СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Локална самоуправа

„Где недостаје људи, треба да сами будемо људи.”
- немачка

Могућности измиривања обавеза путем асигнације у 2017. години за школе чији су рачуни у блокади

04. 04. 2017.

Влада РС донела је 3. марта ове године Закључак о давању сагласности да, изузетно у 2017. години, због блокаде рачуна основних и средњих школа на територији Републике Србије, јединице локалне самоуправе путем асигнације могу да измирују обавезе према основним и средњим школама, а по основу обавеза основних и средњих школа према повериоцима. Тиме је, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему („Сл. гл. РС” бр. 54/09... 99/16) омогућено извршавање расхода, који су предмет донетог закључка на обрачунској основи.
У наведеном случају неопходно је да:
− сва три учесника у асигнацији потпишу уговор о асигнацији,
− упућеник (јединица локалне самоуправе) попуњава налог за пренос средстава, а у шифри плаћања уноси класификацију према облику плаћања 2 (безготовински) и класификацију према основу плаћања за пренос средстава са свог рачуна, на рачун примаоца (добављач), на име измирења обавезе упутиоца (основне, односно средње школе),
− упутилац (основна, односно средња школа) попуњава налог за пренос средстава, тако што у шифри плаћања налога уноси класификацију према облику плаћања 3 (обрачунски), а затим класификацију према основу плаћања и подноси Управи за трезор.
У наведеном случају, основне, односно средње школе у обавези су да новчане обавезе измирене компензацијом, асигнацијом, цесијом или на други начин, у складу са прописима, евидентирају преко рачуна преко којег врше плаћања – најмање једанпут месечно.

________________________________________________

Објављена анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи

24. 03. 2017.

Публикација Анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи припремљена је од стране међународних и домаћих експерата у складу са водичем Савета Европе за анализу тренинг потреба. У публикацији су сумирaни општи налази који указују на нeдoстaтaк вeштинa и знaњa зaпoслeних нa нивoу JЛС. Такође, дате су и препоруке за даљи рад локалних самоуправа по питању спровођења обука запослених.Анализа потреба за обуком запослених у локалној самоуправи показала је да постоје две групе идентификованих потреба – опште потребе које се односе на системске изазове као што су лидерске вештине, модерне технике управљања људским ресурсима, управљање учинком, управљање пројектима, локални економски развој и хитне потребе које се односе на управни поступак, ревизију, управљање јавном имовином, управљање отпадним водама и чврстим отпадом, електронску управу, управљање финансијама, јавне набавке и поступак тендера, итд.

Публикацију можете преузети овде.

________________________________________________

Без линеарног смањивања броја запослених у државној управи и локалним самоуправама

16. 03. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе саопштило је да неће бити линеарног смањивања броја запослених у државној управи и локалним самоуправама, као и да ће појединим општинама бити дозвољено запошљавање у зависности од ситуације.

________________________________________________

За услуге социјалне заштите 701 милион динара

16. 03. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања потписало је уговоре о наменским трансферима са представницима 123 локалне самоуправе из читаве Србије. Наменски трансфери, у укупном износу од 701 милион динара, обезбеђени су из буџета и намењени развоју постојећих и успостављању нових услуга социјалне заштите.
» детаљније «

________________________________________________

Опремање пословних зона у 26 градова и општина

13. 03. 2017.

Министарство привреде саопштило је да ће у овој години са 364,3 милиона динара суфинансирати радове на изградњи и обнови саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословним зонама. У саопштењу се наводи да ће бити суфинансирани и радови који обезбеђују доступност пословне зоне и њено повезивање са окружењем у 26 општина и градова. Ових 26 пројеката, које су предложиле локалне самоуправе, биће суфинансирани у оквиру „Програма подршке развоју пословне инфраструктуре“ који се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање малих и великих предузећа, привлачења инвестиција и отварања нових радних места.
» детаљније «

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42