Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
06.04.2021.

Додељена средства за 48 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донело је Одлуку о додели средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2021. години.
Овом одлуком додељена су средства за 48 предузећа у укупном износу од 175 милиона динара као подршка државе развоју конкурентности тих предузећа која запошљавају 957 особа са инвалидитетом.
Додела средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и друге врсте подршке које се обезбеђују, имају за циљ постизање радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом и њиховог равноправног положаја на тржишту рада.

________________________________________________
16.03.2021.

Почела јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о ПИО

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, коју спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, почела је 12. марта 2021. године и трајаће до 2. априла 2021. године.

Заинтересовани грађани и стручна јавност примедбе, предлоге и сугестије могу да доставе електронским путем на адресу: pio@minrzs.gov.rs или писменим путем на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са назнаком „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на својој интернет станици и на порталу е -Управе.

Детаљније прочитајте овде.

________________________________________________
11.03.2021.

Спровођење циљева одржавог развоја и смањења сиромаштва

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће и у наредном периоду наставити спровођење циљева одрживог развоја и смањења сиромаштва и то пре свега кроз запошљавање и мере социјалне заштите, односно права за социјално угрожене грађане, истакнуто је на конференцији „На путу ка одрживости – перспектива пословног сектора и потребе друштва“, која је одржана у оквиру Форума за одговорно пословање.
Мере социјалне помоћи тичу се најсиромашнијих делова становништва, а ромске породице су најбројнији корисници овог вида подршке.
Министарство у континуитету ради на креирању програма запошљавања у непосредној сарадњи са Националном службом за запошљавање, а посебна пажња поклања се угроженим категоријама становништва, односно теже запошљивим лицима.
Такође, у оквиру програма „Моја прва плата“ до краја новембра прошле године 7.352 особе су запослене код послодаваца из приватног сектора.

________________________________________________
05.03.2021.

Данас састанак Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити

Први састанак Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити одржаће се данас у 11.00 часова у Палати Србија.
На састанку ће говорити државна секретарка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, председница Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити, представник Удружења послодаваца Републике Србије и директор Центра за заштиту одојчади, деце и омладине.

________________________________________________
12.02.2021.

Усвојен Закон о социјалној карти

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о социјалној карти, који је израдило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Законом о социјалној карти предвиђено је успостављање регистра Социјална карта, јединствене и централизиоване евиденције у електронском облику, која садржи тачне и ажурне податке о социјално-економском статусу појединаца и са њим повезаних лица и која омогућава корисницима података да обављају послове обраде података ради утврђивања чињеница неохподних за остваривање права и услуга из области социјалне заштите.
Циљ усвојеног закона јесте праведнија расподела новца опредељеног за социјална давања.
Закон почиње да се примењује 1. марта 2022. године.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42