СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 5  - 27.05.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину
2. ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину
3. ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања
4. ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
5. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање
6. ПРАВИЛНИК о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе
7. ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита

________________________________________________

 Број 4  - 18.04.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
2. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
3. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
5. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
6. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација
7. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај
9. КАТАЛОГ УЏБЕНИКА за први разред средње школе - гимназија и средње стручне школе
10. ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за средње школе

________________________________________________

 Број 3  - 09.04.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
2. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 2  - 12.03.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. КАТАЛОГ уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања

________________________________________________

 Број 1  - 11.02.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
4. ИСПРАВКА Правилника о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала

________________________________________________

 Број 18  - 17.12.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
2. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
3. ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
5. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

________________________________________________

 Број 17  - 31.10.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

________________________________________________

 Број 16  - 17.09.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о основама програма предшколског васпитања и образовања
2. ПРАВИЛНИК о Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја
3. ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
4. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 15  - 30.08.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања
2. ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања
3. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 14  - 02.08.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе
2. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
3. ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42