Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
13.12.2022.

У Народном музеју у Београду постављена електронска платформа за особе са инвалидитетом

У Народном музеју у Београду је, уз подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС, постављена електронска платформа за особе са инвалидитетом, па је ова културна установа постала је приступачна свим грађанима Србије.
Свечано обележавање Међународног дана људских права у Народном музеју у Београду организовало је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална организација особа са инвалидитетом Србије – НООИС.
Наведено је да, поред укључивања у свакодневни друштвени живот, једнака пажња мора да се посвети економском оснаживању особа са инвалидитетом, као и других осетљивих група. Србија је ове године добила први Закон о социјалном предузетништву, који за циљ има да уреди и унапреди ову област, и који на системски начин треба да обезбеди интеграцију друштвено осетљивих група у привредни живот.

________________________________________________
07.11.2022.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржао састанак са председницима 33 савеза особа са инвалидитетом

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одржао је састанак са представницима 33 савеза удружења особа са инвалидитетом који окупљају око 500 локалних удружења особа са инвалидитетом са територије Републике Србије.
На састанку је разговарано о унапређењу процедура за расподелу средстава Буџета Републике Србије намењених подстицању програма од јавног интереса у области заштите особа са инвалидитетом, као и другим активностима, које Министарство и савези могу заједно да реализују.
Током сусрета посебна пажња посвећена је унапређењу укључености особа са инвалидитетом у друштвену заједницу.

________________________________________________
06.10.2022.

Наставља се немачко – српска развојна сарадња у области социјалне инклузије

Радни састанак са представницима Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), на којем су представљени предлози обе стране за наставак сарадње, одржан је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Представници ГИЗ-а представили су начин на који могу пружити подршку у процесу европских интеграција у Србији када је реч о поглављу 19 и за тренутно стање у овом поглављу, као и за питање миграција, социјалне инклузије и социјалног предузетништва.
Истакнута су три главна правца подршке Србији, а то су: интегрисане услуге на локалном нивоу, борба против дискриминације и спровођење Стратегије деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници и Закона о социјалном предузетништву.
Предложена је даља сарадња и подршка ГИЗ-а у изради недостајућих нормативних аката, у имплементацији Стратегије деинституционализације и акционог плана за њено спровођење, изради Нацрта стратегије социјалне заштите и пратећег акционог плана, подршци и даљем јачању родне равноправности у Србији, подршци повратницима на основу Споразума о реадмисији, имплементацији Закона о социјалном предузетништву и Стратегије о економским миграцијама.

________________________________________________
27.06.2022.

Брига о деци и развијање услуга подршке деци, породици и родитељству

Влада Републике Србије препознаје важност бриге о деци и значај развијања услуга подршке деци, породици и родитељству, које реализује кроз низ различитих мера и политика, истакнуто је на завршној конференцији пројекта „Права детета у Србији – унапређење положаја деце у правосудном систему РС“.
Систем социјалне заштите, у коме су деца заступљена у великој мери, посвећен је унапређењу услуга којима може одговорити на потребе деце и предузима велики број активности у циљу даљег развоја заштите права корисника и деце.
Република Србија је у јануару ове године усвојила Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници, која је фокурисана на подршку породици и детету.
Такође, усвојен је и Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити, који потврђује пут ка деинституционализацији и ставља нагласак на партиципацији корисника у одлучивању о својој судбини, потребама и даљој заштити увек када је то могуће.

________________________________________________
31.05.2022.

Србија одлучна у борби за бољу демографску слику

Влада Републике Србије посвећена је изналажењу различитих решења са циљем успоравања или ублажавања последица демографских промена и уклањању најзначајнијих фактора који до њих доводе“, истакла је министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић на представљању Националног извештаја о људском развоју за Србију 2022. године: „Људски развој као одговор на демографске промене“.
Министарка Кисић је рекла да је проблем депопулације неисцрпан и актуелан већ деценијама, као и да представља један од главних приоритета рада Владе Србије и у наредном периоду.
Како је навела, Србија овим извештајем, којим се сагледава феномен депопулације на свеобухватан начин, исказује спремност да се укључи у борбу за највреднији ресурс данашњице - људе и њихов потенцијал, као основе развоја сваког модерног друштва.
„Република Србија је много тога урадила на подстицају наталитета кроз подршку породицама и мајкама, као што су повећање финансијске подршке, посебно за прво дете, подршка паровима при вантелесној оплодњи, финансијска подршка мајкама за куповину стана, а наставиће и да на тржиште рада, кроз активне мере запошљавања, још интензивније укључује и теже запошљиве категорије становништва“, рекла је министарка Кисић.
Такође, она је додала да је и од великог значаја Закон о социјалном предузетништву, којим се по први пут на свеобухватан начин уређује област социјалног предузетништва и подстиче његов даљи развој.
Проф. др Кисић је истакла да је много урађено и на укључивању младих на тржиште рада, посебно кроз програм „Моја прва плата“, а предстоји и имплементација програма „Гаранција за младе“.
„Циљ Владе Србије је усмеравање свих капацитета ка побољшању демографске слике, подстицају рађања, неговању породица, брига о старима, стварању амбијента за унапређење квалитета живота наших грађана, како би наша Србија била још јача и напреднија“, закључила је министарка проф. др Дарија Кисић.
Израду Националног извештаја о људском развоју за Србију 2022. године, покренули су Влада Републике Србије, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Популациони фонд Уједињених нација (УНФПА).

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42