Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк
30.01.2023.

Усвојена Стратегије за младе у Републици Србији за период до 2030. године

Усвајањем Стратегије за младе у Републици Србији за период до 2030. године постављен је стратешки оквир за решавање кључних питања која се тичу положаја младих у целој земљи.
Стратегија је рађена кроз транспарентан консултативни процес, у коме је, поред представника различитих министарстава, институција и цивилног сектора, директно учествовало око 7.000 младих.
Кроз међусекторску сарадњу у наредном периоду приоритет ће бити рад на признавању омладинског рада, повећању броја простора за младе који су безбедни, приступачни и бесплатни за коришћење, оснивању канцеларија за младе и савета за младе у свим јединицама локалне самоуправе.
Међу циљевима стратегије су и подизање компетенција за развој каријере, запошљавање и самозапошљавање, очување здравља и стварање услова за лакше финансијско и стамбено осамостаљивање младих, што би резултирало већим останком младих у Србији, повећањем броја младих у општој популацији и њиховом доприносу економском и социјалном напретку земље.

________________________________________________
27.01.2023.

Одржана Трећа седница Савета за реформу јавне управе

Савет за реформу јавне управе одржао је Трећу седницу, на којој је усвојен Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја 2021. о спровођењу Стратегије РЈУ за период 2021-2030. године, као првог извештаја креираног на основу новог стратешког оквира у области реформе јавне управе који дефинише десетогодишње приоритете.
На седници је усвојен и Предлог закључка о усвајању Информације о финализацији преговора за нови инструмент Секторске буџетске подршке за сектор реформе јавне управе и управљања јавним финансијама из финансијске перспективе ИПА 2022, као и усмене информације о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма за управљање јавним финансијама за период 2021-2025. године и о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године.
Савет је усвојио и Усмену информацију о почетку циклуса израде новог Акционог плана о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу Републике Србије.

________________________________________________
26.01.2023.

Објављена просечна зарада за новембар 2022. године

Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за новембар 2022. године који износи 108.001 динар, тј. 78.326 динара без пореза и доприноса.
Индекс просечне зараде за месец новембар 2022. године у односу на претходни месец износи 103,8; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 103,9.
Просечна зарада децембар 2022. године биће објављена 24. фебруара 2023. године.

________________________________________________
17.01.2023.

Могућ приступ е-услугама АПР-а преко eID налога

Агенција за привредне регистре (АПР) саопштила је да је омогућен приступ електронским услугама те агенције путем налога са којима су се корисници регистровали на Порталу за електронску идентификацију (eid.gov.rs).
Нови корисници који желе да користе електронске услуге доступне на порталу АПР-а, а који до сада нису имали корисничке налоге на систему АПР-а, потребно је да региструју своје корисничке налоге на Порталу за електронску идентификацију (eid.gov.rs). По регистрацији, пријављују се на портал АПР-а путем налога са Портала eid.gov.rs
Постојећи корисници електронских услуга моћи ће да користе своје постојеће налоге на систему АПР-а најкасније до 1. јуна 2023. године. Након тога, услуге ће бити доступне искључиво пријављивањем на портал АПР-а путем налога са Портала eid.gov.rs, за шта ће бити потребно да региструју налоге на Порталу eid.gov.rs.
Са јединственим корисничким eID налогом, привредницима и грађанима је омогућен приступ не само свим електронским услугама АПР-а, већ и осталим услугама еУправе euprava.gov.rs, Портала локалних пореских администрација lpa.gov.rs, Портала e-zdravlje.gov.rs, moj.esdnevnik.rs, efaktura.mfin.gov.rs и mojaprvaplata.gov.rs.

________________________________________________
16.01.2023.

Упућен јавни позив за достављање коментара на Нацрт коначног извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе партнерство за отворену управу у републици србији за период 2020-2022. године

Израда и спровођење националних акционих планова у циљу унапређења стања у областима обухваћеним вредностима Партнерства кључна је обавеза која произлази из учешћа у овој иницијативи. Република Србија приступила је Партнерству за отворену управу 2012. године и од тада донела и имплементирала четири акциона плана.
Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да у периоду од 13–27. јануара 2023. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Нацрт коначног извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године и тиме допринесе квалитету текста овог документа.
Предлози, коментари и сугестије могу се доставити путем Обрасца за достављање коментара, који се попуњен доставља на имејл адресу: danilo.rodicc@mduls.gov.rs.
Више информација у вези досадашњег учешћа Републике Србије у овој иницијативи

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42