Специфичности буџетских корисника
 

Просвета

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен”
- монголска
28.06.2023.

Oсновци и средњошколци добиће бесплатне уџбенике

Основне и средње школе до краја месеца треба да попуне табеле у којима ће навести уџбенике који ће се користити у следећој школској години, као и број примерака који одговара броју ученика школе и да их проследе Секретаријату за образовање и дечју заштиту и Министарству просвете.
Процедура предвиђа да, на предлог свих стручних већа школе, Наставничко веће доноси одлуку о избору изабраних уџбеника. О избору школа обавештава надлежно министарство и Градски секретаријат, на основу којег ће се вршили дистрибуција уџбеника за наредну школску годину.
Ђаци основних, а ове године први пут, и средњих школа ће добити бесплатне уџбенике за наредну школску годину за све предмете, што до сада није била пракса пошто су се у комплету налазиле књиге из основних предмета.

________________________________________________
27.06.2023.

Почели пријемни испити на факултетима у Београду

Пријемни испити у првом уписном року на факултетима Универзитета у Београду почели су јуче и трајаће до петка, 30 јуна.
У првом уписном року на 31 факултет пријавило се укупно 18.088 кандидата, а највеће интересовање је за Факултет организационих наука (ФОН), а затим за Стоматолошки, Архитектонски, Медицински и Електротехнички факултет.
Кад је реч о студијским програмима, највеће интересовање је, као и прошле године, за Психологију на Филозофском факултету - 547 кандидата за 116 места (4,71).
Најмање пријављених кандидата је на Факултету за физичку хемију, Физичком факултету и Техничком факултету у Бору.

________________________________________________
26.06.2023.

Обавештење за студенте који су добили стипендију Фонда за младе таленте у школској 2022/2023. години

У складу са Законом о студетском стандарду право на стипендију Министарства просвете имају студенти који нису остварили право на другу стипендију других државних органа и институција.
Због тога студенти који су добили стипендију Фонда за младе таленте у школској 2022/2023 години, а примали су стипендију Министарсва просвете (републичку или за надарене студенте) у обавези су да врате стипендије које су примили за школску 2022/2023 годину до сада, и то на рачун:
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА РС
840-745128843-36
Позив на број: 97 41-601
Доказ о уплати (скенирана уплатница) се шаље на мејл Министарства просвете studenti@mpn.gov.rs
НАПОМЕНА: На уплатници обавезно навести број уговора.

________________________________________________
21.06.2023.

Полагање завршног испита за осмаке почиње сутра

Влада Републике Србије саопштила је да у среду 21. јуна почиње полагање завршног испита за осмаке, уз напомену да се за јунски рок пријавило 66.970 ученика и полазника функционалног основног образовања одраслих.
И ове године Влада Републике Србије је са Министарством просвете, Министарством унутрашњих послова, Заводом за вредновање образовања и васпитања и Канцеларијом за ИТ и еУправу, извршила све припреме за успешно полагање завршног испита на крају основног образовања који ће трајати до 23. јуна 2023. године.
Родитељи ће увид у прелиминарне резултате имати од 8 часова 25. јуна на порталу Моја средња школа, на којем ће моћи да поднесу и приговор на резултате завршног испита током 25. и 26. јуна.
И ове године листа жеља моћи ће да се поднесе путем портала Моја средња школа, уз могућност неограничених измена и допуна до 2. јула, а родитељи ће од 8 часова 3. јула на порталу имати увид у листу распоређених ученика по образовним профилима и смеровима у средњим школама. За упис ученика у први разред средње школе за школску 2023/2024. годину, планирана су 75.853 места укупно.
Прошле године, повезивањем са системом здравства први пут је омогућен и електронски упис и за све ученике који уписују профиле за које је потребан здравствени преглед, под условом да су га обавили до тренутка подношења електронске пријаве за упис. Ове године процес је додатно унапређен па ће се приликом подношења листе жеља проверавати електронски да ли ученици имају завршен неопходан здравствени преглед, а како би до уписа сви предуслови били обезбеђени.

________________________________________________
19.06.2023.

Влада Србије усвојила одлуке о броју буџетских студената на основним, мастер, интегрисаним и докторским студијама за школску 2023/24. годину

Влада Србије усвојила је на седници одржаној 15. јуна 2023. године на предлог Министарства просвете Одлуке о броју буџетских студената за упис у прву годину студијских програма основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија за академску 2023/24. годину.
У академској 2023/24. години у прву годину студијских програма основних струковних, основних академских и интегрисаних студија на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, на терет буџета биће уписано 17.822 студента.
Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, у академској 2023/2024. години је 6.618 студената.
На прву годину докторских академских студија предвиђен је упис 954 студента који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и факултетима у њиховом саставу, чији је оснивач Република, што је у односу на претходну годину више за 169 студената.
Укупан број студената који се могу уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република, у школској 2023/2024. години је 4.721 студент, док се о трошку буџета 126 студената може уписати у прву студијских програма мастер струковних студија на академијама и високим школама струковних студија, чији је оснивач Република.
У складу са законом, аутономијом универзитета и дозволом за рад, свака високошколска установа доноси одлуку о броју самофинансирајућих студената.
На основу поверених послова Аутономна Покрајина Војводина посебно доноси одлуке о броју студената за упис у прву годину основних и мастер струковних студија, основних и мастер академских студија, интегрисаних академских студија и докторских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине на високошколским установама чије је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42