СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
18.03.2019.

Представљен годишњи извештај о раду судова у Републици Србији

Врховни касациони суд представио је годишњи извештај о раду свих судова у Републици Србији за 2018. годину. Упоредном анализом годишњих извештаја Врховног касационог суда са извештајима које сачињава Европска комисија за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ) констатовано је да судови у Србији из године у годину имају све боље резултате.
Просечна дужина трајања првостепеног поступка у судовима, на основу последњег извештаја СЕПЕЖ-а, износила је 253 дана, док је тај просек у 2014. години био 580 дана.
Истакнуто је да Србију у 2019. години очекује измена Устава у делу који се односи на судску власт, састав, положај и надлежности ВСС.
Правосуђе у првој половини текуће године очекује израда нове Националне стратегије за унапређење рада правосуђа за период 2019-2024. која има циљ да предвиди будуће активности и мере, како би се ефикасност судства подигла на виши ниво.

________________________________________________
11.03.2019.

Савет Европе подржава напоре Министарства правде на уставним променама и ревизији Акционог плана за Поглавље 23

Савет Европе поздравио је напоре Министарства правде везане за уставне реформе, као и за ревизију Акционог плана за Поглавље 23.
Министарство правде истакло је да Србија интензивно сарађује са свим телима Савета Европе, а посебно са Европском комисијом за ефикасност правосуђа СЕПЕЖ (CEPEJ), услед које је статистичко извештавање судова знатно унапређено.
Наглашена је и важност подршке и помоћи Савета Европе при уставним реформама које су у току. О предлогу који је поднет Народној скупштини за улазак у процедуру промене Устава, у делу који се односи на положај судија и тужилаца, народни посланици би требало да гласају на пролећном заседању, како би скупштински Одбор за уставна питања и законодавство организовао јавне дебате, након којих ће коначан Нацрт бити израђен, како би се народни посланици поново изјаснили о њему. Уколико се овај предлог изгласа са две трећине гласова, биће расписан референдум.

________________________________________________
08.03.2019.

Подршка УСАИД-а унапређењу рада правосуђа

Значајан подстицај активностима на унапређењу рада правосуђа у Србији Министарство правде добија од УСАИД-а, пре свега кроз пројекте којима се континуирано подржава јачање владавине права и борбу против корупције.
Пројектом "Владавина права" пружа се значајна подршка изради првог радног текста нове националне стратегије унапређења рада правосуђа у Србији за наредни петогодишњи перод.
Овим пројектом посебна пажња се пружа јачању капацитета Државног правобранилаштва, као и члановима радне групе за израду измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, чија ће главна новина бити успостављање платформе за Е-аукцију.

________________________________________________
07.03.2019.

Одобрено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу

Одбор за правни систем и државне органе Владе Србије одобрио је спровођење јавне расправе о Нацрту закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу.
У складу са утврђеним Програмом спровођења, јавна расправа ће се одржати у периоду од 8. марта до 29. марта 2019. године.
Програмом је предвиђено да у јавној расправи учествују релевантни државни органи, представници цивилног друштва, стручне јавности и других заинтересованих страна.
Образложење за доношење овог закона и Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу објављено је на интернет презентацији Министарства правде.интернет презентацији Министарства правде.

________________________________________________
06.03.2019.

Објављен први Нацрт закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији Нацрт закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу који је израдила радна група Министарства правде коју су чинили представници Министарстава правде, финансија и Пореске управе.
Нацрт овог закона предлаже увођење новог начина којим се уређују услови и поступци под којима се утврђује имовина и увећање имовине физичког лица, његови приходи стечени у одређеном периоду, као и посебан порез на увећање имовине за које физичко лице не може да докаже да је стекло на законит начин.
Закон се неће односити само на функционере, већ на све грађане троше више него што приказују да зарађују. Увећање имовине правних лица веће од приказаних прихода доказиваће ПУС.
Министарство правде у наредном периоду отвориће јавну расправу како би стручна и општа јавност могла да достави своје коментаре и сугестије у циљу унапређења текста закона.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42