П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 108  - 03.12.2023.



Републичка изборна комисија

1.ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 17. децембар 2023. године
2.ОДЛУКА о броју гласачких листића који се штампају за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 17. децембар 2023. године

________________________________________________

 Број 107  - 01.12.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аргентини
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији

Влада

6.УРЕДБА о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
7.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
8.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о начину и модалитетима израчунавања трошкова који су настали као директан резултат саобраћања воза
9.УРЕДБА о изменама Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила
10.ОДЛУКА о утврђивању куће Милана Јокића у Бајиној Башти за споменик културе
11.ОДЛУКА о утврђивању Градине у Радаљеву и Трешњевици за археолошко налазиште
12.ОДЛУКА о утврђивању Јабланице у селу Плеш за археолошко налазиште
13.ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
15.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2023. годину
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2032. године
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Скијалишта Србијеˮ за период од 2023. до 2027. године
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге у 2022. години и нераспоређеног добитка из ранијих година
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима Агенције за управљање лукама за 2022. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2022. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2022. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Апатин, Република Србија и града Мохач, Мађарска
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Бора, Република Србија и града Лонгјен округа Шанганг, Народна Република Кина
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање 2025 Европског првенства за ветеране у стоном тенису, у Београду 2025. године
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11864/2023
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11865/2023
30.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11866/2023
31.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11867/2023
32.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11868/2023
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11870/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11871/2023
35РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11872/2023
36.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11873/2023
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11599/2023
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11602/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11609/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11610/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11612/2023

Министарства

43.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини и изгледу обрасца, као и начину издавања заједничког ветеринарског улазног документа
44.ПРАВИЛНИК о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди
45.ПРАВИЛНИК о квалитету и хемијском саставу природног гаса који се преузима и испоручује са дела транспортног система
46.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
47.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину
48.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину пријављивања, прикупљања и праћења нежељених реакција на лекове
49.ПРАВИЛНИК о утврђивању репрезентативности удружења у култури
50.ПРАВИЛНИК о престанку важења одређених правилника
51.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
52.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

53.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1057/2023-01
54.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1058/2023-01
55.ОДЛУКА о престанку функције председнику суда, број 119-05-1059/2023-01
56.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Шапцу
57.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Пироту

Народна банка Србије

58.РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца

Републичка изборна комисија

59.ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине

Други државни органи и државне организације

60.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у новембру 2023. године

Друге организације

61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
62.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Centrosinergija д.o.o. Београд

Локална самоуправа

63.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Књажевац

________________________________________________

 Број 106  - 30.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2024. годину

________________________________________________

 Број 105  - 29.11.2023.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11773/2023
2.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11779/2023
3.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11786/2023
4.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11788/2023

Министарства

5.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
6.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 625-1/23
7.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 626-1/23

Правосуђе

8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01217/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01218/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-01219/2023-01
11.ОДЛУКУ о избору судије, број 119-05-01220/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01221/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01222/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01223/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01224/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01225/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01230/2023-01
18.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01233/2023-01
19.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1226/2023-01
20.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1227/2023-01
21.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1228/2023-01
22.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1229/2023-01
23.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1231/2023-01
24.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1232/2023-01
25.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1234/2023-01
26.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1235/2023-01
27.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1236/2023-01
28.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1237/2023-01
29.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1238/2023-01
30.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-1074/2023-01
31.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01080/2023-01
32.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01081/2023-01
33.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01082/2023-01
34.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01083/2023-01
35.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01084/2023-01
36.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01085/2023-01
37.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01086/2023-01
38.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01087/2023-01
39.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01088/2023-01
40.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01089/2023-01
41.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01090/2023-01
42.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01091/2023-01
43.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01092/2023-01
44.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01093/2023-01
45.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01094/2023-01
46.OДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01095/2023-01
47.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01096/2023-01
48.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01097/2023-01
49.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01098/2023-01
50.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01099/2023-01
51.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01100/2023-01
52.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01101/2023-01
53.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01102/2023-01
54.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01103/2023-01
55.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01104/2023-01
56.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01105/2023-01
57.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01106/2023-01
58.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01107/2023-01
59.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01108/2023-01
60.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01109/2023-01
61.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01141/2023-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00581/2023-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00761/2023-01
64.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00886/2023-01
65.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00892/2023-01
66.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00913/2023-01
67.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00990/2023-01
68.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00995/2023-01
69.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01076/2023-01
70.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01077/2023-01
71.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01078/2023-01
72.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01079/2023-01
73.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-982/2023-01

