Рачуновође: Важне информације
 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЗ ПОТВРДУ ПЗК ДО УРУЧЕЊА КАРТИЦЕ

15. 01. 2017.

Министарство здравља Владе Републике Србије подсетило је да од 1. јануара РФЗО више не издаје и не оверава старе здравствене књижице, а осигурана лица којима су пре овог датума те легитимације оверене здравствену заштиту остварују на основу њих, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Осигураници који су поднели захтев за електронску картицу, а која још није уручена, након истека овере старе здравствене књижице, или у случају њеног губитка, здравствену заштиту остварују на основу потврде ПЗК коју издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Наведену потврду издаје искључиво матична филијала уколико је измирен доспели допринос.


Потврде о поднетом захтеву за замену здравствене књижице здравственом картицом преко портала е-управа или на шалтерима ЈП “Пошта Србије” не могу се користити у здравственим установама приликом остваривања права на здравствену заштиту, јер оне служе искључиво као доказ о поднетом захтеву за замену исправе здравственог осигурања. Ова потврда се не издаје деци, трудницама и породиљама, који све до уручења здравствене картице могу користити стару здравствену књижицу, без обзира на то што она није оверена. Такође, потврда се не издаје ни пензионерима који имају трајно оверену стару здравствену књижицу, коју могу користити све до уручења здравствене картице.
Уручењем здравствене картице, старе здравствене књижице и потврде ПЗК престају да важе, односно аутоматски се поништавају. РФЗО у наредном периоду наставља са пријемом захтева за замену здравствених књижица који се могу поднети како на шалтерима Фонда, тако и путем портала е-управа или на шалтерима ЈП „Пошта Србије.”

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42