Рачуновође: Важне информације
 

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

15. 01. 2017.

На конститутивној седници Савета за реформу јавне управе између осталог је усвојено Мишљење о полазним основама за управљање променама у јавној управи. На седници је образован Колегијум државних секретара као радне групе Савета, чији ће задатак бити да надзире и координира спровођење Стратегије реформе јавне управе и пратећег акционог плана, као и да учествује у процесу извештавања о успешности њихове реализације.


Током дискусије поводом усвајања Мишљења о полазним основама за управљање променама у јавној управи констатовано је да је и уз свеобухватну фискалну консолидацију и рационализацију, у претходном периоду очувана функционалност јавне управе у Србији, уз постигнуте уштеде у овој години од више од четири милијарде динара. Од краја 2013. године, када је на снагу ступила забрана запошљавања у јавном сектору, јавна управа и локална јавна предузећа броје 36.600 мање запослених на неодређено, односно 22.850 мање запослених у односу на децембар 2014. године, од када тече процес рационализације.
Показатељи говоре да се процес рационализације успешно спроводи и да је квантитативни циљ који је раније договорен са ММФ-ом за ову годину постигнут, а чак и премашен. Имајући у виду постигнуте резултате, примарни фокус у наредном периоду биће на повећању ефикасности јавне управе, кроз реорганизацију постојећих капацитета и квалитетније управљање, а не кроз даље смањење броја запослених.
Као један од приоритета у процесу реорганизације рада јавне управе у наредном периоду наведено је пружање квалитетнијих услуга грађанима, за шта ће бити неопходно да се преиспитају функције које држава обезбеђује, побољша структура запослених и остварене уштеде учине одрживим и трајним. Управо ће на овим темељима бити спроведена даља реформа јавне управе, за шта је Србији додељена помоћ у износу од 80 милиона евра од Европске уније.
С обзиром на то да је циљ за 2016. годину у погледу смањења броја запослених достигнут, договорено је да се наредна Одлука о максималном броју запослених усвоји до краја марта 2017. године. На тај начин, министарства ће имати довољно времена да креирају и званично усвоје визије развоја својих ресора, као и појединачне акционе планове који ће пратити реализацију тих визија.
Фокус ће у наредном периоду бити на функционалној реорганизацији у оквиру просвете, здравства, централне администрације, социјалне заштите, локалних самоуправа и свих оних ресора који у свом саставу имају мреже институција.
У овом процесу, помоћ министарствима пружиће и Група за подршку у управљању променама (ГПУП) коју је оформило Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС). Група ће ресорним министарствима дати експертску подршку при управљању променама, кроз додатне обуке за нове вештине, компетенције и плански приступ раду. Група ће на овим пољима асистирати министарствима како би се искористила сва доступна знања да би се конципирале визије, циљеви, приоритети и планови за реорганизацију унутар ресора. Такође, Група ће министарства подржати и у домену комуникација и финансијског планирања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42