Други државни органи и државне организације

74.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби

________________________________________________

 Број 104  - 24.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
2.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
7.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
22.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за реституцију
23.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
25.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
26.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
27.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11360/2023-1
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11521/2023
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11560/2023
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11561/2023
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11562/2023
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2023. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Први партизан” а.д. Ужице за 2022. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Прва искра – наменска производња” а.д. Барич за 2022. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Милан Благојевић – Наменска” а.д. Лучани за 2022. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Ampelokipoi-Menemeni, Република Грчка
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11600/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11615/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11438/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11439/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11434/2023
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11440/2023
44.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11441/2023
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права трајне службености пролаза гасовода и привремено заузеће непокретности

Министарства

46.ПРАВИЛНИК о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
47.ПРАВИЛНИК о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду
48.ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
49.ПРАВИЛНИК о програму, начину спровођења обуке и начину провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника и обрасцу сертификата
50.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
51.ПРАВИЛНИК о условима за обављање аутономне вожње
52.ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца путне исправе за избеглице
53.ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 71. заседању марта 2023. године
54.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2218
55.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1419
56.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1420
57.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1427
58.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља
59.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 621-1/23
60.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 627-1/23
61.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 628-1/23
62.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 630-1/23
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-2/23
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-3/23
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-4/23
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-6/23
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-5/23
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-7/23

Други државни органи и организације

69.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
70.ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
71.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2023. године
72.ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2023. године
73.ПОДАТАК о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2022. до септембра 2023. године

Друге организације

74.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
75.ДАЉИНАР за међумесни превоз

________________________________________________

 Број 103  - 21.11.2023.


Председник Република

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Федеративној Републици Бразил
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Либији

Влада

6.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
7.УРЕДБA о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом
8.УРЕДБA о начину и поступку управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода
9.УРЕДБA о техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења и врстама отпада за термички третман отпада, граничне вредности емисија и њихово праћење
10.УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
11.УРЕДБA о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
12.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
13.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај
14.ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња моста – обилазнице око Новог Сада, са приступним саобраћајницама”
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спорта
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
27.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу привременог директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
31.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
33.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
35.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
37.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Косовска Каменица
39.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10964/2023
40.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10967/2023
41.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10956/2023
42.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10959/2023
43.PЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10972/2023
44.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10974/2023
45.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10960/2023
46.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10963/2023
47.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10979/2023
48.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10981/2023
49.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10976/2023
50.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10977/2023
51.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10983/2023
52.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10985/2023
53.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10968/2023
54.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10970/2023
55.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10954/2023
56.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10953/2023
57.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10950/2023
58.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10949/2023
59.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10957/2023
60.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10961/2023
61.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10951/2023
62.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10952/2023
63.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10962/2023
64.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10966/2023
65.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10955/2023
66.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10958/2023
67.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10948/2023
68.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11240/2023
69.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11242/2023
70.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2023. годину
71.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транснафта” АД Панчево за 2023. годину
72.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. Нови Сад за 2023. годину
73.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
74.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
75.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
76.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2024/2025
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор на несреће – јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама – 2023. година”
81.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову у дисциплини пловак за кадете У15, јуниоре У20 и јуниоре У25, у Апатину и Сомбору 2024. године
82.РЕШЕЊЕ давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив Републике Србије
83.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
84.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11412/2023
85.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11414/2023
86.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11416/2023
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11117/2023
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11118/2023
89.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11119/2023
90.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11139/2023
91.РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

