Специфичности буџетских корисника
 

Социјална заштита

„Не дозволи језику да грми, ако ти снага шапуће.”
- Сенека
05.01.2022.

Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписало је јавни конкурс за подношење предлога програма на програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у 2022. години.
Предмет овог конкурса је укључивање особа са инвалидитетом у различите инклузивне програме и активности које реализују савези непосредно или кроз рад локалних удружења, са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом.
Из буџета Републике Србијe опредељен је у износ од 250 милиона динара за ову намену. Рок за подношење пријава је 24. јануар 2022

________________________________________________
28.12.2021.

Потписан Меморандум о сaрадњи са програмом Немачке развојне сарадње

Меморандум о сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и програма Немачке развојне сарадње ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији'' потписан је у Београду.
Циљ Меморандума је да се олакша спровођење мера за запошљавање Рома, повратника и других осетљивих група, као и унапређење институционалних оквира, механизама и услуга у области запошљавања и социјалног укључивања осетљивих група.

________________________________________________
17.11.2021.

Систем социјалне заштите у време пандемије Ковида 19

Систем социјалне заштите је у време пандемије Ковида 19 заиста положио тест у односу на заштиту својих корисника, истакнуто је на конференцији „Солидарност као одговор на кризу изазвану пандемијом“.
Систем социјалне заштите је усмерен на стварање једнаких могућности за све, на уклањање свих баријера и на пружање материјалне и психолошке подршке онима којима је потребна.
Влада Републике Србије успела је да уведе одговарајуће епидемиолошке мере, достави установама социјалне заштите на време антигенске тестове за превентивно деловање и потребну заштитну опрему, а обезбеђена је и могућност имунизације која је дала одличне резултате.

________________________________________________
08.11.2021.

Унапређење права из области социјалне заштите оболелих од ретких болести

Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ради на унапређењу права из области рада и социјалне заштите рањивих друштвених категорија и особа оболелих од ретких болести, истакнуто је на регионалној онлајн конференцији о ретким болестима „Бринути за ретке: пут напретка“. На конференцији је наглашено да је у току израда нове Стратегије социјалне заштите и измена кровног Закона о социјалној заштити, где је посебна пажња посвећена обезбеђивању права оболелих од свих ретких болести. Планирано је и да се актима из области рада и радних односа подстиче флексибилно радно ангажовање за родитеље деце оболеле од ретких болести, као што су рад од куће, рад са скраћеним радним временом, као и плаћено одсуство за родитеље и старатеље који се брину о деци и лицима оболелим од ретких болести и то без ограничења у узрасту. Институције Републике Србије чине велике напоре за побољшање положаја особа оболелих од ретких болести, да се ти напори огледају кроз унапређење превенције и дијагностике, успостављање Регистра ретких болести, подизање нивоа свести и знања о ретким болестима, унапређење лечења, неге и социјалне заштите путем центара за ретке болести, обезбеђивање доступности лекова и медицинских средстава и укључивање ових лица у систем социјалне заштите. Србија је 2019. године усвојила Национални програм за ретке болести за период 2020-2022. године и пратећи Акциони план, а образоване су и радне групе за праћење имплементације Програма.

________________________________________________
13.10.2021.

О унапређењу положаја особа са инвалидитетом

На конференцији поводом обележавања 12. октобра - Светског дана борбе против артритиса наглашено је да је један од приоритета у раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања унапређење положаја особа са инвалидитетом.
Запошљавање особа са инвалидитетом представља и део Стратегије запошљавања за период 2021-2026. године и пратећег Акционог плана, а томе су посвећене и мере активне политике запошљавања.
У 2021. години из Буџета Републике Србије издвојено је 625 милиона динара за подршку предузећима која запошљавају особе са инвалидитетом, као и 468 милиона за заштиту и подршку програмским активностима особа са инвалидитетом. Истоввремено, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је преко Националне службе за запошљавање определило 550 милиона динара за подршку запошљавању особа са инвалидитетом.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42