СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 3  - 30.03.2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања
2. ПРАВИЛНИК о наставном плану и програму за гимназију за ученике са посебним способностима за физику
3. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геологија, рударство и металургија
5. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
6. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
7. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
8. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита

________________________________________________

 Број 2  - 06.03.2018.


МИНИСТАРСТВА
1. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
2. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
3. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала

________________________________________________

 Број 1  - 18.01.2018.


МИНИСТАРСТВА
1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
3. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
4. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
5. ПРАВИЛНИК о Програму стручне матуре и завршног испита

________________________________________________

 Број 11  - 26.12.2017.


- ПРАВИЛНИК о Програму опште и уметничке матуре (ступа на снагу 3. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (ступа на снагу 3. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (ступа на снагу 3. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију (ступа на снагу 3. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 3. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 3. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 3. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 3. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 10  - 14.12.2017.


- ПРАВИЛНИК о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (ступа на снагу 22. децембра 2017, а примењује се на ученике који уписују први разред основног образовања и васпитања почев од школске 2018/2019)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану уџбеника (ступа на снагу 22. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 9  - 30.10.2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 8  - 30.08.2017.


- Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 7. септембра 2017)
- Правилник о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 7. септембра 2017)
- Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 7. септембра 2017)
- Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и металургија (ступа на снагу 7. септембра 2017)

________________________________________________

 Број 7  - 01.08.2017.


- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство (ступа на снагу 9. августа 2017)

________________________________________________

 Број 6  - 06.07.2017.


- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 14. јула 2017)
- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 14. јула 2017)

________________________________________________

 Број 5  - 12.06.2017.


- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 20. јуна 2017)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42