П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 40  - 02.05.2024.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о разрешењу Генералног секретара Владе
2.РЕШЕЊЕ о постављењу Генералног секретара Владе
3.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
4.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
5.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
6.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
7.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
8.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
9.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
10.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
11.РEШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
12.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
16.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
17.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
18.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
19.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
20.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
21.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
22.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
23.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
24.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
25.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
26.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
27.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
28.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
29.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
30.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
31.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
32.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
33.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
34.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
35.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
36.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
37.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
38.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
39.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
40.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
41.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
42.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
43.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
44.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
45.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
46.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
47.PЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
48.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
49.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
50.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
51.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
52.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
53.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
54.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
55.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
56.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
57.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
58.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
59.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
60.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
61.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
62.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
63.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
64.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
65.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
66.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
67.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
68.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
69.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
70.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
71.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
72.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
73.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
74.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
75.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
76.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
77.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
78.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
79.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
80.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
81.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
82.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за правни систем и државне органе
83.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за односе са иностранством
84.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за привреду и финансије
85.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за јавне службе
86.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Административне комисије
87.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Кадровске комисије
88.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија
89.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода

________________________________________________

 Број 39  - 30.04.2024.


Влада

1.ОДЛУКА о избору Владе

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције

Републичка изборна комисија

3.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини, 02 број 013-455/24
4.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини, 02 број 013-457/24

________________________________________________

 Број 38  - 30.04.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама

Влада

2.ОДЛУКА Владе 05 број 11-3562/2024
3.ОДЛУКА о утврђивању виле Мозер у Београду за споменик културе
4.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
5.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2024. годину
6.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за вредновање квaлитета образовања и васпитања за 2024. годину
7.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2024. годину
8.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Oдлуку о усвајању Ценовника услуга презентације и популаризације Националног парка „Фрушка гора”
9.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника рустик елемената Националног парка „Фрушка гора”

Министарства

10.РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
11.PЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00103/2024-22
12.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00111/2024-22
13.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00112/2024-22
14.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00113/2024-22
15.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00114/2024-22
16.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00117/2024-22
17.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00119/2024-22
18.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00126/2024-22
19.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00127/2024-22
20.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00128/2024-22
21.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00132/2024-22
22.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00133/2024-22
23.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00136/2024-22
24.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00140/2024-22
25.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00141/2024-22
26.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00142/2024-22
27.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00145/2024-22
28.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00147/2024-22
29.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00153/2024-22
30.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00170/2024-22
31.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00178/2024-22
32.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00179/2024-22
33.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00180/2024-22
34.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00181/2024-22
35.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00185/2024-22
36.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00186/2024-22
37.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00194/2024-22
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-1/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-2/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-3/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-4/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-5/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-6/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-7/24

Други државни органи и државне организације

45.ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануара - 31. децембра 2023. године
46.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈП „ВРБАС-ГАС”, Врбас
47.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима „ЛОЗНИЦА-ГАС” д.о.о Лозница
48.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈП „ЕЛГАС” Сента
49.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2024. године

________________________________________________

 Број 37  - 26.04.2024.


Влада

1.УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
2.ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Кочино Село и Рибаре
3.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
4.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
6.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању вршилаца дужности чланова Привременог органа општине Косовска Митровица
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
28.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Зубин Поток
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Привременог управног и надзорног одбора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
30.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Зубин Поток
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог управног одбора Дома здравља Звечан, у оснивању
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома здравља Исток
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана и заменика члана Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова
34.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2024. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2024. годину
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2023. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2023. годину
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
39.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Србијавоз” а.д. Београд за 2023. годину
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за безбедност саобраћаја
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3603/2024
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3604/2024
43.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3605/2024
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3606/2024
45.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3607/2024
46.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3487/2024
47.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3537/2024
48.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3538/2024
49.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3484/2024
50.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3486/2024-2

Министарства

51.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
52.ПРАВИЛНИК о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирања, врстама лиценци за правна лица, као и о начину и поступку издавања и одузимања лиценци
53.ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
54.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
55.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00396/2024-22
56.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00418/2024-22
57.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00420/2024-22
58.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00425/2024-22
59.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00427/2024-22
60.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00431/2024-22
61.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00434/2024-22
62.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00444/2024-22
63.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-00467/2024-22
64.РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01186/2023-22
65.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00109/2024-22
66.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00125/2024-22
67.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00134/2024-22
68.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00144/2024-22
69.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00146/2024-22
70.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00148/2024-22
71.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00196/2024-22
72.ИСПРАВКА Решења о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Правосуђе

73.ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије поротника
74.ПРАВИЛНИК о саставу, начину рада и поступку пред Комисијом Високог савета судства за одлучивање о приговору на решење о оцени судијског помоћника
75.ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата и поступку за избор главног јавног тужиоца и јавног тужиоца и предлагање кандидата за избор Врховног јавног тужиоца
76.ПРАВИЛНИК о полагању испита за проверу стручности и оспособљености кандидата који се први пут бира или предлаже за избор на јавнотужилачку функцију
77.ПРАВИЛНИК о одлучивању о приговору против одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву или одлуке о измени одлуке о годишњем распореду послова у јавном тужилаштву
78.ПОСЛОВНИК о раду Комисије за праћење правилне расподеле предмета
79.ОДЛУКА о организацији, пословима и начину рада Административне канцеларије Високог савета судства
80.ОДЛУКА о измени Пословника о раду Жалбене комисије судова
81.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу Јавног тужилаштва за ратне злочине
82.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу
83.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу
84.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву
85.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу
86.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
Републичка изборна комисија
87.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини

Други државни органи и државне организације

88.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
89.ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре на животну средину
90.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0516/22-11
91.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2024. године

