СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 46  - 17.06.2019.


Акти градских општина Звездара
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2018. годину
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2019. годину
Одлука о утврђивању Великог Мокрог Луга и Малог Мокрог Луга као посебно насељена места на подручју градске општине Звездара у смислу члана 2. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији, за период од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2018. године
Решењe о утврђивању престанка функције заменику општинске правобранитељке Градске општине Звездара
Решењe о постављењу заменика општинске правобранитељке Градске општине Звездарa
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о ценама услуга закупа пословног простора и постављању реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара”
Решење о давању саглсности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2019. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2018. години

________________________________________________

 Број 45  - 14.06.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о утврђивању Великог Мокрог Луга и Малог Мокрог Луга као посебно насељених места на подручју градске општине Звездара
Показатељ потрошачких цена у мају 2019. године

Акти градских општина Нови Београд
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Раковица
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Раковица за 2018. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2019. годину
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Раковица
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о усвајању финансијског извештаја за 2018. годину
Решење о давању саглсности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пословни центар – Раковица” о расподели добити из 2018. године

________________________________________________

 Број 44  - 13.06.2019.


Акти градских општина Лазаревац
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Лазаревац
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Лазаревац за 2018. године
Решење о престанку мандата члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о престанку мандата члана Комисије за прописе Скупштине Градске општине Лазаревац
Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа за изградњу Лазаревца из 2018. године
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2019. годину
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2019. годину

Колективни уговори
Анекс II Колективног уговора код послодавца Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд”

________________________________________________

 Број 43  - 07.06.2019.


Акти градских општина Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Стари град за 2018. годину
Одлука о измени Одлуке о начину финансирања програма и пројеката правних и физичких лица и финансирању додатних права корисника из средстава буџета
Одлука о проглашењу Удружења Добровољно ватрогасно друштво Стари град – Београд за јединице цивилне заштите опште намене на територији градске општине Стари град
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији градске општине Стари град
Правилник о категоризацији организација у области спорта са територије градске општине Стари град

________________________________________________

 Број 42  - 07.06.2019.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о утврђивању дела Рушња као посебног насељеног места на подручју градске општине Чукарица

Акти градских општина Савски венац
Одлука о завршном рачуну Градске општине Савски венац за 2018. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Савски венац за 2019. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Савски венац
Решење о разрешењу председнице Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац
Решење о именовању председнице Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац
Решење о именовању чланице Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Савски венац

Акти градских општина Сурчин
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Туристичке организације Градске општине Сурчин са Ценовником

________________________________________________

 Број 41  - 04.06.2019.


Акти градских општина Земун
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2018 годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Земун за 2019. годину
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Земун

________________________________________________

 Број 40  - 03.06.2019.


Акти градских општина Чукарица
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Чукарица за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи Градске општине Чукарица
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Чукарица
Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинском правобранилаштву Градске општине Чукарица
Решење о престанку дужности члана у Управном одбору Културног центра „Чукарица”
Решење о именовању члана у Управном одбору Културног центра „Чукарица”
Решење о престанку дужности председнику Управног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица
Решење о именовању председника Управног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица

________________________________________________

 Број 39  - 29.05.2019.


Акти Града
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке организационих јединица Градске управе Града Београда

Акти градских општина Обреновац
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Обреновац за 2018. годину
Одлука о првој измени Одлуке о буџету Градске општине Обреновац за 2019. годину
Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Обреновац
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Градској општини Обреновац
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузаћа Спортско културни центар „Обреновац” у Обреновцу
Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Oбреновца
Решење о утврђивању престанка функције и директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца
Решење о утврђивању престанка функције директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење o именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац
Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац
Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац

________________________________________________

 Број 38  - 28.05.2019.


Акти градских општина Вождовац
Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Вождовац за 2018. годину
Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Вождовац за 2019. годину
Одлука о промени оснивачког акта Дома културе „Рипањ” у Рипњу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Установе народни универзитет „Светозар Марковић”
Одлука о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Центра за културу и спорт „Шумице” – у ликвидацији за 2018. годину
Одлука о покретању поступка за израду Програма гасификације на делу територије градске општине Вождовац
Решење о изменама решења о избору Савета месних заједница на територији градске општине Вождовац
Решење о измени решења о именовању чланова Управног одбора установе Спортски центар „Вождовац”
Закључак о измени закључка о приступању промени Статута Градске општине Вождовац

________________________________________________

 Број 37  - 27.05.2019.


Акти градских општина Младеновац
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине Младеновац за 2018. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Младеновац за 2019. годину
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Младеновац
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац”, Младеновац
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42