П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 29  - 30.06.2021.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


949. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


950. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину;
951. Решење о давању сагласности на Измену Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2021. годину;
952. Решење о давању сагласности за расписивање и спровођење јавног конкурса за именовање директора Културног центра Војводине „Милош Црњански“;
953. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника секретара Покрајинске владе;
954. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника секретара Покрајинске владе;
955. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника секретара Покрајинске владе;
956. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретра за енергетику, грађевинарство и саобраћај;
957. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
958. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
959. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
960. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове покрајинских органа;
961. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;
962. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутномне покрајине Војводине;
963. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутномне покрајине Војводине;
964. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Установе-Центра за привреднотехнолошки развој Војводине, Андревље;
965. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе-Центра за привреднотехнолошки развој Војводине, Андревље;
966. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Установе-Центра за привреднотехнолошки развој Војводине, Андревље;
967. Решење о именовању председника и чланова
Управног одбаора Установе-Центра за привреднотехнолошки развој Војводине, Андревље;
968. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора „Научно-технолошког парка Нови Сад“ д.о.о. Нови Сад;
969. Решење о именовању вршиоца дужности директора Научно-технолошког парка Нови Сад“ д.о.о. Нови Сад;
970. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-85
971. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-86
972. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-88
973. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-89
974. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-90
975. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-91
976. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-92
977. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-93
978. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-94
979. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-95
980. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-96

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


981. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Бачка Топола.

ОГЛАСНИ ДЕО
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ


982. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 28  - 23.06.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


890. Одлука о измени одлуке о образовању покрајинског штаба за ванредне ситуације

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


891. Решење о давању сагласности на Правилник о 2. изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у установи социјалне заштите Геронтолошки центар „Нови Сад“, Нови Сад
892. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности подсекретара покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова
893. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова
894. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно инофрмисање и односе с верским заједницама
895. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно инофрмисање и односе с верским заједницама
896. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
897. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
898. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
899. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
900. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
901. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
902. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице
903. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине
904. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине
905. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине
906. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника директора Управе за капитална
улагања Аутономне покрајине Војводине
907. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
908. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
909. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
910. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
911. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Жабаљ
912. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Жабаљ
913. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Жабаљ
914. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Жабаљ
915. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Кула
916. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Кула
917. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Кула
918. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Кула
919. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Тител
920. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Тител
921. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Тител
922. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Тител
923. Решење о давању сагласности на Годишњи обрачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2020. годину
924. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Културног центра Војводине „Милош Црњански“
925. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину
926. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2021. годину
927. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-9/2021-79
928. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-9/2021-83
929. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство број: 401-9/2021-84
930. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине број: 401-9/2021-75
931. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова број: 401- 9/2021-73
932. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова број: 401-9/2021-80
933. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 401-9/2021-74
934. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број: 401-9/2021-77
935. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 401-9/2021-72
936. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 401-9/2021-78
937. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за спорт и омладину 127 број: 401-9/2021-61
938. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство број: 401-9/2021-81
939. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај број: 401-9/2021-82
940. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност број: 401-9/2021-76

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

941. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета Музичка култура 1, за
први разред основне школе, писан на русинском
језику и писму;
942. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 4, за четврти разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
943. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 4, за четврти разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
944. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 4, за четврти разред основне школе, писан на словачком језику
и писму;
945. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Информатика и рачунарство
8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
946. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика, за седми разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
947. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
948. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 1, за први разред основне школе, писан на мађарском језику и писму.

________________________________________________

 Број 27  - 17.06.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


883. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
884. Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину;
885. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


886. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
887. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
888. Одлука о престанку функције председника Управног одбора Покрајинског завода за раноправност полова;
889. Одлука о именовању председника Управног одбора Покрајинског завода за раноправност полова.

________________________________________________

 Број 26  - 16.06.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


859. Правилник за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2021. годину за унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта;
860. Правилник за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2021. годину;

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

861. Измене и допуне Статута Адвокатске коморе Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


862. Решење о престанку дужности директора Института за онкологију Војводине
863. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за онкологију Војводине
864. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Оџаци, Оџаци
865. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Оџаци, Оџаци
866. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Војводине
867. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клиничког центра Војводине
868. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Војводине
869. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Војводине
870. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Шид“ Шид
871. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Шид“ Шид
872. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Шид“ Шид
873. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Шид“ Шид
874. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља Апатин
875. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља Апатин
876. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Апатин
877. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља Апатин
878. Решење о измени Решења Покрајинске владе 127 број: 02-201/2020 од 20. јануара 2021. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

879. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на словачком језику и писму;
880. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за арапски језик;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


881. Конкурс за расподелу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2021. годину за унапређивање стања популације дивљачи и њених станишта;
882. Конкурс за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП Војводине за 2021. годину;

________________________________________________

 Број 25  - 11.06.2021.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


824. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј
825. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта-Narodnog kazališta-Népszínház Суботица за 2021. годину
826. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Русина-Завод за културу войводянских Руснацох за 2020. годину
827. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Издавачког завода “Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet за 2020. годину
828. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Војвођанског симфонијског оркестра за 2020. годину
829. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
830. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
831. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и
омладину
832. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
833. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
834. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
835. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
836. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј
837. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј
838. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
839. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица
840. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
841. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
842. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-62 од 28. маја 2021. године
843. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-69
844. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-70
845. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-71
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВОПРАВНОСТ ПОЛОВА
846. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад општине Сечањ;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

847. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 1, за први разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
848. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 1, за први разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
849. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
850. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа националног додатка-Додатак из историје Словака и Словачке, за ученике од петог до осмог разреда основне школе, писан на словачком језику и писму;
851. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Буњевачки језик са елементима националне културе Клупче 2, за трећи и четврти разред основне школе на буњевачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


852. Конкурс за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине“;
853. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области привреде – Признање „Лазар Дунђерски“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

854. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области образовања - Признање „Ђорђе Натошевић“;
855. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области људских и мањинских права - Признање „Људевит Мичатек“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВОПРАВНОСТ ПОЛОВА

856. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова - Признање „Милица Томић“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

857. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање „Момчило Тапавица“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

858. Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области културе – Признањe „Ференц Фехер“;

________________________________________________

 Број 24  - 02.06.2021.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


823. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину
824. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Словака-Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2020. годину
825. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet за 2020. годину
826. Решење о разрешењу директора Градске библиотеке у Новом Саду
827. Решење о именовању директора Градске библиотеке у Новом Саду
828. Решење о престанку дужности директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
829. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Кикинда, Кикинда
830. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
831. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
832. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
833. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине
834. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
835. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за јавно здравље Суботица
836. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
837. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
838. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
839. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад
840. Решење о овлашћењу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Споразума о продужењу важења Колективног уговора код послодавца ЈВП „Воде Војводине“
841. Решење о исправци Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-57 од 19. маја 2021. године
842. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-67
843. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-68

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

844. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас 1, за први разред основне школе, на мађарском језику;
845. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Хемија 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
846. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
847. Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине;
848. Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине;
849. Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине;
850. Решење о брисању из регистра сталних судских тумача на територији Аутономне покрајине Војводине;

________________________________________________

 Број 23  - 28.05.2021.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


779. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2021/2022. години
780. Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2021/2022. години
781. Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, којe се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2021/2022. години
782. Одлука о измени Одлуке о образовању координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији плана развоја АП Војводине 2021-2027.
783. Правилник о поступку, условима, начину доделе и коришћења знака „Најбоље из Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

784. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;
785. Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


786. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
787. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
788. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
789. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
790. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
791. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
792. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
793. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
794. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно инофрмисање и односе с верским заједницама
795. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за културу, јавно инофрмисање и односе с верским заједницама
796. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
797. Решење о престанку дужности вршиоца дужности
помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
798. Решење о постављењу вршиоца дужности покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
799. Решење о постављењу вршиоца дужности покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
800. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Педагошког завода Војводине за 2020. годину
801. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Развојне агенције Војводине д.о.о Нови Сад за 2020. годину
802. Решење о престанку дужности директора Института за плућне болести Војводине
803. Решење о именовању вршиоца дужности директора Института за плућне болести Војводине
804. Решење о разрешењу чланице Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
805. Решење о именовању чланице Управног одбора Завода за културу војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
806. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-59
807. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-60
808. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-61
809. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-62
810. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-63
811. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-64
812. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-65
813. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-66

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


814. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Града Новог Сада;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

815. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 7, за седми разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
816. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика, за шести разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
817. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 2, за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, писан на хрватском језику и писму;
818. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми основне школе, писан на хрватском језику и писму;
819. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 4, за четврти разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
820. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 1, за први разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
821. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 2, за други разред гимназије, писан на мађарском језику и писму

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


822. Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2021. години.


