Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
13.03.2023.

Обилазак и презентација Централног дигиталног архивског система министарства правде и правосудних органа у Београду

Министарка правде је са сарадницима обишла Архивски депо правосудних органа у Београду.
У старом архивском депоу, на локацији Вилине воде, формирано је окружење за најсавременији скенинг центар, за потребе сређивања и дигитализације архиве судских предмета Вишег суда у Београду, као и Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду.
Реализацијом овог пројекта повећаће се технички капацитети и ниво безбедности архиве судова.
Такође, класификовани судски предмети, према роковима чувања и надлежности судова, биће припремљени за процес излучивања, односно биће припремљени за скенирање, дигитализацију, а самим тим и за безбедно и поуздано похрањивање у архивистичко информатичку базу података на дуготрајно чување.
Правосудни органи у Београду тиме добијају Централни дигитални архивски систем који ће омогућити стварање електронске архиве.

________________________________________________
06.03.2023.

О сарадњи министарстава правде Србије и Црне Горе

Министарка правде Републике Србије и министар правде Црне Горе одржали су састанак на коме је једна од тема била допуна Уговора о изручењу у погледу проширења кривичних дела корупције која су обухваћена овим уговором.
Такође, истакнута је потреба да се интензивира рад на ратификацији Споразума о размени података у сврхе провере изјава о имовини између Републике Србије, Црне Горе и Републике Северне Македоније. Разматрана су и питања која се односе на израду Споразума о деоби трајно одузете имовине између Републике Србије и Црне Горе, као и о
предметима изручења и трансфера окривљених и осуђених лица између две државе.

________________________________________________
22.02.2023.

Одржана Конференција о реформи правосуђа

Конференција о реформи правосуђа „Уставни амандмани, нови закони, примена у пракси“, коју је организовало Министарство правде одржана је у Београду.
Република Србија изменила је Устав у делу који се односи на правосуђе како би га ускладила са европским стандардима. Министарство правде Србије је од априла 2022. године радило на изменама и допунама судских и тужилачких закона како би се ускладили са изменама Устава и европским стандардима, уз помоћ заједничког пројекта ЕУ и Савета Европе „Подршка реформи правосуђа у Србији“. Након јавних консултација, које су одржане од септембра 2022. до јануара 2023. године, нови Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о Високом савету судства, као и Закон о јавном тужилаштву и Закон о Високом савету тужилаштва усвојила је Народна скупштина 9. фебруара 2023. године. На конференцији је истакнут значај усвајања нових закона као суштинског корака ка постизању ефикасног и независног правосуђа, док је истовремено наглашена неопходност њиховог делотворног спровођења.

________________________________________________
11.01.2023.

Одржан Округли сто о нацртима нових правосудних закона

У сарадњи са пројектом „Подршка реформи правосуђа у Србији“ Министарство правде је, у оквиру јавне расправе о нацртима нових правосудних закона, организовало у Београду Округли сто са представницима невладиног сектора, амбасадорима држава чланица Европске уније у Републици Србији и представницима међународних организација.
Министарство правде намерава да поступак доношења нових правосудних закона буде што инклузивнији и транспарентнији, а округли столови организују се како би се са нацртима правосудних закона упознала шира стручна и друга заинтересована јавност. У том циљу, Министарство правде настоји да укључи представнике струке науке, цивилног сектора, медија и све остале заинтересоване стране да што активније учествују у овом процесу, током кога су већ одржани скупови, округли столови у научним установама и на правним факултетима, као и конференције струковних удружења.
Промене које се догађају у нашем правосуђу имају за циљ јачање владавине права и правне сигурности у Републици Србији, кроз успостављање независног судства и самосталног јавног тужилаштва.
Јавна расправа о Нацрту закона о уређењу судова, Нацрту закона о судијама, Нацрту закона о Високом савету судства, Нацрту закона о јавном тужилаштву и Нацрту закона о Високом савету тужилаштва траје до 15. јануара 2023. године.

________________________________________________
19.12.2022.

Позитивна оцена Венецијанске комисије у процесу израде нацрта правосудних закона Србије

Венецијанска комисија је на 133. пленарној седници усвојила позитивно мишљење на достављене нацрте Закона о јавном тужилаштву и Закона о Високом савету тужилаштва.
Оцена известилаца је да ће Уставни амандмани и пратећи законски сет допринети изузетном степену унапређења правосуђа у Србији. Овакав резултат је настао захваљујући конструктивном дијалогу које је Министарство правде водило са Венецијанском комисијом и пре и после издавања драфт мишљења.
Министарство правде наставља своју агенду, а следеће недеље почиње одржавање округлих столова у оквиру јавне расправе која ће трајати до 15. јануара.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42