији о радио-комуникацијама 27. ноовембра 2015. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација

________________________________________________

 Број 6  - 12.06.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

МИНИСТАРСТВA
4. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Министарства правде Румуније

________________________________________________

 Број 5  - 23.05.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Протокола о измени члана 50(А) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству
2. ЗАКОН о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма
7. ЗАКОН о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис

МИНИСТАРСТВA
8. СПОРАЗУМ о сарадњи између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Амбасаде Републике Француске у Србији и Француског института у Србији
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о сарадњи између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства саобраћаја, информационих технологија и комуникација Републике Бугарске о смањењу међународних тарифа за роминг електронских комуникационих услуга
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага

________________________________________________

 Број 4  - 03.05.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом
2. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”)
3. ЗАКОН о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране

МИНИСТАРСТВA
5. АМАНДМАН СПОРАЗУМА о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске за финансирање претходних студија изводљивости пројекта београдског метроа потписаног 20. априла 2012. године у Београду
6. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Радног аранжмана између МУП Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (ЦЕПОЛ)

________________________________________________

 Број 3  - 23.04.2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу
2. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
3. ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
4. ЗАКОН о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента)

МИНИСТАРСТВA
6. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области запошљавања између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за националну економију Мађарске
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира у области заштите животне средине, одрживог развоја и обновљивих извора енергије
8. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Мароканске академије за дипломатске студије Министарства иностраних послова и међународне сарадње Краљевине Мароко
9. Обавештење о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Турске о узајамној правној помоћи у кривичним стварима

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42