СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 57  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о изменама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП
- Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног урбанистичког предузећа
- Програм „Амброзија као здравствени ризик” – мониторинг и сузбијање амброзије са неуређених јавних површина на територији града Београда у 2018. години
- Решење о додели назива пасажа на територији градске општине Стари град: Пасаж Карла Малдена
- Решење о давању сагласности на употребу имена града Београда у називу здравствене установе Специјална очна болница „Београдски офталмолошки центар”
- Решење о давању сагласности на употребу имена града Београда у називу фирме у оснивању „BELGRADE RUNNING TOUR”
- Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда
- Решење о разрешењу члана Градске изборне комисије
- Решење о именовању члана Градске изборне комисије
- Решење о давању сагласности на Статут Градског центра за социјални рад у Београду
- Решење о давању сагласности на Статут Установе „Прихватилиште за одрасла и стара лица”
- Решење о давању сагласности на Статут Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Бошко Буха”
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”
- Решење о разрешњу директора Позоришта „Пуж”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Позоришта „Пуж”
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Града Београда
- Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”
- Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Градско стамбено”
- Решење о утврђивању престанка мандата директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”
- Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ада Циганлија”
- Решење о именовању генералног директора Установе физичке културе Спортско-рекреативногцентра „Ташмајдан”

________________________________________________

 Број 56  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о изради Плана генералне регулације шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система
- Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Бањички венац, Голешке, Рајка Митића и Генерала Павла Јуришића, градска општина Савски венац
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Беле Бартока, Јулије Делере и Ратних војних инвалида, градска општина Палилула
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча – блок између улица Хоповске, Дунавске дивизије, Ковиловске и Ранка Миљића, градска општина Палилула
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка Митровића, Јабланичке и Шавничке, градска општина Чукарица
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Јурија Гагарина, Др Ивана Рибара, Савског насипа и интерне саобраћајнице, градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип, градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс „Плејо”, градска општина Земун
- Одлука о изради Плана детаљне регулације дела привредне зоне источно од ауто-пута Београд –Нови Сад, градска општина Земун
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс „Virginia”, градска општина Сурчин
- Одлука о изради Плана детаљне регулације привредног парка уз ауто-пут Е-70, северно од петљеАеродром, градска општина Сурчин
- Одлука о изради Плана детаљне регулације Фабрике картона „Умка”, Градска општина Чукарица
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног полиетиленског гасовода, од постојеће гасне мерно-регулационе станице(МРС) „Карабурма центар” до топлане „Вишњичка бања”, градска општина Палилула
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац
- Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа за блок између улица: Чубурске, Патријарха Варнаве, Граничарске и Мачванске, градска општина Врачар
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун ради надзиђивања склоништа у блоку између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља Милана Зетског и Стевана Дубајчића, градска општина Земун
- Одлука о изради Изменa и допунa Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке
- Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела привредне зоне између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног путаР-267 и железничке пруге Батајница–Ресник Градске општине Сурчин
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део насеља Велика Моштаница уз Улицу Добривоја Јовановића, градска општина Чукарица
- Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица Косте Нађа, Семјуела Бекета, Мирослава Крлеже и Пупинове у Миријеву, градска општина Звездара
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица Љутице Богдана, Рајка Митића, Генерала Павла Јуришића Штурма, Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда” и Улице доктора Милутина Ивковића, Градска општина Савски венац
- Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана генералне регулације за подручје градске општине Палилула ван обухвата Генералног плана Београда 2021.
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, градска општина Савскивенац
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, градска општина Нови Београд
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока између улица: Банатске, Сомборске и саобраћанице Т6, градска општина Земун
- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Ада Хује (зона А), општине Стари град и Палилула, за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица Банатске, Сомборске и саобраћајнице Т6, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 55  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара и Вождовац, насеље Падина
- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац
- План детаљне регулације гробља у Месној заједици Село Младеновац, Градска општина Младеновац
- План детаљне регулације за Спортски центар „Језеро” у Реснику, градске општине Раковица и Вождовац

________________________________________________

 Број 54  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације комплекса „Сингидунум” Сектор 1, градска општина Сурчин
- План детаљне регулације комплекса „Сингидунум” Сектор 5, градска општина Сурчин

________________________________________________

 Број 53  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације блока између улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића Петровића и Старца Вујадина, градска општина Земун
- План детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира Томановића и ауто-пута, градска општина Вождовац
- План детаљне регулације ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до постојећег мокролушког кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, градске општине Вождовац и Звездара

________________________________________________

 Број 52  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац
- План детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз Нову кумодрашку улицу, градска општина Вождовац

________________________________________________

 Број 51  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
- План детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд
- Измене и допуне Плана детаљне регулације Блока 51 у Новом Београду, прва фаза
- Измена и допуна Плана детаљне регулације старог језгра Земуна на простору Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун

________________________________________________

 Број 50  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
- Одлука о допуни Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења
- Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији Града Београда за радну 2018/2019. годину
- Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите
- Одлука о изменама и допуни Одлуке о комуналном реду
- Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању критеријума и начину плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије и станови у којима се обавља пословна делатност („Службени лист Града Београда”, број 6/96)
- Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији Града Београда
- План генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А” са припадајућом депонијом, Градска општина Обреновац
- Закључак о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Београда за 2017. годину

________________________________________________

 Број 49  - 21. 06. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блокова између улица: Прешевска, Велимира Рајића, Хаџи Мустафина, Шабачка, Димитрија Туцовића и Живојина Жујовића, Градска општина Звездара
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације прикључних 35 kV кабловских водова од планиране ТС 35/10 kV „Сингидунум” до планиране ТС 100/35 kV „Сурчин”, Градска општина Сурчин

Акти градских општина Земун
- Решење о разрешењу начелника Управе Градске општине Земун

Акти градских општина Младеновац
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Младеновац за 2017. годину
- Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе Градске општине Младеновац
- Одлука о оснивању Савета за безбедност на територији Градске општине Младеновац
- План постављања привремених монтажних објеката (киосци) на подручју Градске општине Младеновац
- План постављања тезги и других привремених покретних објеката на подручју Градске општине Младеновац
- Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

Акти градских општина Сопот
- Решење Већа Градске општине Сопот број 35218/2018-IV од 14. јуна 2018. године

Акти јавних предузећа и других организација
- Одлука о мерилима и критеријумима за делимично ослобађање трошкова уписа у именик адвоката

________________________________________________

 Број 48  - 20. 06. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и ауто-пута, Градска општина Савски венац
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд
- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (Зона А), општине Стари град и Палилула, за блок између Булевара деспота Стефана и улица Вишњичке и Вука Врчевића
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Раковица и Вождовац

Акти градских општина Нови Београд
- Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Обреновац
- Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац
- Друга измена Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2018. годину
- Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац у сталном саставу
- Решење о другој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42