П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 62  - 27.07.2023.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о допунама Закона о озакоњењу објеката
2.ЗАКОН о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ
3.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом
4.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
5.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о енергетици
6.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
7.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о железници
8.ЗАКОН о интероперабилности железничког система
9.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
10.ЗАКОН о изменама и допунама Закона о странцима
11.ЗАКОН о престанку важења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију
12.ЗАКОН о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
13.ЗАКОН о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања пројекта изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница
14.ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуцијe Србије д.о.о. Београд
15.ЗАКОН о задуживању Републике Србије код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац–Голубац (Дунавска магистрала)
16.ОДЛУКА о избору члана Савета Комисије за контролу државне помоћи
17.ОДЛУКА о давању сагласности на Статут Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге
18.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 41
19.ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 42

Министарства

20.УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/2
21.УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/248
22.УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/745
23.УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/808
24.УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/1057
25.УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2023/1131
26.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-1/23
27.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-2/23
28.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-3/23
29.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-4/23
30.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-5/23
31.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-6/23
32.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-7/23
33.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-8/23
34.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-9/23
35.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-10/23
36.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 435-11/23
37.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 436-1/23
38.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар прерађивача дувана
39.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима

Правосуђе

40.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19857/10, Калочаи Собоња против Србије

________________________________________________

 Број 61  - 25.07.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о избору министра просвете

Председник Републике

2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кабо Верде, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Туваллу, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
4.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малави на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Малави, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији

Уставни суд

6.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11320/2021

Други државни органи и државне организације

7.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за мај 2023. године
8.ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса за период јануар–мај 2023. године

Друге организације

9.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима, ЈП „ГАС-РУМА”
10.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима, Сигас д.о.о. Пожега

Локална самоуправа

11.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Белило”, Сремски Карловци
12.РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
13.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
14.РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
15.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево

________________________________________________

 Број 60  - 21.07.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
2.УРЕДБА о измени Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
3.ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
4.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
5.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију промоције Републике Србије кроз пројекат „Српска кућа” на Олимпијским играма у Паризу 2024. године
6.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за борбу против трговине људима
7.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
8.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
9.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
10.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, технолошког развоја и иновација
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора – главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Фонда за науку Републике Србије
27.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за науку Републике Србије
28.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Звечан
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за младе
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
31.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
33.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
35.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
37.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
39.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
40.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за спорт и физичку културу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
41.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
43.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
44.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
45.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
47.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
49.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
51.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
53.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међудржавне комисије за праћење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-црногорске јединствене Мешовите комисије за граничну контролу
55.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2023. годину
56.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2022. годину
57.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2022. годину
58.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
59.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у одбојци за средње школе, у Београду 2024. године
60.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у роњењу на дах 2024, у Београду 2024. године
61.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ужица, Република Србија и града Мезијер-сир-Сен, Република Француска
62.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6513/2023
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6514/2023
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6515/2023
65.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6430/2023
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-6432/2023
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6420/2023
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6423/2023
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6424/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6427/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6433/2023
72.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 090-6414/2023

Министарства

73.ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања
74.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о порезу на додату вредност
75.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу
76.ПРАВИЛНИК о методолошком оквиру одређивања техничке изводљивости и трошковне оправданости опремања зграде која се детаљно енергетски санира уређајима за регулацију и уређајима за мерење предате количине топлотне енергије
77.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије и начину његовог достављања
78.ПРАВИЛНИК о апаратима на гасовита горива
79.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину прорачуна годишње потрошње енергије на основу које се одређује која привредна друштва и јавна предузећа су обвезници система енергетског менаџмента
80.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
81.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
82.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01444/2010-03
83.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02331/2010-03
84.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05035/2010-03
85.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-2/23
86.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-3/23
87.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-4/23
88.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-5/23
89.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-6/23
90.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-7/23
91.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-8/23
92.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-9/23
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-10/23
94.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-11/23
95.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-12/23
96.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-13/23
97.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-14/23
98.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-15/23
99.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-16/23
100.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-17/23
101.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 369-18/23
102.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-2/23
103.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-3/23
104.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-4/23
105.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-5/23
106.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-6/23
107.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-7/23
108.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-8/23
109.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-9/23
110.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-10/23
111.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-11/23
112.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-12/23
113.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 71-13/23
114.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-14/23
115.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-15/23
116.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-16/23
117.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-17/23
118.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-18/23
119.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-19/23
120.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-20/23
121.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-21/23
122.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-22/23
123.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-23/23
124.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-24/23
125.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-25/23
126.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-26/23
127.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-27/23
128.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-28/23
129.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-29/23
130.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-30/23
131.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-31/23
132.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 371-32/23

