СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 86  - 25. 09. 2018.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о неопходности исељења са Планом пресељења домаћинстава која живе у неформалном насељу на локацији депоније „Винча”, као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина на депонији „Винча”
Измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја Града Београда
Измене и допуне Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, Градска општина Гроцка

________________________________________________

 Број 85  - 25. 09. 2018.


Акти Града
Одлука о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга
Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији Града Београда
Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у областима образовања и дечје заштите у Граду Београду
Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама

________________________________________________

 Број 84  - 21. 09. 2018.


Акти Града
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалог водовода Макиш – Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градске општине Гроцка и Сопот
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за блокове између улица: Жичке, Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, градске општине Врачар и Звездара, за део блока између улица: Жичке, Голубачке, Кајмакчаланске и Дравске
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс WEST 65, Градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Кнегиње Зорке, Светог Саве, Охридске и Булевара ослобођења, Градска општина Врачар

Акти градских општина Земун
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Земун
Одлука о награђивању наставника и професора земунских основних и средњих школа
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на републичким и међународним такмичењима освојили награде
Решење о разрешењу општинског правобраниоца Градске општине Земун
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Земун
Решење о разрешењу два члана Комисије за прописе и локалну самоуправу и избору нових чланова Комисије

Акти градских општина Нови Београд
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Барајево
Правилник о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења средствима из буџета Градске општине Барајево
Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Градске општине Барајево

Исправкe
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Стефан Дечански”, Београд

________________________________________________

 Број 83  - 19. 09. 2018.


Акти градских општина Младеновац
Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
Одлука о пословном простору Градске општине Младеновац
Одлука о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

________________________________________________

 Број 82  - 17. 09. 2018.


Акти градских општина Вождовац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Вождовац
- Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2018. годину
- Решење о утврђивању престанка функције заменика председника Градске општине Вождовац
- Решење о избору заменика председника Градске општине Вождовац
- Решење о утврђивању престанка функције члана Већа Градске општине Вождовац
- Решење о изменама Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац
- Решење о измени Решења о избору Комисије за административна и мандатна питања
- Решење о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Установе Спортски центар „Вождовац”
- Решење о изменама Решења о избору савета месних заједница на територији Градске општине Вождовац

Акти градских општина Обреновац
- Трећа измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину
- Одлука о четвртој измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
- Одлука о постављању спомен обележја у Обреновцу погинулим ватрогасцима, припадницима Министарства унурашњих послова у вршењу службене дужности у ванредним ситуацијама на територији Републике Србије
- Одлука о постављању спомен обележја – плоче жртвама поплаве у Обреновцу маја 2014. године
- Решење о давању сагласности на Одлуку о трeћој измени и допуни Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља Јавно предузеће „Пословни простор” Обреновац са Одлуком
- Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Обреновац
- Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
- Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
- Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

________________________________________________

 Број 81  - 13. 09. 2018.


Акти Града
- Решење о укидању Буџетског фонда за комуналну инфраструктуру – за изградњу и инвестиционо одржавање мреже за дистрибуцију топлотне енергије Града Београда
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, Ватрослава Лисинског и Краља Драгутина, Градска општина Палилула
- Показатељ потрошачких цена у августу 2018. године

Акти градских општина Раковица
- Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”
- Решење о именовању Комисије за спровођење конкурса за избор диретктора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”
- Решење о избору члана Већа Градске општине Раковица
- Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”
- Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица
- Решење о именовању члана Управног одбора Центра за културу и образовање Раковица

Исправкe
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Пешић”, Земун
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Браћа Барух”, Београд
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава”, Београд

________________________________________________

 Број 80  - 05. 09. 2018.


Акти Града
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност Града Београда за 2018. годину
- Решење о измени Решења о одређивању локација центара за сакупљање отпада – рециклажних центара и трансфер станица на територији Града Београда
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски венац, градска општина Звездара
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I, градска општина Вождовац, за део Блока 24 А

Исправкe
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Сава Шумановић”, Земун
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Зага Маливук”, Београд
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јајинци”, Београд
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла”, Гроцка
- Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „ХН Душан Дугалић”, Београд

________________________________________________

 Број 79  - 29. 08. 2018.


Акти градских општина Савски венац
- Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран
- Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Савски венац
Одлука о правобранилаштву Градске општине Савски венац
- Решење о изменама и допунама Решења o именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу
- Решење о именовању заменика правобраниоца Градске општине Савски венац
- Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац
- Решење о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац
- Решење о именовању члана Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац
- Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Стари град
- Измене Плана постављења привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град
- Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Стари град
- Решење о изменама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени и допуни Ценовника основних и осталих комуналних услуга са Одлуком

Акти градских општина Сурчин
- Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавном предузећу за обављање пословa из области спорта и рекреације, Сурчин са Одлуком

________________________________________________

 Број 78  - 22. 08. 2018.


Акти Града
- Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о доношењу Програма изградње магистралног гасовода и гасификације индустријске зоне градске општине Лазаревац, о избору старешког партнера и овлашћењу председника градске општине Лазаревац

Колективни уговори
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда
- Анекс број 1. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда

________________________________________________

 Број 77  - 05. 08. 2018.


Акти Града
- Решење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за текуће одржавање стамбених зграда, Јавног предузећа „ Градско стамбено” са Одлуком
Показатељ потрошачких цена у јулу 2018 године

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Прву допуну Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу (пречишћен текст) са Одлуком

Акти јавних предузећа и других организација
- Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42