СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска

Објављен „Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба“

03. 04. 2017.

Министарство просвете објавило је „Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба” у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године која препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система и Смерницама за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању.
Оквир представља додатну вредност на постојеће реформске иницијативе у овој области као што су: континуирана улагања у информатичку инфраструктуру тако да она буду дугорочно исплатива а расподела праведнија, реформа курикулума где су дигиталне компетенције препознате као међупредметне компетенције и где се развоју компетенција прилази са фокусом на постизање стандарда и остваривање исхода учења, измене наставних планова и програма за основну школу тако да „Информатика и рачунарство добије статус обавезног предмета”, развој оквира за самоевалуацију и процену електронске зрелости школа, пилотирање електронског дневника, организовање релевантних обука за запослене у образовању и друге.
Документ преузмите овде.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42