Уставни суд

133.РЕШЕЊЕ Уставног суда Су број 200/1

Правосуђе

134.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 20874/18, Баша против Србије

Народна банка Србије

135.РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга

Други државни органи и државне организације

136.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима SIGAS ДОО ПОЖЕГА

________________________________________________

 Број 59  - 19.07.2023.


Влада

1.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, у периоду од 2023. до 2024. године

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о раду Службе за откривање ратних злочина
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 388-2/23
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 388-3/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 388-4/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 388-5/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 388-6/23

Уставни суд

8.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-81/2020
9.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-93/2022
10.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-12922/2020
11.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7921/2019
12.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-846/2017
13.ЗАКЉУЧАК Уставног суда број Уж-846/2017

Правосуђе

14.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-239/2023-01
15.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-387/2023-01
16.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-596/2023-01
17.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-601/2023-01
18.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-765/2023-01
19.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-766/2023-01
20.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-773/2023-01
21.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-821/2023-01
22.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-836/2023-01
23.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-837/2023-01
24.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-838/2023-01
25.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-839/2023-01
26.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-840/2023-01
27.ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-772/2023-01
28.ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-849/2023-01
29.ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-851/2023-01

Други државни органи и државне организације

30.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
31.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
32.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА”

________________________________________________

 Број 58  - 14.07.2023.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кабо Верде, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Лисабону
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – шефа Сталне мисије Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама у Женеви
3.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – Сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Савету Европе у Стразбуру
4.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Црној Гори
5.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Босни и ХерцеговиниSl
6.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шпанији
7.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
8.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске
9.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу
10.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Француској
11.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Саудијској Арабији
12.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Републици Нигерији
13.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Индонезији
14.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Иран
15.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
16.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Словенији
17.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кипар
18.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Куби
19.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
20.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
21.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Грчкој
22.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији
23.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ира

Влада

24.УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове порушених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године
25.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2023. години
26.УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
27.УРЕДБА о избору стратешког партнера за реализацију пројекта изградње без управљања и одржавања самобалансираних соларних електрана великог капацитета са батеријским системима за складиштење електричне енергије у Републици Србији
28.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
29.ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
30.ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
31.ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
32.ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
33.ОДЛУКА о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2024. години
34.ОДЛУКА о отварању сталног граничног прелаза за међународни водни саобраћај путника и роба са свим инспекцијским службама „Сремска Митровица”
35.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ–Краљево
36.ОДЛУКА о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
37.ОДЛУКА о образовању Радне групе за техничку и финансијску реализацију пројекта „Београд – Јужни Јадранˮ Е-763, деоница: Пожега–Бољаре (Пожега – Дуга Пољана и Пожега–Бољаре)
38.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за доделу подстицаја
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
41.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
42.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра привреде
43.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
44.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
45.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
46.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
47.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
48.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
49.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
50.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
51.РEШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
52.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства културе
55.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства културе
56.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
57.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
58.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
59.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
60.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
61.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
62.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
63.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
64.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
65.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
66.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
67.РЕШЕЊЕ о именовању директора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
68.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
69.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
70.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског културног центра Приштина
71.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског културног центра Приштина
72.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
73.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
74.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Крагујевцу
75.РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
76.РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачке групе Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
77.РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника српског дела Југословенско-румунске мешовите комисије за Ђердап
78.РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника српског дела Југословенско-румунске мешовите комисије за Ђердап
79.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
80.РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Радне групе за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону
81.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
82.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
83.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
84.РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
85.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
86.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Национални парк Тара”, Бајина Башта
87.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
88.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
89.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
90.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
91.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6223/2023
92.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-6243/2023
93.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2022. годину
94.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
95.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мостˮ Београд за 2022. годину
96.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2023”
97.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
98.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6287/2023
99.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6290/2023
100.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6293/2023
101.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6042/2023
102РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 456-6043/2023
103.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6045/2023
104.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6048/2023
105.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6052/2023

Министарства

106.Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља
107.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уношења, рада, вођења и коришћења централног информационог система и његовој садржини и врсти података
108.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта

Други државни органи и државне организације

109.ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средства обавезног здравственог осигурања
110.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0333/22-11
111.ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2023. године

Друге организације

112.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
113.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
114.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
115.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
116.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

117.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
118.ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Сечањ
119.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Ужице развој”, Ужице
120.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска чистоћа”, Лајковац

________________________________________________

 Број 57  - 11.07.2023.


