Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
21.03.2023.

Представљени резултати истраживања о узроцима недовољног пријављивања насиља у породици

Истраживање „Зашто жене не пријављују насиље у породици?“, које је представила институција Повереника за заштиту равноправности и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), показало је да су страх од насилника, срамота због доживљеног насиља, стрепња од осуде блиске околине, неповољна економска ситуација и неповерење у институције, главни су разлози зашто жене не пријављују насиље у породици.
За ефикасно спречавање родно заснованог насиља и насиља у породици од пресудног значаја је правовремено препознавање, откривање и пријава насиља. Због тога је Министарство правде од самог почетка примене Закона о спречавању насиља у породици посебан акценат ставило на едукације и специјализоване обуке кроз које је прошло више од хиљаду учесника - представника правосудних функција, али и представника других институција надлежних за спречавање насиља.
Истраживање „Зашто жене не пријављују насиље у породици?“ спровео је Центар за слободне изборе и Демократију (ЦеСид) од 10. новембра до 5. децембра 2022. године, на репрезентативном узорку од 1004 жене старије од 18 година, укључујући и жене које су изложене вишеструкој дискриминацији.
Од укупног броја испитаница, 35% је доживело неки облик насиља. Њих 47% се након искуства насиља није обратило ниједној институцији за подршку, а 28% се обратило некоме из личног окружења.
Када је у питању заштита од насиља у породици, жене највеће поверење имају у сигурне куће, здравство и полицију, а најмање у општинску бесплатну правну помоћ. Испитанице су такође навеле да би се у случају да доживе насиље најпре обратиле члановима породице (38%), полицији (28%), и пријатељима (9%).

________________________________________________
16.03.2023.

Одржана прва седница Савета за сузбијање насиља у породици

Одржана је прва седница Савета за сузбијање насиља у породици у новом сазиву. Овај Савет образован је 2017. године, одлуком Владе Републике Србије, са циљем да прати примену Закона о спречавању насиља у породици, а има кључну улогу у координацији активности надлежних државних органа и установа, као и праћењу делотворности мера предузетих ради заштите од свих облика физичког, сексуалног, психичког и економског насиља у породици.
У циљу ефективности и боље имплементације закона, изражена је потреба за усклађивањем Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима, са Законом о спречавању насиља у породици.

________________________________________________
13.03.2023.

Обилазак и презентација Централног дигиталног архивског система министарства правде и правосудних органа у Београду

Министарка правде је са сарадницима обишла Архивски депо правосудних органа у Београду.
У старом архивском депоу, на локацији Вилине воде, формирано је окружење за најсавременији скенинг центар, за потребе сређивања и дигитализације архиве судских предмета Вишег суда у Београду, као и Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду.
Реализацијом овог пројекта повећаће се технички капацитети и ниво безбедности архиве судова.
Такође, класификовани судски предмети, према роковима чувања и надлежности судова, биће припремљени за процес излучивања, односно биће припремљени за скенирање, дигитализацију, а самим тим и за безбедно и поуздано похрањивање у архивистичко информатичку базу података на дуготрајно чување.
Правосудни органи у Београду тиме добијају Централни дигитални архивски систем који ће омогућити стварање електронске архиве.

________________________________________________
06.03.2023.

О сарадњи министарстава правде Србије и Црне Горе

Министарка правде Републике Србије и министар правде Црне Горе одржали су састанак на коме је једна од тема била допуна Уговора о изручењу у погледу проширења кривичних дела корупције која су обухваћена овим уговором.
Такође, истакнута је потреба да се интензивира рад на ратификацији Споразума о размени података у сврхе провере изјава о имовини између Републике Србије, Црне Горе и Републике Северне Македоније. Разматрана су и питања која се односе на израду Споразума о деоби трајно одузете имовине између Републике Србије и Црне Горе, као и о
предметима изручења и трансфера окривљених и осуђених лица између две државе.

________________________________________________
22.02.2023.

Одржана Конференција о реформи правосуђа

Конференција о реформи правосуђа „Уставни амандмани, нови закони, примена у пракси“, коју је организовало Министарство правде одржана је у Београду.
Република Србија изменила је Устав у делу који се односи на правосуђе како би га ускладила са европским стандардима. Министарство правде Србије је од априла 2022. године радило на изменама и допунама судских и тужилачких закона како би се ускладили са изменама Устава и европским стандардима, уз помоћ заједничког пројекта ЕУ и Савета Европе „Подршка реформи правосуђа у Србији“. Након јавних консултација, које су одржане од септембра 2022. до јануара 2023. године, нови Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о Високом савету судства, као и Закон о јавном тужилаштву и Закон о Високом савету тужилаштва усвојила је Народна скупштина 9. фебруара 2023. године. На конференцији је истакнут значај усвајања нових закона као суштинског корака ка постизању ефикасног и независног правосуђа, док је истовремено наглашена неопходност њиховог делотворног спровођења.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42