СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 4  - 08.06.2017.


- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 9. јуна 2017)

________________________________________________

 Број 3  - 01.06.2017.


- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 9. јуна 2017)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 9. јуна 2017)

________________________________________________

 Број 2  - 13.03.2017.


- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и кожарство (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи (ступа на снагу 21 марта 2017.)
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у Школи за основно и средње образовање „Вожд” у Београду (ступа на снагу 21 марта 2017.)

________________________________________________

 Број 1  - 10.01.2017.


- ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике (ступа на снагу 18. јануара 2017.)

________________________________________________

 Број 13  - 06.12.2016.


- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала (ступа на снагу 14. децембра 2016.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (ступа на снагу 14. децембра 2016.)
- ИСПРАВКА Правилника о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама

________________________________________________

 Број 12  - 31.08.2016.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 11  - 26.08.2016.


- ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада дрвета
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам
- ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада метала
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи

________________________________________________

 Број 10  - 15.08.2016.


- ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. августа 2016.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране (ступа на снагу 23. августа 2016.)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника (ступа на снагу 23. августа 2016.)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (ступа на снагу 23. августа 2016.)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (ступа на снагу 23. августа 2016.)
- ИСПРАВКА Правилника о плану уџбеника

________________________________________________

 Број 9  - 01.07.2016.


1. КАТАЛОГ УЏБЕНИКА
2. ПРАВИЛНИК о плану уџбеника (ступа на снагу 9. јула 2016, а примењује се од школске 2016/2017.)

________________________________________________

 Број 8  - 23.06.2016.


- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину (ступа на снагу 1. јула 2016.)
- ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2016/2017. годину (ступа на снагу 1. јула 2016.)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42