Народна скупштина

1.ОДЛУКА о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности које су довеле до масовних убистава у Основној школи „Владислав Рибникар” и на територији Смедерева и Младеновца – у Малом Орашју и Дубони, утврђивања пропуста у вршењу надлежности и предузимању одговарајућих радњи, утврђивања одговорности надлежних лица и предлагања мера
2.ОДЛУКА о разрешењу члана Владе
3.ОДЛУКА о прихватању Извештаја о безбедносној ситуацији у Републици Србији насталој након масовних убистава у ОШ „Владислав Рибникар” у Београду и на подручју Смедерева и Младеновца – у Малом Орашју и Дубони
4.ЗАКЉУЧАК поводом разматрања Извештаја о надзору програма комерцијалних пружалаца медијских услуга за период од октобра 2022. године до краја марта 2023. године са посебним освртом на извештавање о случајевима насиља у телевизијским програмима

Влада

5.АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године
6.АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2025. године за спровођење Стратегије за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године

Министарства

7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 400-1/23
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 403-1/23
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 404-1/23

Републичка изборна комисија

10.РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

Други државни органи и државне организације

11.СТАТУТ Републичког фонда за здравствено осигурање
12.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
13.ОДЛУКА о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса
14.ОДЛУКА о допуни Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање

________________________________________________

 Број 56  - 10.07.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о стручном усавршавању, обуци, испитима и програмима као и начину полагања стручног испита за приправничку обуку и стручни испит у Управи за извршење кривичних санкција и садржај и вођење евиденција о стручним испитима и стручном усавршавању

Други државни органи и државне организације

2.ОДЛУКА директора Директората цивилног ваздухопловства

Локална самоуправа

3.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јединство”, Бојник

________________________________________________

 Број 55  - 07.07.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
2.УРЕДБА о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
3.УРЕДБА о одређивању државних путева на којима се мора обављати транзитни саобраћај теретних возила кроз Републику Србију (,,Транзитни коридор”)
4.ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу елементарне непогоде
5.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025
6.ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању дворца Нојхаузен у Српској Црњи за споменик културе
7.ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Савета за социјално предузетништво
9.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Тима за процену ризика по цивилно ваздухопловство
10.ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спровођење, праћење и евалуацију Акционог плана за улазак Републике Србије у шенгенски простор и извештавање о спровођењу активности
11.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
25.РЕШЕЊЕ о именовању директора Акредитационог тела Србије
26.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Државног универзитета у Новом Пазару
28.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Државног универзитета у Новом Пазару
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” Београд
30.РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” Београд
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу Националног координатора за контролу малог и лаког оружја
32.РЕШЕЊЕ о именовању Националног координатора за контролу малог и лаког оружја
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа–Мост”, Београд
35.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5878/2023
36.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5953/2023
37.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5954/2023
38.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5706/2023
39.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5705/2023
40.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5608/2023
41.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5609/2023
42.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5604/2023
43.РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање, 05 број 661-5606/2023
44.РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање, 05 број 661-5605/2023
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласаник” за 2023. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2022. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2023. годину
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника услуга Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала Друштва „Београдски Сајам” д.о.о. Београд
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог измене годишњег плана централизованих јавних набавки за 2023. годину
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Републичког фонда за здравствено осигурање
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства за пионирке (играчице до 17 година) у Врњачкој Бањи 2023. године
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6032/2023
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6033/2023
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6034/2023
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6035/2023
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6036/2023
59.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
60.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 612-5991/2023

Министарства

61.ПРАВИЛНИК о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
62.ПРАВИЛНИК о подстицајима за подршку унапређењу система креирања и преноса знања кроз подршку за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју
63.ПРАВИЛНИК о садржини Националног инвентара гасова са ефектом стаклене баште и Националног извештаја о инвентару гасова са ефектом стаклене баште
64.РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
65.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00223/2014-03
66.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00507/2010-03
67.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01760/2010-03
68.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01859/2010-03
69.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01909/2010-03
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 393-1/23
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-1/23
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-2/23
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-3/23
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 395-4/23

