П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 8  - 04.09.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 7  - 30.08.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 6  - 29.08.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 5  - 04.08.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 4  - 30.05.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 3  - 17.05.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 2  - 26.04.2017.


- ЗАКОН о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) (ступа на снагу 4. маја 2017)
- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта (ступа на снагу 4. маја 2017)
- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности (ступа на снагу 4. маја 2017)

________________________________________________

 Број 1  - 15.03.2017.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину (Споразум ступио на снагу 15. децембра 2016.)

________________________________________________

 Број 11  - 28.12.2016.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Републике Кореје о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак
- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину
- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину

________________________________________________

 Број 10  - 15.11.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42