Специфичности буџетских корисника
 

Култура

„Кад оцењујем неко уметничко дело, однесем га и ставим поред нечега што је Бог створио, поред дрвета или цвета. Ако је у питању несклад, значи да то није уметност.”
- Марк Шагал
28.11.2023.

Министарство културе расписало конкурс „Градови у фокусу 2024”

Министарство културе Владе Републике Србије расписало је конкурс „Градови у фокусу 2024”, који пружа могућност за обнову објеката културе широм Србије, као и конкурсе у области савременог стваралаштва за финансирање или суфинансирање проjеката у области уметничке игре и ликовних, примењених и визуелних уметности, дизајна и архитектуре.
Конкурс „Градови у фокусу 2024“ пружа прилику јединицама локалних самоуправа да, у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури и културну понуду.
Изабрaне локалне самоуправе понеће титулу „Град у фокусу”, која ће им омогућити да буду препознате као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постану видљивије на културној мапи Србије и Европе.
Програм је покренут 2016. године, од када је у значајној мери обновљена инфраструктура у бројним локалним самоуправама.
Само у последње три године, Министарство је за ове намене издвојило више од милијарду динара, и то за 109 пројеката – обнову и адаптацију домова културе, музеја, библиотека и галерија.
Програм „Градови у фокусу” допринеће остварењу циљева Министарства који се односе на успостављање предвидиве и конзистентне културне политике која обухвата савремено стваралаштво, заштиту и унапређење културног наслеђа, као и унапређење регионалне и међународне сарадње.
Министарство културе расписало је још два конкурса из области савременог стваралаштва у Републици Србији у 2024. години.
Реч је о конкурсима за финансирање или суфинансирање пројеката из области уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација) и за финансирање или суфинансирање проjеката из области ликовних, примењених и визуелних уметности, дизајна и архитектуре.
Детаљи о условима конкурса и формулари за пријаву налазе се на линку kultura.gov.rs/konkurs/.

________________________________________________
28.11.2023.

Јавни позив за доделу признања за врхунски допринос култури

Министарство културе Владе Републике Србије расписало је Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, који је отворен до 26. децембра.
У току јавног позива, репрезентативна удружења у култури, у својству овлашћених предлагача, достављају Министарству образложене предлоге уметника, односно стручњака у култури, који испуњавају услове за доделу признања за свако подручје за које се признање може стећи.
Признања у виду доживотног месечног новчаног примања уметнику, односно стручњаку у култури, може се стећи у областима: књижевно стваралаштво, књижевно преводилаштво, музичко стваралаштво, музичка интерпретација, ликовна уметност, примењена и визуелна уметност, дизајн и уметничка фотографија, филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво, позоришна уметност – сценско стваралаштво и интерпретација, опера, музичко сценско стваралаштво и интерпретација, уметничка игра (класичан балет, народна игра и савремена игра).
Такође, признања се могу стећи и у областима: дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура, превођење стручних и научних текстова, извођење музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање непокретног културног наслеђа, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање покретног културног наслеђа, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа, филмске и телевизијске делатности, научноистраживачка и едукативна делатност у култури, библиотечко-информациона делатност, издаваштво и продукција културних програма и дела.
Право на признање може остварити уметник, односно стручњак у култури, држављанин Републике Србије, који је дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, под условом да је допринео развоју културних вредности у Србији, односно њеној међународној афирмацији, да је добитник најзначајнијих награда и признања, сходно листи коју утврђују репрезентативна удружења, свако за своје подручје културе, да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе за која се додељује признање, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне установе и да је остварио право на пензију.
Испуњеност услова за доделу признања утврђује комисија која разматра достављене образложене предлоге, врши ужи избор и, у року до 60 дана од дана истека јавног позива, предлаже листу кандидата за доделу признања.
Детаљи о oвом јавном позиву налазе се на линку kultura.gov.rs/konkurs/.
https://www.srbija.gov.rs/vest/750939/javni-poziv-za-dodelu-priznanja-za-vrhunski-doprinos-kulturi.php

________________________________________________
16.11.2023.

Јавни позив за програм „Престоница културе Србије 2025”

Министарство културе Владе Републике Србије расписало је данас Јавни позив за учешће у програму „Престоница културе Србије” за 2025. годину у циљу унапређења квалитета културног живота јединице локалне самоуправе и покретања културног, уметничког и туристичког развоја кроз активирање постојећих и осмишљавање нових уметничких програма, као и кроз оживљавање постојећих и покретање нових институција културе.
Изабрана јединица локалне самоуправе понеће титулу „Престоница културе Србије 2025”.
У оквиру Програма „Престоница културе Србије”, Министарство пружа подршку локалним самоуправама или групи подносилаца који ће одредити међу собом носиоца пројекта да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе, појединцима, као и другим субјектима у култури, унапреде своје капацитете у култури, ојачају културну инфраструктуру, културну продукцију, обогате културну понуду и да се у години титуле представе јединственим културним и уметничким програмом.
Пријаве се подносе до 14. јануара 2024. године достављањем попуњеног упитника, штампано и електронски.
Конкурс је отворен за све јединице локалне самоуправе осим за градове Београд, Нови Сад, Чачак и Ужице, односно претходно изабране „Престонице културе Србије”.
Резултати ће бити објављени на званичној интернет страници Министарства културе а детаљи и упитник за пријаву налазе се на линку www.kultura.gov.rs/konkurs.

________________________________________________
09.11.2023.

Реконструисани Музеј Југославије представљен мултимедијалним догађајем „Обнова 2.0“

На свечаности поводом завршетка радова на згради Музеја „25. мај“, Музеј Југославије је мултимедијалним догађајем „Обнова 2.0“ представио архитектонску, културну, друштвено-историјску, споменичку и уметничку вредност тог објекта.
Истакнуто је да ће ускоро бити покренута и иницијатива да овај објекат буде утврђен за споменик културе.
Министарство културе подржало је пројекат рестаурације зграде Музеја са нешто више од 320 милиона динара, чиме је доказана брига о очувању архитектонске и уметничке вредности, као и да унапређењу функционалности зграде Музеја.
Наглашено је да обнова Музеја омогућава примену савремених система и услова за чување предмета од велике вредности за историју и културу Србије, јер ће нови уграђени материјали и системи значајно допринети очувању и баштињењу културних добара Музеја Југославије.

________________________________________________
07.11.2023.

Изабран представник Републике Србије на 60. Међународној изложби уметности Бијенала у Венецији 2024. године

Србију ће на 60. Међународној изложби уметности Бијенала у Венецији која ће се одржати од 20. априла до 24. новембра 2024. године представљати пројекат „Exposition Coloniale“, уметника Александра Денића и кустоскиње Ксеније Самарџије.
Представник Републике Србије на Венецијанском Бијеналу уметности изабран је једногласно на конкурсу који су, у име Министарства културе, расписали Музеј и Фондација савремене уметности у Београду.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42