СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Култура

„Кад оцењујем неко уметничко дело, однесем га и ставим поред нечега што је Бог створио, поред дрвета или цвета. Ако је у питању несклад, значи да то није уметност.”
- Марк Шагал

Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

07. 02. 2017.

Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања мења и допуњује Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС”, бр. 16/16) тако што поред правнојезичке стилизације дела става 2. члана 3. допуњује члан 7. став 4. увођењем обавезе за орган који расписује конкурс да наративни и финансијски извештај учесника конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од године дана објави на свом веб сајту, те кроз нови члан 41а.прописује могућност да орган који расписује конкурс, по завршетку пројектног суфинансирања у текућој години, може да изради извештај о спроведеном конкурсу и анализу квалитета подржаних пројеката на основу извештаја корисника и да их објави на свом веб-сајту. Том приликом овај орган приликом израде анализе квалитета подржаних пројеката може да ангажује независне стручњаке за медије и медијске раднике.
Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Образац 2 – Наративни и финансијски извештај, који су одштампани уз Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, замењује се новим обрасцима 1 и 2, који су одштампани уз овај правилник и чини његов саставни део. Правилник је ступио на снагу 4.фебруара 2017.године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42