СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

21. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је Правилник о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, који је објављен у Сл. гл. РС, бр.11/17, од 17.02.2017. године, са ступањем на снагу 25.02.2017. године.

У Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (Сл. гл. РС, бр. 65/15, 71/15 – исправка, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 – исправка, 78/16, 89/16 и 101/16, у даљем тексту: Листа лекова), извршене су измене и допуне у Листи А, ( група A,С,G,J,L,N,R,S), Листи A1 ( група В,C,G,H,J,N,R,), Листи Б (група A,B,C,H,J,L,M,N,V), Листи Ц (група B,L) и Листи Д ( група B,D,J). Измене и допуне извршене су код 46 лекова и односе се на класификацију INN лека, заштићено име лека, фармацеутски облик лека, паковање и јачину лека, назив произвођача лека и цржаву производње лека, као и на индикационо подручје, док је са Листе лекова брисано 29. Лекова. У Листи лекова, у Листи Д, група D, после лека methoxsalen (N002485) додат је лек acitretin (N003905 и N003913) за лечење псоријазе.

________________________________________________

Договорени кораци у реконструкцији болница у Србији

17. 02. 2017.

Влада Србије и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре су на првом састанку Координационог тела за реализацију пројеката, улагања у реконструкцију или изградњу клиничких здравствених центара, нагласили да ће се бавити конкретним задацима и њиховом реализацијом.
Постигнут је договор да представници установа у наредних десет дана припреме и прикупе сву документацију која је потребна за почетак грађевинских радова, као и коначну процену трошкова.
Наредни састанак Координационог тела биће одржан 28. фебруара, када ће бити утврђен почетак радова на сваком од појединачно одређених пројеката за седам здравствених установа у Србији (Универзитетска дечја клиника у Тиршовој, Клиника за гинекологију и акушерство у Вишеградској, КБЦ „Драгиша Мишовић”, Ургентни центар КЦС, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Клиника за неурохирургију КЦС и Одељење педијатрије КБЦ Земун).

________________________________________________

Електронски рецепти за лекове уместо папирних

17. 02. 2017.

Министарство здравља Србије најавило је да ће од маја ове године рецепти за лекове уместо папирних бити – електронски (е-рецепти). Нови рецепти ће за хроничне болеснике важити шест месеци, а здравство ће од њих на годишњем нивоу уштедети до два милиона евра. Рецепт ће се формирати код лекара, који га преписује пацијенту и остаће забележен у виртуелном систему названом „Изис”. Пацијент може да оде у апотеку и тамо се идентификује са својом здравственом књижицом преко е-идентификације, а на екрану код апотекара ће се видети рецепти који су на располагању за подизање лека. Апотеке које имају уговор са РФЗО биће укључене у нови систем, па ће пацијенти моћи лекове да подижу и у државним и у приватним апотекама, наводе у РФЗО.

________________________________________________

Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину

14. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2017. годину који је по добијању сагласности Владе објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 8/17. Од 3.02.2017. године, са ступањем на снагу 11. 02.2017. године.

Овим правилником уређује се садржај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања из Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 109/05 – исправка, 57/11, 110/12 – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – УС, 106/15 и 10/16 – др. закон), за поједине врсте здравствених услуга и поједине врсте болести, проценат плаћања из средстава обавезног здравственог осигурања до пуног износа цене здравствене услуге, као и проценат плаћања осигураног лица у 2017. години, као и начин и поступак наплаћивања партиципације, престанак плаћања партиципације у току календарске године као и повраћај средстава уплаћених изнад највишег годишњег износа, односно највишег износа партиципације по одређеној врсти здравствене услуге у 2017. години.
» детаљније «

________________________________________________

Ускоро потписање уговора о осигурању лекара од професионалне одговорности

13. 02. 2017.

У наредним данима биће потписан уговор о осигурању лекара од професионалне одговорности, саопштила је Лекарска коморе Србије (ЛКС). Лекари ће бити осигурани док лече пацијенте у болницама, домовима здравља и клиникама, али и када буду радили допунски посао, у некој приватној здравственој установи. Укупна сума осигурања за све одштетне случајеве јесте два милиона евра, а осигурана сума по лекару је минимум 12.000 евра. Новац за осигуравајуће полисе обезбеђен је од чланарине у Лекарској комори Србије коју плаћају сви лекари.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42