СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 20  - 04. 11. 2015.


- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил златар
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 19  - 08. 10. 2015.


- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада Машинство и обрада метала
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам

________________________________________________

 Број 18  - 11. 09. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 17  - 31. 08. 2015.


- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се од школске 2015/2016.)

________________________________________________

 Број 16  - 29. 08. 2015.


- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Личне услуге (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се поћев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичартсво (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хидрометеорологија (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 29.8.2015.године, а примењује се почев од школске 2015/2016.)
- Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса

________________________________________________

 Број 15  - 28. 08. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 14  - 27. 08. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 13  - 26. 08. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 12  - 25. 08. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 11  - 24. 08. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42