Специфичности буџетских корисника
 

Наука

„Прва реченица коју изговоре научници надомак великог искуства, није „Еурека”, већ „Ово је смешно.“
- Исак Асимов
26.09.2023.

Потписан уговор о донацији између Фонда за младе таленте и компаније Ново Нордиск за стипендирање најбољих студената медицине

Фонд за младе таленте Републике Србије потписао је са компанијом Ново Нордиск за Србију и Црну Гору Уговор о донацији у висини од 50.000 евра.
Новац је намењен додатном стипендирању најбољих студената у области медицине који се образују на престижним факултетима у иностранству.
У наредних месец дана, Фонд за младе таленте расписаће конкурс за стипендирање најбољих студената Србије који су уписали постдипломске студије на водећим факултетима у иностранству. У оквиру овог конкурса, за пет најбоље рангираних студената у области медицине биће додељене додатне стипендије под називом „Медицина за генерације“, које финансира компанија Ново Нордиск, у бруто износу од по 10.000 евра.


________________________________________________
30.08.2023.

Објављени резултати Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Министарство туризма и омладине донело је Одлуку о додели финансијских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката.
У циљу финансирањa програма и пројеката којима се развијају одрживе услуге и механизми који поспешују развој вештина управљања каријером младих, предузетништво/социјално предузетништво, запошљивост и запосленост младих и повећава усклађеност знања, вештина и компетенција које се стичу у процесу целоживотног учења, са потребама тржишта рада, Министарство туризма и омладине је у оквиру Jавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, на основу предлога комисије, од пристиглих 104 предлога програма и пројеката, одабрало 51 програм и пројекат који ће се финансирати у укупном износу од 88.000.000,00 динара.
Резултате конкурса можете видети овде.

________________________________________________
28.08.2023.

Донета Резолуција о Међународној декади наука за одрживи развој - 2024-2033

Генерална скупштина УН усвојила је Резолуцију о Међународној декади наука за одрживи развој, која ће се спроводити од 2024. до 2033. године. Овом резолуцијом, Србија је постала покретач и координатор процеса доношења овог важног документа. Међународна декада наука за одрживи развој, 2024-2033, пружиће платформу за сарадњу свих релевантних актера, укључујући државе чланице УН, организације система УН, академску заједницу, цивилно друштво и приватни сектор, како би се промовисала наука као кључна за постизање одрживе будућности.

________________________________________________
02.08.2023.

Исплата материјалних трошкова за научноистраживачки рад стипендиста у НИО

Научноистраживачким организацијама, у чији рад су укључени стипендисти докторанди, извршена је исплата другог дела материјалних трошкова за период од априла до децембра 2023. године (у износу од 10.000 динара месечно).
Средства која Министарство издваја за покриће материјалних трошкова рада стипендиста уплаћују се научноистраживачкој организацији, с тим да се наменски користе, и то за: набавку потрошног материјала, набавку хемикалија или другог потребног материјала за рад стипендисте Министарства у НИО, набавку неопходне литературе, трошкове умножавања потребног материјала, трошкове учешћа на научном скупу у земљи и иностранству, трошковe одласка на терен ради истраживачког рада, набавку опреме (која остаје у власништву НИО) и осталог што је неопходно стипендистима Министарства за обављање што квалитетнијег научноистраживачког рада у оквиру програма НИО.
Средства је потребно потрошити до краја 2023. године, а у случају да средства нису утрошена, делом или у целини, научноистраживачка организација је у обавези да изврши повраћај.

________________________________________________
30.06.2023.

Одржан састанак са ректорима државних универзитета

У згради Владе Републике Србије одржан је састанак представника Министарства науке, технолошког развоја и иновација и Министарства просвете са ректорима државних универзитета, а поводом уређивања положаја истраживача на факултетима.
Овом приликом констатовано је да Радна група, формирана од стране декана факултета и истраживача, активно ради на решавању проблема положаја истраживача на факултетима. Закључци Радне групе су да је потребно урадити измене статута појединих универзитета, како би се омогућило оним факултетима који запошљавају истраживаче да њихово учешће у радним и стручним телима самостално уреде.
Ректори су потврдили да ће радити на овоме како би се чланицама универзитета које имају ову потребу дала могућност за уређење овог питања.
Договорено је да два министарства настављају заједнички рад на системском решењу положаја истраживача на факултетима.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42