Софтвер

„Info BUK-1”

Софтвер за директне кориснике буџетских средставаАктуелна верзија 2.8.1.0
Датум: 19.04.2024. (време: 12:15)
» Update 2.8.1.0«

Prevaziđen problem oko načina popunjavanja Obrasca 5 po kolonama u JSON fajlu. DBK koji nije imao problem sa prenosom podataka za PFI i GFI ne treba da vrši update.

Верзија 2.8.0.8
Датум: 25.09.2023. (време: 12:15)
» Update 2.8.0.8«

При експорту додата ставка PO08:


Вверзија 2.8.0.4
Датум: 21.03.2023. (време: 8:00)
» Update 2.8.0.4«


верзија 2.7.9.9
Датум: 12.01.2023. (време: 8:00)
» Update 2.7.9.9«

Верзија 2.7.9.7
Датум: 05.01.2023. (време: 11:30)
» Update 2.7.9.7«

» Измене у верзији 2.7.9.7«

Верзија 2.7.7.8
Датум: 07.02.2022. (време: 11:30)
» Update 2.7.7.8«

Верзија 2.7.7.6
Датум: 06.01.2022. (време: 13:35)
» Update 2.7.7.6«

Верзија 2.7.7.5
Датум: 21.07.2021. (време: 08:35)
» Update 2.7.7.5«


Верзија 2.7.7.4
Датум: 15.06.2021. (време: 08:35)
» Update 2.7.7.4«

Измене у вези промене апропријација


верзија 2.7.7.2
Датум: 20.04.2021. (време: 13:35)
» Update 2.7.7.2«
» Упутство«


верзија 2.7.7.1

Опис промена:

Додата могућност за генерисање "JSON" Фајла.

Датум: 25.03.2021. (време: 13:30)
» Update 2.7.7.1«

» Упутство«


Верзија 2.7.6.6
Датум: 05.10.2020. (време: 10:12)
» Update 2.7.6.6«

Верзија 2.7.6.4
Датум: 06.03.2020. (време: 10:17)

» Update 2.7.6.4«

Верзија 2.7.6.2
Датум: 20.12.2019. (време: 14:45)

» Update 2.7.6.2«

листа промена »Датум: 04.12.2019. (време: 08:12)

» Update 2.7.5.8«

листа промена »


» Update 2.7.5.7«

листа промена »

Заједничке карактеристике софтверских пакета
 


Софтвери омогућавају како рад на једном рачунару тако и рад на више рачунара повезаних у мрежу. Начин рада у софтверима је једноставан, јер су израђени тако да нема великих разлика у односу на рад са другим програмима у Windows окружењу.

Архивирање података је једноставно и брзо, врши се аутоматски у току рада (без изласка из програма), с тим да корисник може сам да одређује период архивирања.

Софтвери се континуирано усавршавају односно прилагођавају према динамици законских измена.


Контакт телефон:

(011) 3615-100

informatika@obrazovni.rs

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42