Специфичности буџетских корисника
 

Државни органи и организацијe

„Када кажемо да се с нечим слажемо у принципу, то онда значи да нам не пада на памет да ту идеју спроведемо у пракси”
- Бизмарк
30.05.2023.

Настављамо са преговорима на унапређењу положаја запослених у државним органима и органима, организацијама и службама у јединицама локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Синдикат управе Србије и Стална конференција градова и општина (СКГО) потписали су Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, којим се прецизирају поједине одредбе у погледу права и обавеза запослених у органима, службама и организацијама јединица локалне самоуправе.
Истовремено, потписан је и Споразум о продужетку важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе до 31. маја 2026. године, чиме се обезбеђује несметано и континуирано остваривање права предвиђених у колективном уговору за запослене у једницама локалне самоуправе.
Истакнуто је да ће се и у наредном периоду наставити са преговорима на унапређењу положаја запослених у државним органима и органима, организацијама и службама у јединицама локалне самоуправе.

________________________________________________
30.05.2023.

Јавни позив за достављање коментара на Извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2020-2022. године

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2020-2022. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација о овом документу.
Као орган државне управе који координира националне активности у оквиру ове иницијативе, Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да достави своје коментаре на припремљени документ најкасније до 9. јуна 2023. године.

________________________________________________
19.05.2023.

Објављена Листа саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину

У циљу организовања мреже професионалаца, практичара који пружају саветодавну и стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику, а ради квалитетнијег обављања образовно-васпитног рада, Министарство просвете утврдило је Листу изабраних саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину.
Институт саветника спољњег сарадника успостављен је 2016. године, а саветници спољњи сарадници на услузи су свим школама које желе да унапреде квалитет рада у односу на резултате самовредновања /спољашњег вредновања једне или више области квалитета.
Они, заједно са школским тимовима, утврђују циљеве које образовне установе желе да постигну и помажу им у изради акционог плана за унапређивање рада школе.

________________________________________________
04.05.2023.

Објављен јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи

Национална академија за јавну управу је дана 3. маја 2023. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.
На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.
Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку.
Рок за подношење пријава је 2. јун 2023. године.

________________________________________________
25.04.2023.

Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Јавна расправа „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе” одржана је у Новом Саду. Министарство државне управе и локалне самоуправе истакло је да намерава да успостави истоветан и уједначен правни режим за службенике и субјекте на свим нивоима власти и да ојача управљачку одговорност.
Истакнуто је да се прошле године започело са увођењем система компетенција у рад покрајинске и локалне самоуправе, док ће ове године започети припрема за увођење запошљавања на бази компетенција, како би целокупно управљање људским ресурсима било засновано на знањима, вештинима и способностима које су потребне за делотворно обављање послова управе.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42