92.ПРАВИЛНИК о пројектној документацији
93.ПРАВИЛНИК о претходној студији изводљивости и студији изводљивости
94.ПРАВИЛНИК о праћењу реализације и рационализацији капиталних пројеката
95.ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
96.ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
97.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа

Правосуђе

98.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бору
99.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Зајечару
100.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Лозници

Други државни органи и државне организације

101.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
102.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-769/2023-1

________________________________________________

 Број 102  - 17.11.2023.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
2.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 608-1/23
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 612-1/23
4.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 613-1/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-1/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-2/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 610-1/23

Правосуђе

8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1154/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1155/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1156/2023-01
11.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1157/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1158/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1159/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1160/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1161/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1162/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1163/2023-01
18.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1164/2023-01
19.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1165/2023-01
20.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1166/2023-01
21.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1167/2023-01
22.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1168/2023-01
23.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1169/2023-01
24.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1170/2023-01
25.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1171/2023-01
26.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1172/2023-01
27.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1173/2023-01
28.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1174/2023-01
29.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1175/2023-01
30.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1176/2023-01
31.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1177/2023-01
32.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1178/2023-01
33.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1179/2023-01
34.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1180/2023-01
35.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1181/2023-01
36.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1182/2023-01
37.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1183/2023-01
38.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1184/2023-01
39.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1185/2023-01
40.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1186/2023-01
41.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1187/2023-01
42.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1188/2023-01
43.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1189/2023-01
44.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1190/2023-01
45.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1191/2023-01
46.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1192/2023-01
47.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1193/2023-01
48.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1194/2023-01
49.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1195/2023-01
50.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1196/2023-01
51.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1197/2023-01
52.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1198/2023-01
53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1199/2023-01
54.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-1200/2023-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1201/2023-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1202/2023-01
57.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1203/2023-01
58.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1204/2023-01
59.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1205/2023-01

Други државни органи и државне организације

60.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма

Друге организације

61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

62.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Шид

________________________________________________

 Број 101  - 15.11.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о образовању Координационог тела за процену усклађености посебних закона са Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије
2.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије на Палама, Босна и Херцеговина
3.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
4.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
10.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
23.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика Државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
24.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11042/2023
25.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11045/2023
26.РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене Америчке Државе
27.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије на Палама, Босна и Херцеговина
28.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шумадија” у Крагујевцу
29.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” у друштво са ограниченом одговорношћу „СП Ресорт”, Кална
30.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2022. годину
31.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
32.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11121/2023
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11122/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11123/2023
35.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11124/2023
36.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11125/2023
37.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11126/2023
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11127/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11128/2023-1
40.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11159/2023
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11175/2023

Министарства

42.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа
43.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01245/2023-22
44.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01249/2023-22
45.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01267/2023-22
46.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01270/2023-22

Други државни органи и државне организације

47.PЕШЕЊЕ о продужењу периода важења лиценце за обављање нуклеарне активности
48.ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2023. године

Друге организације

49.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
50.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 100  - 13.11.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа
2.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-1/23
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-2/23
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-3/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-4/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-5/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-6/23
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-7/23
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 602-1/23
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 602-2/23

Народна банка Србије

11.ОДЛУКА о управљању ризиком ликвидности банке
12.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
13.ОДЛУКА о условима и начину поверавања активности у вези са информационим системом финансијске институције трећим лицима

Други државни органи и државне организације

14.ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду преносног система

________________________________________________

 Број 99  - 10.11.2023.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о куповини дела дистрибутивне гасне мреже изграђене у насељима Товаришево, Обровац и Младеново откупом сувласничких права својине IMPRESA DEL FIUME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Taranto, R. Italija, mat. br. 00417330347
2.ИСПРАВКА Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево

Министарства

3.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
4.ПРАВИЛНИК о оверавању неаутоматских вага
5.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
6.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа
7.ПРАВИЛНИК о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена
8.ПРАВИЛНИК о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца
9.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици

Друге организације

10.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
11.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд

Локална самоуправа

13.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад
14.РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „10 октобар”, Барајево
15.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар”, Барајево

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42