СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 68  - 02. 07. 2018.


Акти Града
- Програм спровођења мера техничке заштите објеката утврђених за културно добро и објеката у оквиру просторно-културних целина на територији града Београда – III фаза
- Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину

________________________________________________

 Број 66  - 02. 07. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилула
- План детаљне регулације гробља у Месној заједници Петка, градска општина Лазаревац

________________________________________________

 Број 65  - 02. 07. 2018.


Акти Града
- План детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд
- Измене Плана детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд

________________________________________________

 Број 64  - 02. 07. 2018.


Акти Града
- Одлука о ребалансу буџета Града Београда за 2018. годину
- Одлука о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2018. години
- Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години
- Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд има посебна својинска овлашћења
- Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији Града Београда

________________________________________________

 Број 63  - 02. 07. 2018.


Акти Града
Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за 2017. годину

________________________________________________

 Број 62  - 29. 06. 2018.


Акти Града
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације подручја уз Јужни Булевар између улица Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза разраде ПДР 9. месне заједнице на Врачару, за део Блока 156
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, Градска општина Стари град
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Нишке, Средачке, Градска општина Врачар
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, Градска општина Земун, за део Улице нова 47
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела блока северно од Виноградске улице, Градска општина Нови Београд
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска општина Чукарица
- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока између улица: Мута- пове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Мaкензијеве, Градска општина Врачар

Акти градских општина Нови Београд
- Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2018. годину
- Одлука о употреби имена, грба и заставе Градске општине Нови Београд
- Одлука о изменама Одлуке о службеним путовањима
- Решење о утврђивању престанка дужности заменику члана Изборне комисије Градске општине Нови Београд
- Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница

________________________________________________

 Број 61  - 29. 06. 2018.


Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
- Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Савета за борбу против корупције Скупштине Градске општине Лазаревац
- Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Центра за културу Лазаревац

________________________________________________

 Број 60  - 29. 06. 2018.


Акти градских општина Лазаревац
- Одлука о додели награда Градске општине Лазаревац
- Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2017. годину
- Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Лазаревац
- Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу
- Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о именовању директора Установе културе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац
- Решење о престанку мандата члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
- Решење о именовању члана Надзорног одбора Центра за културу Лазаревац
- Решење о престанку мандата чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац
- Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за културу Лазаревац

________________________________________________

 Број 59  - 27. 06. 2018.


Акти градских општина Вождовац
- Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2017. годину
- Одлука о ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2018. годину
- Одлука о усвајању годишњег ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији, за 2017. годину
- Решење о избору члана Већа Градске општине Вождовац
- Решење о утврђивању престанка функције заменика правобраниоца Градске општине Вождовац
- Решење о именовању Управног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”
- Решење о именовању Надзорног одбора Установе Народни универзитет „Светозар Марковић”

Акти градских општина Чукарица
- Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
- Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Чукарица
- Решење о констатовању престанка мандата члана Већа Градске општине Чукарица Зорана Адамовића
- Решење о избору члана Већа Градске општине Чукарица
- Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичко-спортске организације Чукарица
- Решење о именовању директора Туристичко-спортске организације Чукарица
- Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица
- Решење о допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Градске општине Чукарица
- Oдлука о престанку и додели одборничког мандата

Акти градских општина Обреновац
- Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа Спортско-културни центар„Обреновац” у Обреновцу – пречишћен текст са Одлуком и Ценовником
- Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац

________________________________________________

 Број 58  - 26. 06. 2018.


Акти Града
- Решења о разрешењу и именовању чланова школских одобра у појединим основним и средњим школама на територији Града Београда
- Закључак о усвајању извештаја о раду Заштитника грађана за 2017. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42