СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка
19.03.2019.

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости у оквиру Пројекта Подршка спровођењу АП СРЈУ – реформа локалне самоуправе 2016-2019.

Пројекат „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019“ се финансира из средстава донације Швајцарске Конфедерације преко Швajцaрскe aгeнциje за развој и сарадњу (СДЦ), а реализује га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у партнерству са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина.
Део средстава Пројекта намењен је ангажовању консултанта за реализацију следећег задатка: Систем пословне аналитике и извештавања (Business Inteligence – BI) који је намењен јединицама локалне самоуправе (ЈЛС). Ова активност има за циљ побољшање квалитета, доступности и поузданости података JЛС. Систем пословне аналитике и извештавања служиће као средство за побољшање креирања политике, финансијског управљања и пружања услуга на нивоу ЈЛС и као средство за креирање политике засновано на доказима у области реформе ЈЛС.

________________________________________________
14.03.2019.

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани са укупно 489.365.000 динара из Буџетског фонда за локалне самоуправе.
Ове године је обезбеђено за 50% више средстава за овај фонд из ког се финансира изградња инфраструктуре, увођење е-управе и организацијa културних, туристичких и спортских манифестација од значаја за локалне средине.
Средства из буџета издвојена за ову намену из године у годину се повећавају.
Ове године финансираће се и пројекти смањења ризика од климатских промена, елементарних непогода како би се превентивно деловало и како би заштитили имовину и локалних самоуправа и грађана.
Пријављени пројекти морају имати сву потребну пројектно-техничку документацију, дозволе и сагласности и остала документа која су наведена у јавном позиву.
Рок за пријаву пројекта је до 1. априла. Све неопходне информације за учешће на јавном позиву, јавни позив и потребни обрасци могу се преузети са Текст линка сајта ресорног министарства.

________________________________________________
13.03.2019.

Спровођење друге фазе пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”

Спровођење друге фазе пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”, који финансира Европска унија и Савет Европе, истакнуто је да je наставак подршке у управљању људским ресурсима на локалу важан за ствaрање подстицајног окружења за запослене и додатну мотивацију.
Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2 је наставак истоименог пројекта кроз који су градови и општине у Србији добиле значајну подршку у успостављању функције управљања људским ресурсима и стручног усавршавања локалних службеника.
Пројекат се реализује у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду, Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

________________________________________________
13.03.2019.

Конкурс за Пакете подршке јединицама локалне самоуправе у области управљања имовином

Расписан је конкурс за Пакете подршке у области управљања имовином у оквиру програма Exchange 5, који финансира Европска унија из средстава ИПА 2014. Конкурс спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.
Пакети подршке јединицама локалне самоуправе су скуп активности прилагођен локалним потребама, а креирани су тако да помогну у решавању конкретних проблема у области управљања имовином. Након реализације ових пакета, а на основу остварених резултата и стечених искустава, исти треба да постану стандард или смернице за даље пружање помоћи другим јединицама локалне самоуправе у Србији у овој области.
Реализација активности у оквиру Пакета подршке предвиђена је за период од маја 2019. године до априла 2020. године.
Рок за конкурисање по овом позиву је 05. април 2019. године.
Преузмите конкурсну документацију

________________________________________________
12.03.2019.

Мањински језици да буду видљивији и прихваћенији у друштву

Новине које се односе на службену употребу мањинских језика и писма у локалним самоуправама представљене су на округлом столу у Сомбору у организацији Канцеларије Савета Европе у Београду и Града Сомбора. На првом од пет планираних округлих столова истакнута је потреба да мањински језици постану видљивији и прихваћенији у друштву.
Сарадња грађана, националних савета, националних мањина и јединица локалне самоуправе назначена је као кључна за спровођење закона.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42