СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Спорт

„Кад су заједно љубав према послу и умеће, очекујте генијално дело.”

Усвојена Национална стратегија за младе до 2025. године

27.02.2015.

Влада Републике Србије усвојила је Националну стратегију за младе до 2025. године, при чему је стратешки циљ овог документа усмерен на отварање могућности за веће запошљавање и развој предузетништва за младе.
 


Национална стратегија за младе утврђује основне принципе деловања, правце деловања и очекиване резултате деловања свих субјеката омладинске политике (Закон о младима Сл. гл. РС, бр. 50/11) утврђује да су субјекти омладинске политике: Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и да су установе, удружења која спроводе омладинске активности и други субјекти који учествују у спровођењу омладинске политике носиоци омладинске политике) ка унапређењу друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање права и интереса младих у свим областима. Ова национална стратегија заснива се на стратешком опредељењу државе да ради са младима и за младе, и полазећи од циља постављеног у поменутом закону, тежи обезбеђивању услова који ће омогућити младима да у потпуности достигну своје потенцијале, активно учествују у друштву, доприносећи не само сопственом развоју, већ и развоју друштва.

Министарство надлежно за послове омладине је надлежно за координацију, развој и унапређење омладинске политике, реализацију политике и ове националне стратегије, као и друге националне планове и програме који се тичу младих. Влада образује Радну групу за праћење и спровођење ове националне стратегије чији су задаци предлагање мера ради усклађивања активности на њеном спровођењу према утврђеном акционом плану.

Акциони план за спровођење ове стратегије Влада ће утврдити у року од 30 дана од дана објављивања Стратегије. Даном објављивања ове стратегије престаје да важи Националнa стратегијa за младе (Сл. гл. РС, бр. 55/08).

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42