СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Јавна предузећа

„Ко иде исправним путем, лако ће добити следбенике, јер добро је у свим људима само му треба дати подстрека.”

У јуну конкурси за директоре јавних предузећа

26.12.2012.

Закон о јавним предузећима, према коме ће се челници тих предузећа убудуће бирати на јавним конкурсима, ступио је јуче на снагу, а министарка енергетике Зорана Михајловић најавила је да ће конкурси за избор директора бити расписани у јуну.
 


Скупштина Србије је тај закон усвојила 14. децембра, а у Службеном гласнику је објављен 17. децембра.

Tим законом укинути су управни одбори, а убудуће ће постојати само надзорни одбори.

Нови закон, како је раније изјавио министар Финансија и привреде Млађан Динкић, омогућиће да држава изађе из јавних предузећа.

Суштинска измена у односу на досадашња решења јесте увођење обавезног јавног конкурса на основу кога ће се именовати директор, као и услова које кандидат мора да испуњава да би био директор.

Међу тим условима је и да будући директор не може бити члан ниједне политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу Функције у органу политичке странке.

Будући директори јавних предузећа, чији су оснивачи Република или Покрајина, поред тог услова, морају и да буду стручњаци у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће, да има најмање седам година радног искуства из те области, да нису осуђивани за кривично дело против привреде и правног саобраћаја, да им није изречена мера забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа...

Конкурсе ће спроводити независна стручна комисија по јасној процедури, уз пуну контролу јавности.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42