СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Јавна предузећа

„Ко иде исправним путем, лако ће добити следбенике, јер добро је у свим људима само му треба дати подстрека.”

Jавна предузећа предводе губиташе

13.06.2013.

Српска привреда jе у 2012. години пословала са губитком од 63 милиjарде динара, а учешће jавних предузећа у укупним губицима привредних друштава износило jе 87 одсто, обjавила jе Aгенциjа за привредне регистре (AПР).
 


Губици jавних предузећа у прошлоj години су износили 54 милиjарде динара и повећани су за чак седам пута у односу на 2011, казала jе регистратор Ружица Стаменковић.

Oна jе обjаснила да су jавна предузећа за разлику од привреде коjа jе лане имала пословни добитак, имала и пословни губитак од три миjарде динара.

Привредна друштва, као и у свим кризним и преткризним годинама, остваруjу позитиван резултат у делу обављања делатности и он jе у 2012. износио 364 милиjарде динара, али су задуженост привреде, односно камате и курсне разлике коjе доспеваjу на наплату у 2012. произвеле финансиjски губитак од 253 милиjарде динара.

Oстали губици подразумеваjу различите отписе потраживања средстава и имовине од додатних 165 милиjарди динара, прецизирала jе Стаменковић.

Oна jе истакла да међутим, губитак српске привреде у 2012. ниjе изразито велики, и мањи jе од оних у кризним годинама, подсетивши да jе таj губитак у 2010. износио 101 милиjарду динара, у 2009. jе био 102 милиjарде динара, а у 2008. години 44 милиjарде динара.

Позитивни резултати су забележени у преткризноj 2007. и у 2011, када jе осварен добитак од 64 милиjарде динара, навела jе Стаменковић.

Нафтна индустриjа Србиjе (НИС) била jе наjуспешниjе привредно друштво у 2012. години, са нето добитком од 49 милиjарди динара, док jе на листи губиташа водећи "Србиjагас" са нето губитком од 35 милиjарди динара.

НИС jе сачувао прошлогодишњу водећу позициjу на листи "Сто наj... привредних друштава", коjу обjављуjе AПР и по пословном приходу и по нету добитку. У AПР истичу да то привредно друштво бележи значаjан раст профитабилности, па jе његов нето добитак из 2012. већи за петину од оног из претходне годину.

Иза НИС-а следе Tелеком Србиjа са нето добитком од 11 милиjарди динара, и EПС Београд (пословни приходи у износу од 128 милиjарди динара).

На листи губиташа у 2012. прва два места припадаjу привредним друштвима коjа су у претходноj години позитивно пословала. Србиjагас исказао jе наjвећи нето губитак, док jе на другом месту по кумулираним губицима коjи износе 56 милиjарди динара.

С друге стране, водећу позициjу по висини нагомиланих губитака из претходног периода и даље имаjу Железнице Србиjе са губицима од 139 милиjарди динара, при чему су по износу нето губитка од 17 милиjарди динара на другом месту.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42