Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
27.06.2022.

Брига о деци и развијање услуга подршке деци, породици и родитељству

Влада Републике Србије препознаје важност бриге о деци и значај развијања услуга подршке деци, породици и родитељству, које реализује кроз низ различитих мера и политика, истакнуто је на завршној конференцији пројекта „Права детета у Србији – унапређење положаја деце у правосудном систему РС“.
Систем социјалне заштите, у коме су деца заступљена у великој мери, посвећен је унапређењу услуга којима може одговорити на потребе деце и предузима велики број активности у циљу даљег развоја заштите права корисника и деце.
Република Србија је у јануару ове године усвојила Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници, која је фокурисана на подршку породици и детету.
Такође, усвојен је и Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, који потврђује пут ка деинституционализацији и ставља нагласак на партиципацији корисника у одлучивању о својој судбини, потребама и даљој заштити увек када је то могуће.

________________________________________________
31.05.2022.

Србија одлучна у борби за бољу демографску слику

Влада Републике Србије посвећена је изналажењу различитих решења са циљем успоравања или ублажавања последица демографских промена и уклањању најзначајнијих фактора који до њих доводе“, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић на представљању Националног извештаја о људском развоју за Србију 2022. године: „Људски развој као одговор на демографске промене“.
Министарка Кисић је рекла да је проблем депопулације неисцрпан и актуелан већ деценијама, као и да представља један од главних приоритета рада Владе Србије и у наредном периоду.
Како је навела, Србија овим извештајем, којим се сагледава феномен депопулације на свеобухватан начин, исказује спремност да се укључи у борбу за највреднији ресурс данашњице - људе и њихов потенцијал, као основе развоја сваког модерног друштва.
„Република Србија је много тога урадила на подстицају наталитета кроз подршку породицама и мајкама, као што су повећање финансијске подршке, посебно за прво дете, подршка паровима при вантелесној оплодњи, финансијска подршка мајкама за куповину стана, а наставиће и да на тржиште рада, кроз активне мере запошљавања, још интензивније укључује и теже запошљиве категорије становништва“, рекла је министарка Кисић.
Такође, она је додала да је и од великог значаја Закон о социјалном предузетништву, којим се по први пут на свеобухватан начин уређује област социјалног предузетништва и подстиче његов даљи развој.
Проф. др Кисић је истакла да је много урађено и на укључивању младих на тржиште рада, посебно кроз програм „Моја прва плата“, а предстоји и имплементација програма „Гаранција за младе“.
„Циљ Владе Србије је усмеравање свих капацитета ка побољшању демографске слике, подстицају рађања, неговању породица, брига о старима, стварању амбијента за унапређење квалитета живота наших грађана, како би наша Србија била још јача и напреднија“, закључила је министарка проф. др Дарија Кисић.
Израду Националног извештаја о људском развоју за Србију 2022. године, покренули су Влада Републике Србије, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА).

________________________________________________
08.04.2022.

Србија и Азербејџан потписали Споразум о социјалној сигурности између две земље

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство рада и социјалне заштите становништва Републике Азербејџан потписали су Споразум између Владе Републике Азербејџан и Владе Републике Србије о социјалној сигурности.
Грађани Србије и Азербејџана биће изједначени у коришћењу права из социјалног осигурања, како на територији земље рада, тако и на територији земље порекла. Наиме, овим Споразумом уведен је и принцип сабирања стажа осигурања, уколико стаж навршен на територији једне државе није довољан за остваривање права на пензију, што је веома значајно за грађане обе земље.
У наредном периоду предстоје активности у циљу закључивања пратећег Административног споразума.

________________________________________________
29.03.2022.

Потписан Споразум о социјалној сигурности између Србије и Туниса

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања потписало је са министром социјалне политике Републике Тунис Споразум о социјалној сигурности, којим се регулишу све области социјалне сигурности грађана Србије и Туниса.
Споразум о социјалној сигурности Србије и Туниса доноси многобројне бенефите за грађане обе земље, који ће бити изједначени у коришћењу права из социјалног осигурања, како на територији земље рада, тако и на територији земље порекла.
Веома значајан аспект овог споразума је и принцип сабирања стажа осигурања навршеног у државама уговорницама, код остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања.

________________________________________________
22.03.2022.

Обележен Светски дан особа са Дауновим синдромом

Светски дан особа са Дауновим синдромом обележен је у Радно окупационом центру „Звуци срца“, где се свакодневно ради на унапређењу положаја особа са инвалидитетом.
Хуманитарна организација „Дечије срце“, која је основала овај центар, више од две деценије осмишљава и реализује различите програме који имају за циљ побољшање квалитета живота и рушење свих баријера када су у питању деца и млади са инвалидитетом, а Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања ће и у будућем периоду подржавати рад ове организације.
У оквиру Радно окупационог центра „Звуци срца“ на Врачару постоје креативна радионица, продавница „Срцотворине“, кафић и кухиња, у којима раде особе са инвалидитетом.
Генерална скупштина УН је у децембру 2011. године прогласила 21. март за Светски дан особа са Дауновим синдромом, који се од 2012. године обележава у целом свету.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42