Рачуновође: Важне информације
 

ЈАЧАЊЕ МРЕЖЕ ПРАВОСУДНИХ ИНСТИТУЦИЈА

01. 04. 2017.

У контексту европских интеграција, посебно отварања Поглавља 23 у преговорима о придруживању Европској унији (поглавље се односи на прaвoсуђe и oснoвнa прaвa) – као једног од најважнијих, у Канцеларији за европске интеграције наведено је да су, иако Србија треба још много тога да уради у области реформе правосуђа, први резултати посебно видљиви у унапређењу ефикасности правосуђа, како кроз област процедуралних закона, тако и кроз јачање мреже правосудних институција.


Указано је на то да је Европска унија највећи донатор средстава којима се финансирају пројекти неопходни за реформу правосуђа, при чему је исказана захвалност и билатералним развојним партнерима, који такође помажу Србији у овом важном процесу.
Истакнута је неопходност боље комуникације и координације органа свих министарстава која раде на изради пројеката, пре свега са Канцеларијом за европске интеграције, која је технички секретаријат националног ИПА координатора, да не би дошло до преклапања пројеката и различитих извора њиховог финансирања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42