Специфичности буџетских корисника
 

Правосуђе

„Предузети нови корак, изговорити нову реч – то је оно чега се људи највише плаше”
- Фјодор Достојевски
09.05.2022.

Почеле са радом радне групе за израду сета правосудних закона

Радна група за израду радног текста Закона о уређењу судова, радног текста Закона о судијама, и радног текста Закона о Високом савету судства, као и Радна група за израду радног текста Закона о јавном тужилаштву и радног текста Закона о Високом савету тужилаштва отпочеле су данас са радом, када је у Министарству правде Републике Србије одржан први састанак њихових чланова – правника стручњака из државних органа, судова, јавних тужилаштава, научних института, професора правних факултета и представника адвокатуре.
Том приликом je постигнут договор o динамици састајања радних група и интензивирању процеса рада у циљу што ефикасније и квалитетније израде радних текстова ових закона, чију ће полазну основу чинити Акт о промени Устава Републике Србије, препоруке садржане у мишљењима Венецијанске комисије, као и међународни стандарди.
Састанци радних група ће се одржавати наизменично сваке недеље, у циљу благовремене израде радних текстова, прибављања мишљења Венецијанске комисије, као и усвајања закона у оквиру рока предвиђеног Уставним законом за спровођење Акта о промени Устава.

________________________________________________
28.04.2022.

За пројекте од јавног интереса пола милијарде динара

Министарство правде је седму годину за редом спровело Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет). На предлог Комисије Министарства правде, Влада Републике Србије је донела Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, којим је пола милијарде динара расподељено на 186 пројеката од јавног интереса.

________________________________________________
04.04.2022.

Други прелазни извештај о усклађености Републике Србије са греко препорукама

Министарство правде, у складу са Правилником Групе држава за борбу против корупције Савета Европе (ГРЕКО), објавило је Други прелазни извештај о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама у оквиру Четвртог круга евалуације, на српском и енглеском језику, који је усвојен на 90-тој пленарној седници ГРЕКО.
У поређењу са претходним Прелазним извештајем о усклађености Републике Србије са ГРЕКО препорукама из октобра 2020. године, постигнут је велики напредак. Република Србија је на задовољавајућ начин спровела осам од тринаест препорука садржаних у извештају у оквиру Четвртог круга евалуације, док је пет препорука остало делимично спроведено.
Одлучено је да се на Републику Србију више не примењује Правило 32 Статута ГРЕКО, које се односи на државе чланице за које је утврђено да нису усклађене са препорукама садржаним у извештају о евалуацији.

________________________________________________
01.03.2022.

Одржан четврти састанак Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23

На четвртом састанку Координационог тела за спровођење Акционог плана за Поглавље 23:„Правосуђе и основна права“ представљени су тромесечни извештај о имплементацији Акционог плана за Поглавље 23 и полугодишњи извештај за трећи и четврти квартал 2021. године, као и запажања у вези са новим извештајем о Механизму раног упозоравања, а за чије успостављање је Министарству правде подршку пружио ЕУ Пројекат „ЕУ уз Правду – Подршка за Поглавље 23“.
На састанку је усвојен извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 23, заједно са препорукама Координационог тела, које ће бити достављене свим институцијама одговорним за спровођење поменутог акционог плана.

________________________________________________
18.02.2022.

Одржана експертска дискусија о кривичним делима против животне средине

У Бечу је, у периоду 14-16. фебруара, на 31. седници Комисије Уједињених нација за спречавање криминалитета и кривично правосуђе (CCPCJ) одржана експертска дискусија о кривичним делима против животне средине.
Eкспертска дискусија се одвијала на три панела који су посвећени превенцији кривичних дела против животне средине, борби против кривичних дела против животне средине и јачању међународне сарадње у овој области.
У експертској дискусији учествовали су стручњаци које су именовале регионалне групе, стручњаци из других релевантних организација и специјализованих агенција Уједињених нација, као и стручњаци из организација цивилног друштва.
Поред панела, одржане су и интерактивне дискусије са представницима Канцеларије Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC), који су пренели своја искуства у овој области.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42