СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека

РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2014. године

09. 01. 2014.

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање донела је РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2014. године, које је објављено у Сл. гл. РС, бр. 118/13, од 30. децембра 2013. године.
Овим решењем утврђује се накнада погребних трошкова у износу од 36.233,00 динара, а исплата по овом решењу, вршиће се за јануар, фебруар и март 2014. године.

________________________________________________

Закључак о доношењу Националног акционог плана запошљавања за 2014. годину

09. 01. 2014.

Влада је донела ЗАКЉУЧАК којим се утврђује Национални акциони план запошљавања за 2014. годину, који је саставни део закључка, а објављен је у Сл. гл. РС, бр 118/13, од 30. децембра 2013. године.
» детаљније «

________________________________________________

ЗАКОН о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде

06. 11. 2013.

Проглашен је ЗАКОН о потврђивању Споразума о социјалној сигурности између Републике Србије и Канаде, који је потписан у Београду, 12. априла 2013. године, у оригиналу на српском, енглеском и француском језику и објављен у Сл. гл. РС – Међународни уговори бр. 12/13 , са ступањем на снагу 8. новембра 2013. године.
» детаљније «

________________________________________________

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности

06. 11. 2013.

Проглашен је Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности, који је објављен у Сл. гл. РС - Меународни уговори, бр. 12/13, са ступањем на снагу 8. новембра 2013. године.
» детаљније «

________________________________________________

Социjална помоћ од 1. октобра 7.628 динара

22. 10. 2013.

Социjална помоћ за поjединца, односно носиоца права у породици од 1. октобра износи 7.628 динара, док jе за сваку наредну одраслу особу у породици 3.814 динара, наводи се у решењу коjе jе донео министар рада, запошљавања и социjалне политике Jован Kркобабић.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42