Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска
06.02.2024.

Расписан Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима и удружењима за студенте за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години

Министарство просвете расписало је Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2024. години.
На овај начин Министарство подржава реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2024. години, и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и организовање одмора и опоравка студената.
Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда и која остварују своје активности на територији Републике Србије.
Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом је до 20. фебруара 2024. године.

________________________________________________
29.01.2024.

Одржана Друга годишња конференција о образовању

На Другој годишњој конференцији о образовању истакнути су добри резултати у области дуалног образовања који су приметни и приликом упоређивања просечних бруто плата оних ученика који су се образовали по овом моделу у односу на оне који су образовани по класичном моделу образовања.
Потписан је и Протокол између Владе и репрезентативних синдиката, а у току је нова фаза запошљавања наставника са одређеног на неодређено.
Претходни период обележиле су интензивне активности чији је циљ јачање васпитне функције школа, као и реализација раније утврђеног сета мера за бољу превенцију и ефикасније реаговање и поступање у случајевима насиља у школама.
Издваја се пројекат инклузивно предшколско васпитање и образовање – инвестиција је 47 милиона евра за реконструкцију или изградњу 23 вртића са 11 000 нових места за малишане. Око 55 милиона евра биће уложено у 53 основне и средње школе. Улагаће се и у високо образовање, у Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Студентски дом у Нишу, факултете музичких, примењених и ликовних уметности, Ботаничку башту и Електротехнички факултет у Београду.

________________________________________________
12.01.2024.

Расписан Конкурс за доделу стипендија „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину

Министарство просвете расписало је Конкурс за доделу стипендија у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ за школску 2023/2024. годину.
Шта све стипендија у оквиру Пројекта стипендирања припадника српске националне заједнице из држава у региону које су обухваћене Пројектом обухвата прочитајте овде.
Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије је 15. март 2024. године.
Кандидат треба овде да попуни пријавни формулар и достави скенирану документацију на мејл адресу srbiizregiona@prosveta.gov.rs.
Оверене копије оригиналне документације заједно са потписаним пријавним формуларом достављају се Министарству спољних послова путем дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у државама у којима живе.

________________________________________________
28.12.2023.

Стипендије Министарствa просвете и науке Украјине за 2024/2025. годину

Министарство просвете, у сарадњи са амбасадом Украјине у Републици Србији, обавештава заинтересоване да је Министарство просвете и науке Украјине објавило конкурс за стипендије за српске држављане за академску 2024/2025. годину, и то за основне, мастер и докторске студије.
Понуђене стипендије се односе на област хуманистичких, друштвених и техничких наука. Језик студија је украјински.
Пријављивање се врши слањем документације на адресу Министарства просвете, са назнаком „За стипендије Украјине за 2024/2025. годину“.
Рок за пријаву је 17. март 2024. године.
Текст конкурса преузмите овде.

________________________________________________
22.12.2023.

Потписани уговори о изградњи четири нова вртића у Крагујевцу, Чачку, Алибунару и Пећинцима

Потписивањем уговора у Влади Републике Србије, најављена је изградња четири нова вртића, у Крагујевцу, Чачку, Алибунару и Пећинцима.
Изградњом четири нова вртића биће обезбеђенo укупно 690 нових места за децу предшколског узраста, а укупна вредност инвестиције је већа од 522 милиона динара.
Министарство просвете наставља са радом на испуњењу стратешког циља, а то је ширење капацитета и унапређење система предшколског васпитања и образовања на свим нивоима. Потписивањем уговора обезбеђено је 690 нових места, а крајњи циљ је да се, кроз изградњу и адаптацију 23 вртића у 22 локалне самоуправе обезбеди нових 11.000 места за малишане. Све ове активности реализују у оквиру Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ које Министарство просвете спроводи у сарадњи са Светском банком и уз подршку локалних самоуправа.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42