Правосуђе

75.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-830/2023-01
76.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-831/2023-01

Други државни органи и државне организације

77.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита
78.ПРАВИЛНИК о дозволама и центрима за обуку ваздухопловних диспечера
79.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
80.ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о тарифи
81.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима Јавног предузећа Гас Темерин
82.РЕШЕЊЕ о издавању дозволе за обављање делатности колективног остваривања имовинских права аутора дела ликовне и примењене уметности
83.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2023. године

Друге организације

84.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стручном усавршавању јавних извршитеља
85.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и jединица локалне самоуправе
86.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
87.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
88.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
89.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
90.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

Локална самоуправа

91.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод” Лебане
92.РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Зоохигијена Чајетина” из Чајетине

________________________________________________

 Број 54  - 30.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије
2.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
4.УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
5.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села” за 2023. годину
6.УРЕДБА о проглашењу предела изузетних одлика „Планина Цер”
7.УРЕДБА о престанку важења Уредбе о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
8.ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
9.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „BIO4ˮ д.о.о. Београд
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута Београд (Борча) – Зрењанин и Зрењанин – Нови Сад”
11.ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање и давање предлога, мишљења и стручних образложења на предлог комерцијалног уговора за набавку возних средстава од компаније CRRC Changchun Railway Vehicles CO, LTD.
12.ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спровођење, праћење и евалуацију Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022–2027. и Акционог плана за спровођење Стратегије
13.ОДЛУКА о престанку важења Одлуке о утврђивању обавезног удела биогорива који су обвезници система дужни да ставе у промет на тржиште Републике Србије
14.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности Генералног инспектора
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
34.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
40.РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
42.РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Републичке установе Филмске новости
43.РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
44.РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладиног југословенско-руског комитета за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење примене одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Ученичког центра Београд
49.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Ученичког центра Београд
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
51.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
53.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду
54.РЕШЕЊЕ о именовању директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
55.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
56.РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Франкфурту, Савезна Република Немачка
57.РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Хамбургу, Савезна Република Немачка
58.РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Диселдорфу, Савезна Република Немачка
59.РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Темишвару, Румунија
60.РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Ријеци, Република Хрватска
61.РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република Хрватска
62.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма Развој – Зелени програм сарадње науке и привреде Фонда за науку Републике Србије
63.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма ИДЕНТИТЕТИ Фонда за науку Републике Србије
64.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5810/2023
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5811/2023
67.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5812/2023
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5736/2023-1
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-5587/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5584/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5585/2023
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5588/2023
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5601/2023
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5636/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5734/2023
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5737/2023
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5738/2023
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5740/2023
79.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5741/2023
80.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5743/2023
81.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из Тарифе републичких административних такси
82.АКЦИОНИ ПЛАН за 2023. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019–2023. годинe

Министарства

83.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2023. годину
84.ПРАВИЛНИК о подстицајима за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
85.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе
86.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије
87.ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
88.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
89.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
90.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-1/23
91.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-2/23
92.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-3/23
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-4/23
94.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-5/23

Други државни органи и државне организације

95.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
96.НАРЕДБА о измени и допуни Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
97.УПУТСТВО за оцењивање усклађености посебних случајева државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја

Друге организације

98.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

99.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар”, Зајечар
100.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање”, Зајечар

________________________________________________

 Број 53  - 28.06.2023.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00621/2010-03
2.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00856/2010-03
3.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05647/2010-03

Правосуђе

4.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-9/2023-01
5.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-238/2023-01
6.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-602/2023-01
7.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-603/2023-01
8.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-612/2023-01
9.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-616/2023-01
10.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-736/2023-01
11.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-755/2023-01
12.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-771/2023-01
13.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-774/2023-01
14.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-775/2023-01
15.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-776/2023-01

Други државни органи и државне организације

16.ПРАВИЛНИК о дозволама, центрима за обуку и здравственој способности летачког и кабинског особља
17.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Акционарског друштва за изградњу гасовода и дистрибуцију гаса Ужице-гас, Ужице
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за надзор над заштитом података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара - Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
27.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2023. године

Друге организације

28.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
29.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
30.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
31.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
32.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42