П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 11  - 24.11.2017.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о учешћу у Средњеевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) (Споразум ступа на снагу 1.децембра 2017.године)

________________________________________________

 Број 10  - 13.11.2017.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датума ступања на снагу Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, сачињен у Брчком (Протокол ступио на снагу 8.октобра 2017.године)

________________________________________________

 Број 9  - 02.10.2017.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта – Сл. гл. РС – Међународни уговори бр. 9 од 2.10.2017. (ступа на снагу 21. јуна 2017)

________________________________________________

 Број 8  - 04.09.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 7  - 30.08.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 6  - 29.08.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 5  - 04.08.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 4  - 30.05.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 3  - 17.05.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 2  - 26.04.2017.


- ЗАКОН о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) (ступа на снагу 4. маја 2017)
- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта (ступа на снагу 4. маја 2017)
- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности (ступа на снагу 4. маја 2017)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42