СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Јавна предузећа

„Ко иде исправним путем, лако ће добити следбенике, јер добро је у свим људима само му треба дати подстрека.”

Правилник о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава

01. 03. 2017.

Овим правилником ближе су прописани услови за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије ( Фонда), као и начин расподеле тих средстава.

Корисник средстава може бити: јединица локалне самоуправе, односно правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе ( даље: инвеститор), правно лице које управља регулационим и заштитним водним објектима, водним објектима за одводњавање и водним објектима за заштиту од ерозија и бујица на сливовима акумулација у јавној својини, правно лице које обавља научноистраживачку делатност и које издаје научне часописе за уређење, заштиту и коришћење вода или припрема и организује научне и/или стручне скупове из области управљања водама, као и правно лице које организује манифестацију „Дан Дунава” и „Дан Саве”.

Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се у року од 20 дана од дана објављивања годишњег програма управљања водама у „Службеном гласнику Републике Србије”. Захтев за расподелу и коришћење средстава Фонда подноси се на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Правилник ступа на снагу 4. марта 2017. године.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42