СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Култура

„Кад оцењујем неко уметничко дело, однесем га и ставим поред нечега што је Бог створио, поред дрвета или цвета. Ако је у питању несклад, значи да то није уметност.”
- Марк Шагал

Усвојен Извештај о раду Националног савета за културу

10. 12. 2012.

Одбор за културу и информисање, на седници одржаној 6. децембра, разматрао је Извештај о раду Националног савета за културу за период јул 2011.- јул 2012. године.
 


Чланови Одбора су, на овој седници, разматрали и усклађеност члана 2. Предлога закона о јавним предузећима са медијском стратегијом Републике Србије.

Председник Националног савета за културу Душко Паунковић упознао је чланове Одбора са радом овог најмлађег независног државног тела, које је конституисано 2011. године. Чланови Одбора обавештени су о начину избора чланова Савета, његовим надлежностима и раду радних група Савета.

У протеклом периоду Савет се редовно састајао, упркос финансијским проблемима као што су нерегулисан материјално-финансијски статус чланова, и извршавао све обавезе прописане Законом. Истакнуте су активности Савета које се, између осталог, односе и на доношење Правилника о критеријумума за стицање статуса истакнутог уметника односно истакнутог стручњака у култури и формирање радне групе која припрема закон о позоришту. Напоменуто је и да Савет учествује у изради Стратегије за развој културе. Државни секретар Министарства културе и информисања обавестио је да су предузете све законске активности које се односе на регулисање материјално-финансијског статуса чланова Националног савета за културу.

Након дискусије, у којој су учествовали чланови Одбора, представници Националног савета за културу и представници Министарства културе и информисања, Одбор је одлучио да усвоји Извештај о раду Националног савета за културу за период јул 2011.-јул 2012. године.

У наставку рада, Одбор је разматрао усклађеност члана 2. Предлога закона о јавним предузећима са медијском стратегијом Републике Србије. С тим у вези, народни посланик Зоран Бабић обавестио је чланове Одбора да ће, на седници Одбора за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику, бити разматрана два амандмана, и то на чланове 2. и 65. Предлога закона о јавним предузећима, којима ће се оклонити недоумице у вези са оснивањем јавних предузећа у области информисања.

Осим чланова Одбора и представника Министарства културе и информисања, у расправи на ову тему учествовали су и представницим медијских удружења Србије. У расправи је истакнуто питање статуса јавних гласила на језицима националних мањина, као и потреба да закони који се доносе у Републици Србији треба да буду међусобно усклађени.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42