СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Спорт

„Кад су заједно љубав према послу и умеће, очекујте генијално дело.”

Услови и начин доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих у 2015. години

10. 03. 2015.

Одлука о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих у 2015. години донесена је у циљу уређења услова и начина доделе средстава односно одобрења пројеката за остваривање потреба и интереса младих на подручју АПВ у 2015. години, одређивања субјеката који могу подносити предлоге пројеката, изглед и садржина предлога пројеката и документације која се уз предлог подноси, одлучивање о предложеним пројектима, одобреним пројектима и другим питањима од значаја за реализацију одобрених програма и пројеката.
 


Одлука је донесена на основу Закона о младима (Сл. гл. РС, бр. 50/11) и у вези са Покрајинском скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (Сл. лист АПВ, бр. 53/14 и 54/14 – исправка). Овом одлуком предвиђено је да се одговарајућа средства могу, између осталих, доделити и канцеларијама за младе јединица локалне самоуправе и васпитно образовним и другим установама. Ступа на снагу 25. фебруара 2015. године.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42