Друге организације

92.СПОРАЗУМ о Тарифи накнада за остваривање права на годишњу додатну накнаду интерпретаторима
93.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
94.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
95.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
96.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
97.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
98.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 36  - 26.04.2024.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 312-1/24
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 312-2/24
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 312-3/24
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 312-4/24
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 312-5/24
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 312-6/24

________________________________________________

 Број 35  - 25.04.2024.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о изменама и допуни Закона о локалним изборима

Председник Републике

2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Кнежевини Андори, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Мадриду
4.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сан Марино, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сан Марино, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Риму

Министарства

6.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта

________________________________________________

 Број 34  - 19.04.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 111
2.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 112
3.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 113
4.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 114
5.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 115
6.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 116
7.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 117

Влада

8.УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
9.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
10.ОДЛУКА о утврђивању Улице браће Радић у Суботици за културно добро – просторно културно-историјску целину од великог значаја
11.ОДЛУКА о утврђивању Центра Перлеза за просторно културно-историјску целину
12.ОДЛУКА о утврђивању Воденица на Горњодушничкој реци за просторно културно-историјску целину
13.ОДЛУКА о промени назива Академије техничких струковних студија Београд
14.ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
15.ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Прешево и образовању Привременог органа општине Прешево
16.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Прешево
17.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
18.РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2024. годину
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2024. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2024. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2023. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању накнаде за рад директора привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
25.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3364/2024
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-3366/2024
27.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
28.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљавањем права службености пролаза
29.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године, за период од 2024. до 2025. године
30.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период oд 2021. до 2027. године, у периоду од 2024. до 2025. године

Министарства

31.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
32.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2024. годину
33.ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2024. годину
34.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2024. годину
35.ПРАВИЛНИК о ближим условима за спровођење државних и међународних испитивања ученика
36.УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02042/2014-03
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03027/2010-03
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-3/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-4/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-5/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-6/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-7/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-8/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-9/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-10/24
47.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-11/24
48.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-12/24
49.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 293-13/24

Уставни суд

50.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-26/2021

Правосуђе

51.ПРАВИЛНИК о начину рада Изборне комисије Високог савета судства
52.ПРАВИЛНИК о поступку за избор судије и председника суда
53.ПРАВИЛНИК о поступку по притужбaмa
54.ПРАВИЛНИК о вредновању рада судијe и председника суда
55.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

Други државни органи и државне организације

56.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-606/2024-1

Друге организације

57.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
58.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
59.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 33  - 18.04.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2024. годину

Правосуђе

3.ПРАВИЛНИК о поступку избора члана Високог савета тужилаштва из реда јавних тужилаца
4.ПРАВИЛНИК о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета тужилаштва
5.ПРАВИЛНИК o критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца
6.ПРАВИЛНИК о дисциплинским органима Високог савета тужилаштва и дисциплинском поступку
7.ЕТИЧКИ КОДЕКС чланова Високог савета тужилаштва
8.ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних тужилаца
9.ПOСЛОВНИК о раду Изборне комисије Високог савета тужилаштва
10.ОДЛУКА о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета тужилаштва

Други државни органи и државне организације

11.ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Друге организације

12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 32  - 12.04.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
2.ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у Конакрију, Република Гвинеја
3.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
4.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
10.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
14.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
15.РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за азил
17.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Комисије за азил
18.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Конакрију, Република Гвинеја
19.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду Агенције за реституцију за 2023. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2023. годину
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2023. годину
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд за 2024. годину
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд за 2024. годину
25.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду привредног друштва „EXPO 2027ˮ д.о.о. Београд
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2023. годину
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Trayal корпорације а.д. Крушевац за 2023. годину
28.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Свилајнац, Република Србија и општине Дранси, Република Француска
29.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2950/2024
31.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3085/2024
32.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3088/2024
33.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2946/2024
34.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2949/2024
35.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2951/2024
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2952/2024
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2953/2024
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3002/2024
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3089/2024

Министарства

40.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
41.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
42.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о националној категоризацији спортова

Уставни суд

43.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-39/2023
44.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-59/2022

Правосуђе

45.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-231/2024-01
46.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-232/2024-01
47.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-233/2024-01
48.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-234/2024-01
49.ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-235/2024-01
50.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-224/2024-01
51.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-225/2024-01
52.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-226/2024-01
53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-227/2024-01
54.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-228/2024-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-229/2024-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-230/2024-01
57.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-14/2024-01
58.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-40/2024-01
59.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-48/2024-01
60.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-68/2024-01
61.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-97/2024-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-199/2024-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-206/2024-01
64.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-219/2024-01
65.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-220/2024-01
66.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-221/2024-01
67.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-222/2024-01
68.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-987/2023-01
69.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1363/2024-01

Други државни органи и државне организације

70.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
71.ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2024. године

Друге организације

72.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
73.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 31  - 11.04.2024.


Влада

1.ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
2.ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”
3.ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2024. годину

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага за појединачно мерење
5.ПРАВИЛНИК о техничким нормативима безбедности гаража од пожара
6.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и начину одузимања овлашћења и лиценци издатих за израду главног пројекта заштите од пожара и за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара
7.ПРАВИЛНИК о нормативима и стандардима за обављање делатности у установама ученичког и студентског стандарда
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 288-1/24
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-2/24
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-3/24
11.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-4/24
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-5/24
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-6/24
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 288-7/24
15.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 289-1/24
16.РЕШЕЊЕ о разврставању у загревани дувански производ односно несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 290-1/24

Уставни суд

17.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-53/2023

Правосуђе

18.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 8648/21, Перишић против Србије
19.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 44530/18, Момчиловић против Србије

Други државни органи и државне организације

20.ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације
21.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности

Друге организације

22.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
23.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
24.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
25.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42