СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека

Упис деце из осетљивих друштвених група у обавезно образовање

04. 09. 2015.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и другим партнерима поново је покренуло кампању за упис деце из осетљивих друштвених група у обавезно образовање - предшколски припремни програм. Подаци којима располаже Министарство о обухвату деце обавезним образовањем показују пораст у општој популацији, али и даље недовољно висок обухват деце из осетљивих друштвених група како припремним предшколским програмом (ППП), тако и основним образовањем.
 


Припремни предшколски програм обавезан је за сву децу у години пред полазак у школу (чл. 97, Закон о основама система образовања и васпитања), а похађање овог програма је од посебног значаја за припрему деце из маргинализованих група за полазак у школу, те је неопходно да се хитно предузму додатне мере за повећање обухвата деце из социо-економски угрожених породица, деце из ромских породица и деце са сметњама у развоју и инвалидитетом.Укључивањем све деце у припремни предшколски програм подржава се остваривање права детета на квалитетно предшколско васпитање и образовање путем стицања разноврсних искустава и прилика за игру, учење и учешће у заједничким активностима, лакши прелаз детета у следећи ниво образовања и остваривање континуитета у васпитно-образовном процесу.Министарство је, преко надлежних школских управа, позвало све предшколске установе да током августа и у првим месецима школске 2015/16. године узму активно учешће у овом процесу, мапирају партнере у локалној заједници, организују заједничке састанке и договоре активности које треба да спроведе свака институција и организација, израде оперативни план за повећање уписа деце из осетљивих група у ППП и спроведу планиране активности у сарадњи са партнерима. Годишњим планом рада установе треба да,као приоритетни задатак,предвиде и оперативно разраде активности установе на повећању уписа деце из осетљивих група у ППП.Група за социјалну инклузију и Група за предшколско васпитање и образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, РЕФ-ом, Асоцијацијом педагошких асистената и другим партнерима припремили су штампани промотивно-информативни материјал за родитеље који садржи информације у вези са процедурама уписа, значају похађања припремног предшколског програма и основне школе и њиховој обавезности. Флајери и постери су штампани на српском и ромском језику.Поделу флајера је предвиђено да прате активности у ромској заједници, као и рад са породицама у којима живе деца са тешкоћама и/или инвалидитетом које ће родитеље подсетити, информисати и мотивисати да своју децу упишу/укључе у образовни систем.Информатор о упису у предшколски припремни програм можете погледати ОВДЕ.Информатор о упису у први разред можете погледати ОВДЕ.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42