Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
06.10.2022.

Радни текстови судских закона представљени Венецијанској комисији

Онлајн састанци са известиоцима Венецијанске комисије на којима су представљени радни текстови судских закона одржани су у организацији Министарства правде.
Током састанка изражена су очекивања да ће нова нормативна решења, садржана у сету судских закона, осигурати назависност судства у Републици Србији.
Известиоци Венецијанске комисије упознати су са активностима и резултатима рада Радне групе, критеријумом за избор њених чланова, као и о другим питањима која се односе на транспарентност и инклузивност поступка израде новог Закона о судијама, Закона о уређењу судова и Закона о Високом савету судства. Размотрена су и бројна нова законска решења, којим треба да се унапреди положај судија, доследно спроведе начело поделе власти и учврсти владавина права.

________________________________________________
28.09.2022.

Представљени радни текстови нових правосудних закона

На отвореној јавној расправи о сету правосудних закона представљени су предлози промена које ће значајно утицати на јачање независности судства и самосталности јавног тужилаштва, а које суштински подразумевају искључење политике из избора судија, председника судова, јавних тужилаца и главних јавних тужилаца и успостављање бољег система предлагања, премештаја и престанка њихове функције.
Након четири месеца рада на изради законских решења, јавности су представљени радни текстови Закона о судијама, Закона о уређењу судова, Закона о Високом савету судства, Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва. Новим нормативним актима Високи савет судства је дефинисан као независан државни орган који обезбеђује и јемчи независност суда, судијe, председника суда и судијe поротника, док је Високи савет тужилаштва дефинисан као самосталан државни орган који обезбеђује и јемчи самосталност јавног тужилаштва, Врховног јавног тужиоца, главног јавног тужиоца и јавног тужиоца. Овим органима су, у складу са Уставом, поверене и нове, знатно веће надлежности ‒ избор свих судија и председника судова, јавних тужилаца и главних јавних тужилаца, као и предлагање кандидата за избор Врховног јавног тужиоца.

________________________________________________
13.09.2022.

Потписани билатерални уговори у области правосуђа између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата

Државна делегација Републике Србије потписала је низ билатералних уговора и меморандума са Уједињеним Арапским Емиратима, који ће додатно унапредити сарадњу две државе. На церемонији су потписани Уговор о међународној правној помоћи у кривичним стварима, Уговор о трансферу осуђених лица, Уговор о изручењу и Уговор о међународној правној помоћи у грађанским стварима.
Министри правде обе земље разменили су искустава два министарства у изради прописа, спречавању и борби против организованог и високотехнолошког криминала и систему извршења кривичних санкција.

________________________________________________
13.09.2022.

О даљим корацима сарадње Министарства правде и Адвокатске коморе Србије

Министарка правде састала се са председницом Адвокатске коморе Србије (АКС) којом приликом је наглашена потреба и спремност за наставак сарадње на постизању веће ефикасности рада правосудних органа.
Разговарано је и о употреби софтверских решења везаних за одбрану по службеној дужности и бесплатну правну помоћ. Министарство правде је подржало иницијативу Адвокатске коморе Србије да се на поуздан и транспарентан начин постављају адвокати путем кол центра у свим поступцима у којима се постављају привремени заступници и браниоци по службеној дужности, тако што ће се поред два постојећа кол центра успоставити рад кол центара и за: постављења бранилаца по службеној дужности малолетницима у прекршајном поступку, постављења привремених заступника у парничном, ванпарничном и извршном поступку, постављења заступника по службеној дужности у пореском поступку и постављења привременог заступника у управном поступку.

________________________________________________
26.08.2022.

О новом сету правосудних закона

„Министарство правде на транспарентан и инклузиван начин спроводи поступак израде сета правосудних закона, чему значајно доприноси и процес консултација са известиоцима Венецијанске комисије, са којима је у досадашњем раду оставрена одлична сарадња. Након што радне групе финализују рад на изради правосудних закона, радне верзије биће послате на мишљење Венецијанској комисији и отпочеће спровођење свеобухватне јавне расправе“, изјавила је министарка правде Маја Поповић током разговора са шефом мисије Савета Европе у Републици Србији Тобиасом Флесенкемпером.
Поповић је упознала Флесенкемпера са резултатима у области реформе правосуђа, као и планираним даљим активностима у циљу усклађивања нормативних решења са променама Устава у року који је предвиђен Уставним законом.
Захваливши се на подршци коју Савет Европе пружа Републици Србији, министарка правде је нагласила да се јачање независности судства и самосталности јавних тужилаца не може остварити без доношења квалитетних правосудних закона.
Флесенкемпер је истакао да је Савет Европе партнер Републици Србији у овом процесу и изразио спремност да се и у будућности настави сарадња на високом нивоу ради јачања владавине права.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42