________________________________________________

 Број 22  - 19.05.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


696. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години;
697. Правилник о додели средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години;

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ БУЊЕВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
698. Одлука о називима насељених места у Граду Суботица на буњевачком језику;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


699. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине
700. Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију рома за 2021. годину
701. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програма рада Канцеларије за инклузију рома за 2021. годину
702. Решење о давању сагласности на завршни рачун Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2020. годину
703. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
704. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
705. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
706. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
707. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
708. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
709. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
710. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарствo
711. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
712. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
713. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
714. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
715. Решење о престанку дужности вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
716. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
717. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
718. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
719. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
720. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
721. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
722. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
723. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
724. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
725. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
726. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
727. Решење о престанку рада на положају вршиоцу дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
728. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
729. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
730. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
731. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
732. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
733. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште болнице Вршац, Вршац
734. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка“
735. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка“
736. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља „Нови Кнежевац“
737. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Нови Кнежевац“
738. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачевиʺ Нови Кнежевац
739. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачевиʺ Нови Кнежевац
740. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Бечеј“
741. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Бечеј“
742. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Бечеј“
743. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Бечеј“
744. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка
745. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка
746. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка
747. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Младен Стојановић“, Бачка Паланка
748. Решење о преносу средстава број: 401-8/2021-7
749. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-54
750. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-55
751. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-56
752. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-57
753. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-58

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

754. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
755. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
756. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
757. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
758. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
759. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

760. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Физика 2, за други разред гимназије, писан на хрватском језику и писму;
761. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 2, за други разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
762. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Корак ближе, Ликовна култура 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
763. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Хемија 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
764. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
765. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Математика 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
766. Решење о одбијању захтева за одобравање рукописа уџбеника Повијест 5 и 6, за пети и шести разред основен школе писан на хрватском језику и писму;
767. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за руски језик;
768. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за енглески језик;
769. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за енглески језик;
770. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за мађарски језик;
771. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за руски језик;
772. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за немачки језик;
773. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за италијански језик;
774. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за француски језик;
775. Решење о постављењу сталних судских преводилаца за арапски језик;
ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
776. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2021. години;
777. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за производњу пива на територији АП Војводине у 2021. години;

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

778. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 21  - 29.04.2021.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


680. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
681. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели дела вишка прихода над расходима из 2020. Године Института БиоСенс-Истраживачко-развојни институт за информационе технологије биосистема
682. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма заштите природних добара за 2021. Годину Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
683. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-8/2021-6
684. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-52
685. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-53
686. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
687. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство
688. Решење о разрешењу два члана Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад
689. Решење о именовању два члана Управног одбора Средњошколског дома Нови Сад
690. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
691. Решење о именовању члана Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

692. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за руски језик;
693. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Физика 2, за други разред гимназије природно-математичког смера, писан а мађарском језику и писму;
694. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 1, за први разред гимназије природно-математичког смера, писан а хрватском језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


695. Конкурс за финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2021. години.

________________________________________________

 Број 20  - 22.04.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


644. Покрајинска скупштинска одлука о установљавању знака „Најбоље из Војводине“;
645. Покрајинска скупштинска одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


646. Одлука о изменама и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
647. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
648. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
649. Одлука о престанку функције заменика члана Покрајинске изборне комисије;
650. Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика;
651. Одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду;
652. Одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду;
653. Одлука о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
654. Одлука о именовању чланова Савета Филозофског факултета у Новом Саду;
655. Одлука о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду;
656. Одлука о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета у Новом Саду;
657. Одлука о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
658. Одлука о именовању чланова Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
659. Одлука о разрешењу чланова Савета Правног факултета у Новом Саду;
660. Одлука о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду;
661. Одлука о разрешењу чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду;
662. Одлука о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Новом Саду;
663. Одлука о разрешењу чланова Савета Економског факултета у Суботици;
664. Одлука о именовању чланова Савета Економског факултета у Суботици;
665. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду;
666. Одлука о именовању чланова Савета Факултета техничких наука у Новом Саду;
667. Одлука о разрешењу чланова Савета Академије уметности у Новом Саду;
668. Одлука о именовању чланова Савета Академије уметности у Новом Саду;
669. Одлука о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
670. Одлука о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета у Новом Саду;
671. Одлука о разрешењу чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину;
672. Одлука о именовању чланова Савета Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину;
673. Одлука о разрешењу чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици;
674. Одлука о именовању чланова Савета Грађевинског факултета у Суботици;
675. Одлука о разрешењу чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
676. Одлука о именовању чланова Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
677. Одлука о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору;
678. Одлука о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Сомбору;
679. Одлука о именовању чланова Савета Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици;

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42